27 lutego 2018, godz.13.00-próba prasowa-BAHAMUT reż. Wojciech Kościelniak

26 lutego 2018

we wtorek, 27 lutego 2018 r., o godz. 13.00, w Sali Dużej  Teatru AST , ul. Braniborskiej 59,
odbędzie się próba prasowa
spektaklu dyplomowego studentów IV roku Wydziału Aktorskiego BAHAMUT w  reż.Wojciecha Kościelniaka.

Więcej informacji o spektaklu:
http://www.ast.wroc.pl/bahamut