Przewodnik dla kandydatów

Przewodnik dla kandydatów na kierunek Reżyseria jest zamieszczony w zakładce „Reżyseria” powyżej.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie!

Jeżeli masz w sobie nieustanną potrzebę kreacji, odkrywania tego, co nowe - nasza Uczelnia jest właśnie dla Ciebie. Kreujemy, mówimy, śpiewamy, tańczymy, tworzymy formy znane i nieznane, łączymy różne światy. Dołącz do nas! Zapraszamy na egzaminy wstępne na Wydział Lalkarski we Wrocławiu!  Trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia!

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i niepewną sytuację, sposób przeprowadzenia egzaminów w tym roku ulega zmianom:

Harmonogram rekrutacji na Wydział Lalkarski na rok akademicki 2020/2021:

31.08 – 04.09

Eliminacja I zdalnie / Komisja dokonuje oceny kandydata na podst. materiału filmowego umieszczonego w systemie IRK (link do materiału)

07.09 – 08.09 jednodniowe dla kandydata       

Warsztaty stacjonarne, obowiązkowe dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II Eliminacji / jeśli wariant stacjonarny nie będzie możliwy warsztaty odbędą się w formie konsultacji zdalnych na platformie Teams.

10.09 – 12.09

Eliminacja II stacjonarnie na naszej Uczelni. Jeśli to się nie uda, połączymy się z Wami w czasie rzeczywistym i przeprowadzimy finałową część egzaminu w trybie online na platformie Teams.

15.09.2020

ogłoszenie wyników przyjęć

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Czas rejestracji został przedłużony do 30.07.2020.  

Droga Kandydatko i Drogi Kandydacie! Przeczytaj uważnie zaktualizowane Zasady rekrutacji.  Postaramy się przeprowadzić Ciebie przez egzamin i wyjaśnić krok po kroku wymagania poszczególnych Komisji.

I ELIMINACJA

W I Eliminacji oceny kandydata dokonują członkowie 4 Komisji na podstawie materiału filmowego, do którego link kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików znajduje się tu: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata oraz tytułem utworu /autora / zadania jak również nazwą komisji dla której został przygotowany (np. Komisja Interpretacji Aktorskiej).

 1. Każde zadanie powinno być filmowane osobno, jako jedno statyczne ujęcie, bez montażu i nakładanych efektów.
 2. Kamera / telefon powinna być umieszczona na statywie w kadrze poziomym / 16:9
 3. Rozdzielczość obrazu: 720p (1280×720)
 4. Format: MPEG-4 lub MOV

WIZYTÓWKA / czas nagrania: 2 min.

Nagrana wizytówka (kilka słów o sobie) powinna zawierać podstawowe informacje o kandydacie: imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania i ewentualna prezentacja dodatkowych umiejętności, którymi chciałby się pochwalić kandydat/tka. UWAGA: materiał nagrany zbliżeniu, nagranie w poziomie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU EGZAMINACYJNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI:

1. KOMISJA INTERPRETACJI AKTORSKIEJ

dokonuje oceny sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych.  

 INTERPRETACJA 

Wskazanie dwóch utworów (proza, wiersz) spośród wszystkich przygotowanych przez kandydata/tkę utworów literackich.

 • Każdy z przesłanych plików musi zawierać w opisie tytuł, imię i nazwisko autora prezentowanego utworu.
 • Prezentacja wybranych utworów (wiersz i proza) musi być zarejestrowana w osobnych plikach, w planie ogólnym, w dowolnej przestrzeni zamkniętej i w pozycji stojącej tak, aby można było zobaczyć całą sylwetkę kandydata.
 • Prezentowane utwory nie mogą być montowane i muszą być zarejestrowane jako jedno ujęcie.  

ZADANIE AKTORSKIE: Prezentacja stanów emocjonalnych na fragmencie wybranego do I eliminacji utworu (proza): strach, radość, gniew, rozpacz, ulga. Przejście z jednego stanu w następny może odbywać się w dowolnej kolejności i uzupełnione o konieczne do realizacji zadania działania w ruchu i w przestrzeni. Zapis zadania należy przesłać w osobnym pliku. W opisie pliku należy oznaczyć je jako Zadanie aktorskie. 

Maksymalny czas nagrania: 60 s.


2. KOMISJA GŁOSU

sprawdza walory głosowe Kandydata - barwę głosu, wolumen (wielkości głosu), możliwości dynamiczne, nośność, a także słuch muzyczny, poczucie rytmu, muzykalność i stan aparatu głosowego.

Kandydat proszony jest o taki dobór piosenek i tekstów, aby jak najkorzystniej zaprezentować walory głosu - mniej ważna jest interpretacja aktorska (zwłaszcza w przypadku tekstu). Interpretacja muzyczna jest również oceniana, jednak prosimy o rezygnację z choreografii.

Do oceny przez Komisję Głosu Kandydat przedstawia nagrany materiał:

a) TRZY PIOSENKI: jedną ludową oraz dwie piosenki dowolne, z repertuaru kabaretowego i estradowego o zróżnicowanym charakterze (jedna dynamiczna, druga liryczna) w języku polskim. Ewentualnie Kandydat może przedstawić dodatkową, czwartą piosenkę w języku obcym.

Piosenki powinny być wykonane z pamięci i zaśpiewane a cappella - bez podkładu muzycznego i bez akompaniamentu, a także zarejestrowane bez edycji muzycznej (wzmocnienia, pogłosu, montażu itp.), w jednym ujęciu, bez odsłuchu (bez słuchawek w uszach).

b) FRAGMENT DOWOLNEGO TEKSTU (wiersza lub prozy), bez interpretacji (chyba, że jest dynamiczna i nie koliduje z zadaniami), bez skrajnych wyciszeń, ze zwróceniem uwagi na walory głosowe

c) ZAWOŁANIE ZDANIA: „KOCHAM TĘ SZKOŁĘ!” (bez krzyku, na największej dynamice głosu)

Film dla Komisji Głosu powinien ukazywać całą postać Kandydata w przestrzeni zamkniętej, w pozycji stojącej, w dobrym oświetleniu, nie na tle okna, z widoczną twarzą i odsłoniętymi uszami, najlepiej na jednolitym tle. Film nie może być poddawany montażowi, powinno to być jedno nieprzerwane nagranie.

3. KOMISJA WYMOWY

dokonuje oceny artykulacji, aparatu wymawianiowego i ogólnej kultury słowa na podstawie materiałów zamieszczonych w Komisji Interpretacji Aktorskiej oraz wizytówki, którą Kandydat zamieszcza w folderze ogólnym dostępnym dla członków wszystkich Komisji.

KOMISJA RUCHU I WYOBRAŹNI

Egzamin składa się z 4 etapów:

 1. ZADANIA FIZYCZNO – GIMNASTYCZNE
 2. TANIEC
 3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ
 4. ZADANIA ANIMACYJNE

WYMAGANIA TECHNICZNE - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

PRZESTRZEŃ:

Miejsce prezentacji ruchowej powinno zapewnić zdającemu maksimum bezpieczeństwa. Szerokość rekomendowana to min. 4 metry, a głębokość, czyli odległość od kamery powinna wynosić tyle, żeby można było widzieć całą sylwetkę zdającego. Podłoga powinna uniemożliwić poślizgnięcie się podczas wykonywanych ćwiczeń, tło powinno być pozbawione elementów ruchomych, okien, mebli, kwiatów, obrazów etc. Optymalna byłaby pusta przestrzeń. Światło miękkie, przednie, pozwalające na prezentację szczegółów zdającego kandydata.

STRÓJ:

Kandydat powinien zaprezentować się w stroju sportowym, możliwie jak najściślej przylegającym do ciała. Może to być strój typu legginsy i t-shirt, najlepiej w kolorze ciemnym. Obuwie do wyboru: sportowe, jednak z niezbyt grubą podeszwą, ewentualnie baletki lub boso. Panie powinny mieć spięte włosy; występ bez biżuterii, zegarków itp.

SPRZĘT GRAJĄCY:

Prosimy o przygotowanie sprzętu grającego z głośnikiem, w celu odtworzenia podkładu dźwiękowego do jednego, wybranego przez kandydata spośród pięciu tańców: poloneza, kujawiaka, krakowiaka, polki, mazura. Taniec dodatkowy, wybrany przez kandydata może być wykonany przez niego z podkładem dźwiękowym, ale także i bez niego.

REKWIZYTY:

Do etiud animacyjnych prosimy o przygotowanie trzech rekwizytów:

A) Książka

B) Szalik bądź chusta

C) Para butów

PRZEBIEG EGZAMINU:

1. ZADANIA FIZYCZNO - GIMNASTYCZNE

Egzamin (nagranie) prosimy zacząć od zadań fizyczno – gimnastycznych, sprawdzających budowę ciała kandydata, jego elastyczność i predyspozycje fizyczne: 

a) Skłon tułowia w przód

Zadanie: Stań bokiem do kamery ze złączonymi nogami (stopami) i z pozycji wyprostowanej powoli wykonaj skłon tułowia w przód prowadząc dłonie blisko ciała (kończyny proste). Zacznij od pochyłu głowy i kontynuuj skłon rolując kręgosłup kręg po kręgu do momentu osiągnięcia przez siebie pełnego zakresu ruchu. Wracając do postawy wyprostowanej działaj analogicznie rolując najpierw kręgosłup, a kończąc unosząc głowę. 

b) Przysiady

Zadanie: Stań bokiem do kamery w pozycji wyprostowanej z lekko rozstawionymi nogami (stopy równoległe na szerokości bioder) i wolno wykonaj przysiad uginając nogi w kolanach do kąta prostego (90 stopni). Pamiętaj, by stopy całe przylegały do podłoża. Schodząc, należy wyciągnąć ręce przed siebie, a biodra wypchnąć do tyłu. Ćwiczenie powtórz trzy razy. 

c) Wspięcie na palcach

Zadanie: Stań przodem do kamery w postawie wyprostowanej, unieś proste ręce w górę (nad siebie) i zachowując proste nogi w stawie kolanowym wykonaj wznos na palcach stóp najwyżej jak potrafisz. Zatrzymaj się w najwyższym punkcie na 5 sekund wyciągając swoje ciało od dłoni po palce stóp. Wróć do pozycji wyjściowej.

2. TANIEC

a) Taniec ludowy

Teraz prosimy o wykonanie jednego z pięciu, wybranego przez siebie fragmentu tańca do podkładów muzycznych umieszczonych na naszej stronie wydziałowej (tu linki do podkładów muzycznych).

Podkład powinien być słyszalny dla zdającego jak i dla członków Komisji. Prezentacja powinna zawierać charakterystyczny dla danego tańca krok, ewentualnie inne charakterystyczne elementy choreograficznePrezentacja powinna trwać około 30 sekund.

b) Taniec wybrany przez kandydata

Po utworze obowiązkowym prosimy o prezentację tańca wybranego przez kandydata - to może być każdy rodzaj tańca bądź ekspresji ruchowej. Może być wykonany z podkładem dźwiękowym bądź bez niego. Prosimy przed wykonaniem prezentacji o zapowiedź, jaki rodzaj tańca będzie wykonywany.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 30 sekund.

3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ (3 zadania)

W tej części egzaminu kandydat ma za zadanie wybranie z zamieszczonej poniżej listy trzech zadań i wykonanie ich tylko przy użyciu ekspresji swojego ciała, bez użycia głosu, słów i dźwięków (naturalny, własny oddech jest absolutnie dopuszczalny). Zadanie powinno być poprzedzone zapowiedzią, a realizacja każdego z nich może być osobnym filmem.

Czas trwania każdej z etiud: nie powinien być dłuższy niż 1 minuta.

Lista tematów do wyboru:

-        pokazać w ruchu trzy postaci z bajki „Czerwony Kapturek”

-        rozkołysać dzwon Zygmunt, znajdujący się na Wawelu

-        przenieść wiadro wody

-        zaprezentować etiudę „4 pory roku” - własna interpretacja tego tematu

-        pokazać sobą drapieżnego ptaka polującego na ofiarę

-        pokazać sobą kurę w środowisku naturalnym

-        pokazać w ruchu (ekspresja swojego ciała) kolor czarny i czerwony - każdy kolor osobno

-        przedzierać się przez gęste zarośla, następnie próbować przejść przez bagno

4. ZADANIA  ANIMACYJNE (3 zadania)

W tej części egzaminu prosimy o przygotowanie trzech, wymienionych wcześniej, rekwizytów: książki, szalika bądź chusty, pary butów. Następnie zaś, przy użyciu kolejno każdego z rekwizytów prosimy o wykonanie następujących zadań. Przypominamy o nieużywaniu dźwięku podczas prezentacji.

a) Książka zamienia się w ptaka, wzlatuje do góry, szybuje i ląduje.

b) Buty idą w miejscu miarowym rytmem, następnie rozglądają się, czekają na kogoś, nudzą się, uciekają.

c) Prosimy o pokazanie szalikiem/chustą trzech różnych zwierząt.

Czas trwania każdej z etiud: nie powinien przekraczać 1 minuty.

Gratulujemy, ponieważ....                 

UWAGA!!!

Jeśli otrzymałeś na założonym przez siebie koncie w systemie IRK informację o zakwalifikowaniu się do II Eliminacji to czekają Cię warsztaty i spotkanie z własną kreatywnością!

WARSZTATY

Zanim Komisja oceni Twoje umiejętności praktyczne i teoretyczne czekają Cię obowiązkowe warsztaty i praca nad zadaniem warsztatowym. Warsztaty przeprowadzone zostaną stacjonarnie w budynku naszej Uczelni. Mamy też alternatywę! Jeśli wariant stacjonarny zawiedzie (zagrożenie pandemią) spotkasz się online z naszymi wykładowcami na platformie Microsoft Teams.

W zasadach rekrutacji (http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl / II Eliminacja pkt. I) można przeczytać, że:

Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji biorą udział w obowiązkowych jednodniowych warsztatach przygotowujących do egzaminu, sprawdzających predyspozycje związane ze specyfiką kierunku aktorstwa teatru lalek (praca w grupie, wrażliwość na plastykę, zdolności animacyjne). W warsztatach kandydaci ćwiczą w stroju ćwiczebnym, umożliwiającym swobodę ruchów.

 

Brzmi poważnie? To wspaniała przygoda!

Podzielimy Was na grupy (ok.10 osób) i zapewnimy Wam najlepszą kadrę. W salach, w których na co dzień odbywają się zajęcia rozruszacie ciała, własną wyobraźnię i ... popracujecie nad etiudą, którą zaprezentujecie przed Komisją podczas finału II Eliminacji. O terminach i podziale na grupy zostaniecie poinformowani w systemie IRK tuż po I Eliminacji.

FINAŁ

II ELIMINACJA  

 Tak, jesteś w finale. Gratulujemy! Przed Tobą II Eliminacja!

 II Eliminacja składa się z dwóch części:

 1. Sprawdzian teoretyczny / o tym, kto przystępuje do Sprawdzianu teoretycznego przeczytaj w zasadach rekrutacji na: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl / II Eliminacja / Sprawdzian teoretyczny/.
 2. Sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony jest o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

Sprawdzian umiejętności praktycznych. Przed Tobą ostatnie wyzwanie! Wszystkie niezbędne informacje są na naszej stronie, ale przypomnimy tylko, że: kandydat w tej części uzyskuje maksymalnie 90 punktów (jako średnią ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających). Punktacja obejmuje:

a)      poprawność wymowy,

b)      warunki głosowe i wokalne,

c)      interpretację prozy klasycznej,

d)     interpretację prozy współczesnej,

e)      interpretację wiersza klasycznego,

f)       interpretację wiersza współczesnego,

g)      wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat i prezentacja etiudy z formą plastyczną przygotowanej podczas warsztatów,

h)      sprawność ruchową i fizyczną,

i)        ocenę warunków zewnętrznych,

j)        wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

Więcej o tekstach, które kandydat powinien przygotować na stronie w zakładce Zasady rekrutacji. http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl

Mamy nadzieję, że przejdziesz pomyślnie również i tę eliminację!

Trzymamy kciuki! Powodzenia!!!

Przewodnik dla kandydatów dla kandydatów na kierunek Aktorstwo teatru lalek jest zamieszczony w zakładce „Aktorstwo teatru lalek” powyżej.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Szanowna Kandydatko! Szanowny Kandydacie,

jeżeli interesuje Cię teatr nie tylko z punktu widzenia odbiorcy przedstawień teatralnych, jeżeli czujesz w sobie moc twórczą, jeżeli Twoją wyobraźnię dominują obrazy, oszałamia Cię plastyka i wzruszają sztuki wizualne, podejmij wyzwanie i weź udział w egzaminie wstępnym na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim!

Ten kierunek wciąż się rozwija, a jego mocne strony to znakomita kadra, zróżnicowany program studiów, możliwość współpracy z zawodowymi reżyserami, scenografami, kompozytorami oraz duża aktywność podczas różnego rodzaju lokalnych i międzynarodowych festiwali teatralnych!

To podstawowe informacje na temat kierunku Reżyseria na Wydziale Lalkarskim:

KIERUNEK

Reżyseria

SPECJALNOŚĆ

reżyseria teatru lalek

TRYB STUDIÓW

stacjonarne

POZIOM STUDIÓW

jednolite magisterskie

CZAS TRWANIA STUDIÓW

10 semestrów

PROFIL STUDIÓW

ogólnoakademicki

Uważnie zapoznaj się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2020 / 2021, ponieważ ze względu na zagrożenie epidemiczne ulegają one zmianom!

Skorzystaj z przewodnika dla kandydatów na I rok studiów!

 

I.        HARMONOGRAM

To harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020 / 2021:

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

04 maja 2020

rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

04 maja 2020, 00:00

rozpoczęcie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

27 sierpnia 2020

kandydaci zamieszczają prace pisemne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

27 sierpnia 2020, 23:59

zakończenie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

EGZAMIN WSTĘPNY

14 września 2020

ELIMINACJA I (bez udziału kandydata)

ogłoszenie wyniku eliminacji I

15 września 2020

ELEMINACJA II (on-line)

rozmowa kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

ogłoszenie wyniku eliminacji II

ogłoszenie zadania praktycznego

16 - 17 września 2020

ELIMINACJA III (wariant stacjonarny) / (wariant on-line)

kandydaci przygotowują zadanie praktyczne

18 września 2020

prezentacja zadania praktycznego

rozmowa kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

ogłoszenie wyniku końcowego

30 września 2020

zakończenie postępowania rekrutacyjnego

Zwróć uwagę na to, że ze względu na zagrożenie epidemiczne eliminacja II egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzona on-line, natomiast eliminacja III zostanie przygotowana w dwóch wariantach: w stacjonarnym (jeżeli sytuacja na to pozwoli) oraz w wariancie on-line (jeżeli rygor sanitarny ulegnie zaostrzeniu). W odpowiednim czasie na pewno otrzymasz informacje, na temat tego, który wariant zostanie przeprowadzony.

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK. Sprawdź, jak to zrobić. Sprawdź, jak przebiega egzamin wstępny.


II.        SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

Jeżeli chcesz dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, musisz założyć konto na stronie internetowej:

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Postępuj według instrukcji na stronie internetowej.

 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK kandydat dokonuje rejestracji, uzupełnia kwestionariusz osobowy, zamieszcza dokumenty osobiste i dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w formie cyfrowej.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK kandydat zamieszcza pracę pisemną w formie pliku PDF.

Sprawdź, jak przygotować pracę pisemną.


III.        PRACA PISEMNA

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw przygotować pracę pisemną, która jest podstawą eliminacji I

 • Kandydat wybiera jeden z dramatów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • Kandydat przygotowuje pracę pisemną z uwzględnieniem wymogów narzuconych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK kandydat zamieszcza pracę pisemną w formie pliku PDF.

To wykaz dramatów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie których kandydaci przygotowują prace pisemne:

Praca pisemna powinna zawierać:

 • koncepcję reżyserską (refleksje na temat autora, dramatu, problematyki dramatu w odniesieniu do epoki oraz do współczesności)
 • koncepcję scenografii z zastosowaniem środków wyrazu teatru lalek (opis scenografii, opis lalek, masek lub innych form plastycznych, opis oświetlenia)
 • koncepcję muzyki
 • opracowanie tekstu (didaskalia, skróty w dramacie)
 • analizę reżyserską scen dramatu oraz tematów aktorskich (opis scen, opis relacji między osobami dramatu)

 

IV.        EGZAMIN WSTĘPNY

ELIMINACJA I

Eliminacja bez udziału kandydata.

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę pracy pisemnej kandydata.
 • Po zakończeniu eliminacji I dziekanat informuje kandydata (wiadomość elektroniczna na konto kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku eliminacji I
 • Kandydat, który pomyślnie przeszedł eliminację I, otrzymuje informacje o terminie i warunkach technicznych, które muszą zostać spełnione przez kandydata w celu przeprowadzenia eliminacji II
 • Kandydat, który pomyślnie przeszedł eliminację I, otrzymuje dostęp do folderu indywidualnego w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365

ELIMINACJA II (on-line)

Eliminacja z udziałem kandydata realizowana w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365

Rozmowa kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę kandydata z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 10 punktów – sprawdzian teoretyczny

maksymalnie 40 punktów – rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata

 • Sprawdzian teoretyczny obejmuje wiedzę z zakresu historii kultury, historii literatury (powszechnej oraz polskiej), historii teatru, historii dramatu
 • Rozmowa na temat pracy pisemnej obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia pracy pisemnej i odniesienia w zakresie historii kultury

UWAGA!

Sprawdzian teoretyczny dotyczy kandydatów, którzy zdawali starą maturę, maturę zagraniczną nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty oraz obywateli innych państw niż Polska, którzy deklarują zamiar podjęcia studiów płatnie. Pozostali kandydaci otrzymują punkty proporcjonalnie na podstawie liczby punktów z języka polskiego na świadectwie dojrzałości w systemie punktowym:

maksymalnie 5 punktów – poziom podstawowy

maksymalnie 10 punktów – poziom rozszerzony

 • Po zakończeniu eliminacji II dziekanat informuje kandydata (wiadomość elektroniczna na konto kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku eliminacji II
 • Kandydat, który pomyślnie przeszedł eliminację II, otrzymuje informacje o terminie i warunkach technicznych, które muszą zostać spełnione przez kandydata w celu przeprowadzenia eliminacji III

Jeżeli po pomyślnie zakończonej eliminacji II chcesz wziąć udział w eliminacji III (wariant stacjonarny) egzaminu wstępnego, musisz najpierw dostarczyć do dziekanatu dokumenty osobiste najpóźniej w dniu eliminacji III

ELIMINACJA III (wariant stacjonarny)

Eliminacja z udziałem kandydata realizowana stacjonarnie

Przygotowanie zadania praktycznego

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie etiudy plastycznej na zadany temat (z udziałem studentów kierunku Aktorstwo Teatru Lalek).
 • Kandydat otrzymuje szczegółowe instrukcje techniczne i sanitarne.
 • Kandydat ma wyznaczony czas i przestrzeń na przygotowanie zadania praktycznego (około 2 godziny)
 • Kandydat ma wyznaczonych do pomocy studentów kierunku Aktorstwo Teatru Lalek.
 • Kandydat ma do dyspozycji lalki, maski, kostiumy, rekwizyty oraz oświetlenie teatralne i sprzęt audio (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku).
 • Kandydat dokumentuje etiudę plastyczną w formie zapisu cyfrowego (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku).
 • Kandydat zamieszcza etiudę plastyczną w formie zapisu cyfrowego w folderze indywidualnym w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365.

Prezentacja zadania praktycznego oraz rozmowa kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę zadania praktycznego kandydata z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 50 punków – prezentacja oraz rozmowa na temat zadania praktycznego kandydata

 • Prezentacja zadania praktycznego kandydata.
 • Rozmowa na temat zadania praktycznego obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia zadania praktycznego.
 • Warunkiem pozytywnego wyniku końcowego egzaminu wstępnego oraz dopuszczenia do studiów jest otrzymanie przez kandydata jak najwyższej sumy punktów w eliminacji II oraz w eliminacji III
 • Po zakończeniu eliminacji III dziekanat informuje kandydata (wiadomość elektroniczna na konto kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku końcowym egzaminu wstępnego.

ELIMINACJA III (wariant on-line)

Eliminacja z udziałem kandydata realizowana w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365

Przygotowanie zadania praktycznego

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie storyboardu (serii 15 zdjęć) na zadany temat oraz przygotowanie analizy wskazanego przedstawienia teatralnego.
 • Kandydat otrzymuje szczegółowe instrukcje techniczne.
 • Kandydat otrzymuje dostęp do wskazanego przedstawienia teatralnego w formie zapisu cyfrowego.
 • Kandydat zamieszcza storyboard (serię 15 zdjęć) na zadany temat w formie zapisu cyfrowego w folderze indywidualnym w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365.

Prezentacja zadania praktycznego oraz rozmowa kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę zadania praktycznego kandydata z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 50 punków – prezentacja oraz rozmowa na temat zadania praktycznego kandydata

 • Prezentacja zadania praktycznego.
 • Rozmowa na temat zadania praktycznego obejmuje koncepcję storyboardu (serii 15 zdjęć) na zadany temat oraz analizę wskazanego przedstawienia teatralnego.
 • Warunkiem pozytywnego wyniku końcowego egzaminu wstępnego oraz dopuszczenia do studiów jest otrzymanie przez kandydata jak najwyższej sumy punktów w eliminacji II oraz w eliminacji III
 • Po zakończeniu eliminacji III dziekanat informuje kandydata (wiadomość elektroniczna na konto kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku końcowym egzaminu wstępnego.

Jeżeli po pomyślnie zakończonej eliminacji III (wariant on-line) chcesz podjąć studia, musisz najpierw dostarczyć do dziekanatu dokumenty osobiste najpóźniej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku końcowego egzaminu wstępnego.


V.        POWODZENIA!