AST OTWARTA | spektakle z audiodeskrypcją w repertuarze Teatru AST

23.03.2023

Dostępność sztuki jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale także kwestią szacunku dla indywidualności i potrzeb każdej osoby. Sztuka jest dla wszystkich, niezależnie od naszych ograniczeń fizycznych czy intelektualnych. Dlatego tak ważne jest, aby każdy miał możliwość korzystania z różnorodnych form sztuki bez barier.

Możliwość uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnościami może przybierać różne formy. Możliwość poruszania się w przestrzeniach wystawowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, audiodeskrypcję dla osób niewidomych i niedowidzących, tłumaczenia na język migowy dla osób niesłyszących czy wersje dzieł sztuki dla osób z zaburzeniami sensorycznymi. Właśnie dzięki takim udogodnieniom, sztuka staje się bardziej dostępna. Może stanowić ona nie tylko źródło rozrywki, ale także narzędzie do wyrażania emocji i kreatywności. W ten sposób sztuka może przyczynić się do integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu. Dostępność sztuki jest ważna nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale także ze względu na jej pozytywny wpływ na jakość naszego życia. 

W AST ramach realizacji projektu AST OTWARTA (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 „Uczelnia dostępna III”) sięgamy po różne narzędzia przeciwdziałające wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami z czynnego uczestnictwa w kulturze.

Najbliższe spektakle z audiodeskrypcją w repertuarze Teatru AST to „Texas Jim” (23 marca br.) oraz „Dyplom ze snów” (4 kwietnia br.). Dzięki audiodeskrypcji osoby z niepełnosprawnością wzroku będą mogły na równi z innymi doświadczać teatralnych wrażeń.

W ramach realizacji projektu AST OTWARTA na Dużej Scenie Teatru AST zainstalowana została również pętla indukcyjna, która pozwala w pełni odbierać spektakl osobom niedosłyszącym oraz g/Głuchym korzystającym z aparatów słuchowych. W AST wiemy, że zapewnienie dostępności kultury i sztuki jest wyzwaniem, ale i szansą na przełamanie stereotypów i zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami.


Zestaw trzech logotypów w poziomie. Z lewej strony granatowy czworobok z trzema gwizdami w kolorach żółtym, białym i czerwonym z napisem Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. W środku biało-czerwona flaga polska i napis Rzeczpospolita Polska. Po prawej napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz flaga Unii Europejskiej: na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg.
AST Otwarta poziom