Biblioteka

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław

tel. 71 358 34 19
e-mail: biblioteka@ast.wroc.pl


Szanowni Państwo, Użytkownicy Biblioteki AST w Krakowie Filia we Wrocławiu,

w lipcu i spierpniu biblioteka jest czynna:

poniedziałek - piątek w godzinach : 10.00 - 14.00

Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z agend Biblioteki do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach edukacyjnych i naukowych. W bibliotece może przebywać jednocześnie nie więcej niż jeden użytkownik.

Wypożyczenia książek: zamówienia można składać mailowo na adres biblioteka@ast.wroc.pl bądź telefonicznie.

Zwroty wypożyczonych książek: przyjmowane są na bieżąco i poddawane 5 dniowej kwarantannie. 

 Książki można również odesłać pocztą (listem poleconym ) na adres: Biblioteka AST Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław

O ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu Biblioteki będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

 


W okresie roku akademickiego:
Dzień tygodnia Godziny wypożyczeń 
Poniedziałek 9.00-15.00
Wtorek 9.00-18.00
Środa 9.00-15.00
Czwartek 9.00-18.00
Piątek
9.00-15.00

Czytelnia i pracownia komputerowa czynna w godzinach otwarcia Biblioteki.