ARCHIWALNY:01001 | reż. Wojciech Brawer

Jedno pomieszczenie. 9 postaci. Pozbawionych tożsamości. Niepozbawionych przeszłości. Każda z nich napiętnowana przez inną dysfunkcję. Co jeśli jedynym sposobem na pokonanie własnej słabości jest pogodzenie się z nią?

Projekt „01001” skupia się wokół poszukiwań nowych środków wyrazu w teatrze formy. W widowisku pozbawionym słów i linearnej fabuły, młodzi twórcy skupiają się na budowaniu tożsamości scenicznej w oparciu o formę plastyczną jaką jest maska. 


Występują: Karolina Bartkowiak, Paweł Bernadowski, Piotr Michalczuk, Weronika Pawlik, Krzysztof Paździora, Jacek Schmidt, Katarzyna Wolak, Anna Wieczorek, Anna Zachciał