Archiwum cyfrowe PWST

Tytuł projektu:

Pracownia naukowo-badawcza historii i dokumentacji sztuki teatru lalkowego.

Kierownik projektu:  prof. Jacek Radomski

Zespół badawczy:
  Joanna Mikuła
  Dorota Bielska
  Krzysztof Opalski
  Bartosz Ryszkowski


  Celem  Pracowni jest działalność badawczo – naukowa służąca poszerzeniu wiedzy umacnianiu praktyki w obszarze twórczości sztuki Teatru Lalek. Służyć ma ona wspomaganiu procesu dydaktycznego Wydziału Lalkarskiego oraz badaniu specyfiki sztuki lalkowej na tle innych sztuk widowiskowych. Kolejne materiały dotyczące poszczególnych wydarzeń artystycznych i naukowych związanych z naszym Wydziałem
będą sukcesywnie zamieszczane na niniejszej stronie. Finalnie Pracownia stanowić będzie zaplecze, źródło wiedzy kierunkowej dla studentów, pedagogów, praktyków i historyków teatru,  a także osób szczególnie zainteresowanych tą dziedziną sztuki.