Przewodnik dla kandydatów

Przewodnik dla kandydatów na kierunek Reżyseria jest zamieszczony w zakładce „Reżyseria” powyżej.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie!

Zapraszamy na egzaminy wstępne na Wydział Lalkarski we Wrocławiu! Przeczytaj uważnie zaktualizowane zasady rekrutacji: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl

Życzymy powodzenia!

Harmonogram rekrutacji na Wydział Lalkarski na rok akademicki 2021/2022:

 

05.07 – 09.07 

Eliminacja I zdalnie / Komisja dokonuje oceny kandydata na podst. materiału filmowego umieszczonego w systemie IRK

12.07 – 13.07        

Warsztaty jednodniowe, stacjonarne obowiązkowe dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II Eliminacji / jeśli wariant stacjonarny nie będzie możliwy warsztaty odbędą się w formie konsultacji zdalnych na platformie Teams.

14.07 – 16.07 

Eliminacja II stacjonarnie na naszej Uczelni. Jeśli to się nie uda, połączymy się z Wami w czasie rzeczywistym i przeprowadzimy finałową część egzaminu w trybie online na platformie Teams.

20.07.2021

ogłoszenie wyników

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

ELIMINACJA I

W I Eliminacji oceny kandydata dokonują członkowie 4 Komisji na podstawie materiału filmowego, do którego link kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie (IRK). Link należy wkleić w module "wyniki" w polu zatytułowanym "Link pierwszy do playlisty na YouTube"

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata, tytułem utworu /autora / zadania oraz nazwą komisji, dla której został przygotowany (np. Komisja Interpretacji Aktorskiej).

 1. Każde zadanie powinno być filmowane osobno, bez montażu i nakładanych efektów.
 2. Kamera / telefon powinna być umieszczona na statywie w kadrze poziomym / 16:9
 3. Rozdzielczość obrazu: 720p (1280×720)
 4. Format: MPEG-4 lub MOV

Plik z playlistą musi zawierać również WIZYTÓWKĘ Kandydatki/ Kandydata. Nagrana wizytówka (kilka słów o sobie) powinna zawierać podstawowe informacje o kandydacie: imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania. Wizytówka powinna trwać do 2 minut - materiał nagrany w zbliżeniu, w poziomie.

Wymagania dotyczące przygotowania materiału egzaminacyjnego dla poszczególnych komisji:

I. KOMISJA INTERPRETACJI AKTORSKIEJ

II. KOMISJA GŁOSU  

III. KOMISJA WYMOWY

IV. KOMISJA RUCHU I WYOBRAŹNI  

 

I. KOMISJA INTERPRETACJI AKTORSKIEJ

dokonuje oceny sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych.  

INTERPRETACJA / proza, wiersz /

Wskazanie dwóch utworów (proza, wiersz) spośród wszystkich przygotowanych przez kandydata/tkę utworów literackich.

 • Każdy plik musi zawierać tytuł, imię i nazwisko autora prezentowanego utworu.
 • Prezentacja wybranych utworów (wiersz i proza) musi być zarejestrowana w osobnych plikach, w planie ogólnym, w dowolnej przestrzeni zamkniętej i w pozycji stojącej tak, aby można było zobaczyć całą sylwetkę kandydata.
 • Prezentowane utwory nie mogą być montowane i muszą być zarejestrowane jako jedno ujęcie.  

ZADANIE AKTORSKIE: Prezentacja stanów emocjonalnych na fragmencie wybranego do I eliminacji utworu (proza): strach, radość, gniew, rozpacz, ulga. Przejście z jednego stanu w następny może odbywać się w dowolnej kolejności i uzupełnione o konieczne do realizacji zadania działania w ruchu i w przestrzeni. Zapis zadania należy przesłać w osobnym pliku i opisać jako Zadanie aktorskie. 

Maksymalny czas nagrania: 60 s.

II. KOMISJA GŁOSU

sprawdza walory głosowe Kandydata - barwę głosu, wolumen (wielkości głosu), możliwości dynamiczne, nośność, a także słuch muzyczny, poczucie rytmu, muzykalność i stan aparatu głosowego. Kandydat proszony jest o taki dobór piosenek i tekstów, aby jak najkorzystniej zaprezentować walory głosu - mniej ważna jest interpretacja aktorska (zwłaszcza w przypadku tekstu). Interpretacja muzyczna jest również oceniana, jednak prosimy o rezygnację z choreografii.

Do oceny przez Komisję Głosu Kandydat/ka zobowiązany jest przedstawić nagrany materiał:

a) TRZY PIOSENKI: jedną ludową oraz dwie piosenki dowolne, z repertuaru kabaretowego i estradowego o zróżnicowanym charakterze (jedna dynamiczna, druga liryczna) w języku polskim. Ewentualnie Kandydat może przedstawić dodatkową, czwartą piosenkę w języku obcym.

Piosenki powinny być wykonane z pamięci i zaśpiewane a cappella - bez podkładu muzycznego i bez akompaniamentu, a także zarejestrowane bez edycji muzycznej (wzmocnienia, pogłosu, montażu itp.), w jednym ujęciu, bez odsłuchu (bez słuchawek w uszach).

b) FRAGMENT DOWOLNEGO TEKSTU (wiersza lub prozy), bez interpretacji (chyba, że jest dynamiczna i nie koliduje z zadaniami), bez skrajnych wyciszeń, ze zwróceniem uwagi na walory głosowe

c) ZAWOŁANIE ZDANIA: „KOCHAM TĘ SZKOŁĘ!” (bez krzyku, na największej dynamice głosu)

Film dla Komisji Głosu powinien ukazywać całą postać Kandydata w przestrzeni zamkniętej, w pozycji stojącej, w dobrym oświetleniu, nie na tle okna, z widoczną twarzą i odsłoniętymi uszami, najlepiej na jednolitym tle. Film nie może być poddawany montażowi, powinno to być jedno nieprzerwane nagranie.

III. KOMISJA WYMOWY

dokonuje oceny artykulacji, aparatu wymawianiowego i ogólnej kultury słowa na podstawie materiałów zamieszczonych w Komisji Interpretacji Aktorskiej oraz wizytówki, którą Kandydat zamieszcza w folderze ogólnym dostępnym dla członków wszystkich Komisji.

IV. KOMISJA RUCHU I WYOBRAŹNI

Egzamin składa się z 4 etapów:

 1. ZADANIA FIZYCZNO–GIMNASTYCZNE
 2. TANIEC
 3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ
 4. ZADANIA  ANIMACYJNE

WYMAGANIA TECHNICZNE - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

PRZESTRZEŃ:

Miejsce prezentacji ruchowej powinno zapewnić zdającemu maksimum bezpieczeństwa. Szerokość rekomendowana to min. 4 metry, a głębokość, czyli odległość od kamery powinna wynosić tyle, żeby można było widzieć całą sylwetkę zdającego. Tło powinno być pozbawione elementów ruchomych, okien, mebli, kwiatów, obrazów etc. Optymalna byłaby pusta przestrzeń. Światło miękkie, przednie.

STRÓJ:

Kandydat powinien zaprezentować się w stroju sportowym, przylegającym do ciała. Może to być strój typu legginsy i t-shirt, najlepiej w kolorze ciemnym. Obuwie do wyboru: sportowe, jednak z niezbyt grubą podeszwą, ewentualnie baletki lub boso. Panie powinny mieć spięte włosy; występ bez biżuterii, zegarków itp.

SPRZĘT GRAJĄCY:

Prosimy o przygotowanie sprzętu grającego z głośnikiem, w celu odtworzenia podkładu dźwiękowego do jednego, wybranego przez kandydata spośród pięciu tańców ludowych. Taniec dodatkowy, może być wykonany z podkładem dźwiękowym, ale także i bez niego.

REKWIZYTY:

Do etiud animacyjnych prosimy o przygotowanie trzech rekwizytów:

A) Książka

B) Szalik bądź chusta

C) Para butów

PRZEBIEG EGZAMINU:

1. ZADANIA FIZYCZNO-GIMNASTYCZNE

Egzamin (nagranie) prosimy zacząć od zadań fizyczno–gimnastycznych, sprawdzających budowę ciała kandydata, jego elastyczność i predyspozycje fizyczne: 

a) Skłon tułowia w przód

Zadanie: Stań bokiem do kamery ze złączonymi nogami (stopami) i z pozycji wyprostowanej powoli wykonaj skłon tułowia w przód prowadząc dłonie blisko ciała (kończyny proste). Zacznij od pochyłu głowy i kontynuuj skłon rolując kręgosłup kręg po kręgu do momentu osiągnięcia przez siebie pełnego zakresu ruchu. Wracając do postawy wyprostowanej działaj analogicznie rolując najpierw kręgosłup, a kończąc unosząc głowę. 

b) Przysiady

Zadanie: Stań bokiem do kamery w pozycji wyprostowanej z lekko rozstawionymi nogami (stopy równoległe na szerokości bioder) i wolno wykonaj przysiad uginając nogi w kolanach do kąta prostego (90 stopni). Pamiętaj, by stopy całe przylegały do podłoża. Schodząc, należy wyciągnąć ręce przed siebie, a biodra wypchnąć do tyłu. Ćwiczenie powtórz trzy razy. 

c) Wspięcie na palcach

Zadanie: Stań przodem do kamery w postawie wyprostowanej, unieś proste ręce w górę (nad siebie) i zachowując proste nogi w stawie kolanowym wykonaj wznos na palcach stóp najwyżej jak potrafisz. Zatrzymaj się w najwyższym punkcie na 5 sekund wyciągając swoje ciało od dłoni po palce stóp. Wróć do pozycji wyjściowej.

2. TANIEC

a) Taniec ludowy

Kandydat/ka wykonuje fragment jednego, wybranego przez siebie tańca do podkładu muzycznego, który jest do pobrania poniżej tekstu (na dole strony).

Podkład powinien być słyszalny dla zdającego jak i dla członków Komisji. Prezentacja powinna zawierać charakterystyczny dla danego tańca krok, ewentualnie inne charakterystyczne elementy choreograficzne Prezentacja powinna trwać około 30 sekund.

b) Taniec wybrany przez kandydata

to może być każdy rodzaj tańca bądź ekspresji ruchowej. Może być wykonany z podkładem dźwiękowym bądź bez niego. Prosimy przed wykonaniem prezentacji o zapowiedź, jaki rodzaj tańca będzie wykonywany.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 30 sekund.

3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ (3 zadania)

Kandydat/ka ma za zadanie wybranie z zamieszczonej poniżej listy trzech zadań i wykonanie ich tylko przy użyciu ekspresji swojego ciała, bez użycia głosu, słów i dźwięków (naturalny, własny oddech jest absolutnie dopuszczalny). Zadanie powinno być poprzedzone zapowiedzią, a realizacja każdego z nich może być osobnym filmem.

Czas trwania każdej z etiud: nie powinien być dłuższy niż 1 minuta.

Lista tematów do wyboru:

-        pokazać w ruchu trzy postaci z bajki „Czerwony Kapturek”

-        rozkołysać dzwon Zygmunt, znajdujący się na Wawelu

-        przenieść wiadro wody

-        zaprezentować etiudę „4 pory roku” - własna interpretacja tego tematu

-        pokazać sobą drapieżnego ptaka polującego na ofiarę

-        pokazać sobą kurę w środowisku naturalnym

-        pokazać w ruchu (ekspresja swojego ciała) kolor czarny i czerwony - każdy kolor osobno

-        przedzierać się przez gęste zarośla, następnie próbować przejść przez bagno

4. ZADANIA  ANIMACYJNE (3 zadania)

W tej części egzaminu prosimy o przygotowanie trzech, wymienionych wcześniej, rekwizytów: książki, szalika bądź chusty, pary butów. Przy użyciu kolejno każdego z rekwizytów prosimy o wykonanie następujących zadań. Przypominamy o nieużywaniu dźwięku podczas prezentacji.

a) Książka zamienia się w ptaka, wzlatuje do góry, szybuje i ląduje.

b) Buty idą w miejscu miarowym rytmem, następnie rozglądają się, czekają na kogoś, nudzą się, uciekają.

c) Prosimy o pokazanie szalikiem/chustą trzech różnych zwierząt.

Czas trwania każdej z etiud: nie powinien przekraczać 1 minuty.          

UWAGA!!! 

Jeśli otrzymałeś na założonym przez siebie koncie w systemie IRK informację o zakwalifikowaniu się do II Eliminacji to czekają Cię warsztaty i spotkanie z własną kreatywnością!

WARSZTATY

Zanim Komisja II etapu oceni Twoje umiejętności praktyczne i teoretyczne czekają Cię obowiązkowe warsztaty i praca nad zadaniem warsztatowym.

W zasadach rekrutacji (http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl / II Eliminacja pkt. I) można przeczytać, że:

Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji biorą udział w obowiązkowych jednodniowych warsztatach przygotowujących do egzaminu, sprawdzających predyspozycje związane ze specyfiką kierunku aktorstwa teatru lalek (praca w grupie, wrażliwość na plastykę, zdolności animacyjne). W warsztatach kandydaci ćwiczą w stroju ćwiczebnym, umożliwiającym swobodę ruchów.

Podzielimy Was na grupy i zapewnimy najlepszą kadrę. W salach, w których na co dzień odbywają się zajęcia rozruszacie ciała, własną wyobraźnię i ... popracujecie nad etiudą, którą zaprezentujecie przed Komisją podczas finału II Eliminacji. O terminach i podziale na grupy zostaniecie poinformowani w systemie IRK tuż po I Eliminacji.

FINAŁ

II ELIMINACJA  

II Eliminacja składa się z dwóch części:

 

 1. Sprawdzian teoretyczny / informacja o tym, kto przystępuje do Sprawdzianu teoretycznego w zasadach rekrutacji na: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl / II Eliminacja / Sprawdzian teoretyczny/. 
 2. Sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony jest o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

Wszystkie niezbędne informacje są na naszej stronie, ale przypominamy tylko, że: kandydat w tej części egzaminu uzyskuje maksymalnie 90 punktów (jako średnią ilość punktów przyznanych przez członków Komisji). Punktacja obejmuje:

a)      poprawność wymowy,

b)      warunki głosowe i wokalne,

c)      interpretację prozy klasycznej,

d)      interpretację prozy współczesnej,

e)      interpretację wiersza klasycznego,

f)       interpretację wiersza współczesnego,

g)      wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat i prezentacja etiudy z formą plastyczną    przygotowanej podczas warsztatów,

h)      sprawność ruchową i fizyczną,

i)       ocenę warunków zewnętrznych,

j)       wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki:

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 1. Podstawowe techniki lalkowe w teatrze.
 2. Teatry lalkowe w Polsce – przykłady.
 3. Ostatnio widziany spektakl w teatrze lalek (może być online)
 4. Ostatnio widziany spektakl w teatrze (może być online)
 5. Festiwale lalkowe w Polsce.
 6. Dramatopisarze: Sofokles, W. Szekspir, Molier, A. Czechow, B. Brecht, S. Beckett.
 7. Polscy dramatopisarze: A. Mickiewicz, J. Słowacki, A. Fredro, S. Wyspiański, Witkacy, S. Mrożek, T. Różewicz
 8. Wybitni artyści: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Francisco Goya, Manet, van Gogh, Picasso,
 9. Style epok: Starożytna Grecja i Rzym, średniowiecze, Renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, impresjonizm, ekspresjonizm i sztuka nowoczesna (cechy charakterystyczne)
 10. Wybitni kompozytorzy: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Czajkowski, Strawiński 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu wstępnego oraz tekstów znajdziesz w zakładce Zasady rekrutacji. http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl

Trzymamy kciuki! Powodzenia!

Przewodnik dla kandydatów dla kandydatów na kierunek Aktorstwo teatru lalek jest zamieszczony w zakładce „Aktorstwo teatru lalek” powyżej.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Szanowna Kandydatko! Szanowny Kandydacie,

jeżeli interesuje Cię teatr formy, który wchodzi w dialog z szeroko pojętymi sztukami wizualnymi, interdyscyplinarne działania artystyczne i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań scenicznych, podejmij wyzwanie i weź udział w egzaminie wstępnym na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim!

Ten kierunek wciąż się rozwija, a jego mocne strony to znakomita kadra, zróżnicowany program studiów, możliwość współpracy z zawodowymi reżyserami, scenografami, kompozytorami oraz duża aktywność podczas różnego rodzaju lokalnych i międzynarodowych festiwali teatralnych!

To podstawowe informacje na temat kierunku Reżyseria na Wydziale Lalkarskim:

KIERUNEK: Reżyseria

SPECJALNOŚĆ: reżyseria teatru lalek

TRYB STUDIÓW: stacjonarne

POZIOM STUDIÓW: jednolite magisterskie

CZAS TRWANIA: 10 semestrów

PROFIL: ogólnoakademicki

Skorzystaj z przewodnika dla kandydatów na I rok studiów!

I. HARMONOGRAM

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022:

05 maja 2021  rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

05 maja 2021, godz. 00:00  rozpoczęcie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

12 września 2021  kandydaci zamieszczają prace pisemne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

12 września 2021, godz. 23:59  zakończenie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

EGZAMIN WSTĘPNY:

17-27 września 2021 egzamin wstępny

30 września 2021 zakończenie postępowania rekrutacyjnego

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK.

Sprawdź, jak to zrobić!

Sprawdź, jak przebiega egzamin wstępny!

II. SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

Jeżeli chcesz dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, musisz założyć konto na stronie internetowej: https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Postępuj według instrukcji na stronie internetowej.

 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy dokonać rejestracji, uzupełnić kwestionariusz osobowy, zamieścić dokumenty osobiste i dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w formie cyfrowej.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy zamieścić pracę pisemną w formie pliku PDF.

Sprawdź, jak przygotować pracę pisemną.

III. PRACA PISEMNA

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw przygotować pracę pisemną, która jest podstawą eliminacji I

 • W tym celu należy wybrać jeden z utworów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz przygotować pracę pisemną z uwzględnieniem wymogów narzuconych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy zamieścić pracę pisemną w formie pliku PDF.

Oto wykaz utworów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie których kandydaci przygotowują prace pisemne:

Praca pisemna powinna zawierać:

 • koncepcję reżyserską (refleksje na temat autora, utworu, problematyki utworu w odniesieniu do epoki oraz do współczesności)
 • koncepcję scenografii z zastosowaniem środków wyrazu teatru lalek (opis scenografii, opis lalek, masek lub innych form plastycznych, opis oświetlenia)
 • koncepcję muzyki
 • opracowanie tekstu (didaskalia, skróty w utworze)
 • analizę reżyserską scen utworu oraz tematów aktorskich (opis scen, opis relacji między osobami utworu)

IV. EGZAMIN WSTĘPNY

ELIMINACJA I

Eliminacja bez udziału kandydatów.

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę pracy pisemnej kandydata / kandydatki.
 • Po zakończeniu eliminacji I dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku eliminacji I
 • Osoby, które pomyślnie przeszły eliminację I, otrzymują informacje o terminie i warunkach technicznych, które muszą zostać spełnione w celu przeprowadzenia eliminacji II oraz dostęp do programu komputerowego Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365

ELIMINACJA II

Eliminacja z udziałem kandydatów realizowana w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365

Rozmowa kandydata / kandydatki z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 10 punktów – sprawdzian teoretyczny

maksymalnie 40 punktów – rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata

 • Sprawdzian teoretyczny obejmuje wiedzę z zakresu historii kultury, historii literatury (powszechnej oraz polskiej), historii teatru, historii dramatu
 • Rozmowa na temat pracy pisemnej obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia pracy pisemnej i odniesienia w zakresie historii kultury

UWAGA!

Sprawdzian teoretyczny dotyczy kandydatów, którzy zdawali starą maturę, maturę zagraniczną nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty oraz obywateli innych państw niż Polska, którzy deklarują zamiar podjęcia studiów płatnie. Pozostali kandydaci otrzymują punkty proporcjonalnie na podstawie liczby punktów z języka polskiego na świadectwie dojrzałości w systemie punktowym:

maksymalnie 5 punktów – poziom podstawowy

maksymalnie 10 punktów – poziom rozszerzony

 • Po zakończeniu eliminacji II dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku eliminacji II
 • Osoby, które pomyślnie przeszły eliminację II, otrzymują informacje o terminie i warunkach technicznych, które muszą zostać spełnione w celu przeprowadzenia eliminacji III

Jeżeli po pomyślnie zakończonej eliminacji II chcesz wziąć udział w eliminacji III egzaminu wstępnego, musisz najpierw dostarczyć do dziekanatu dokumenty osobiste najpóźniej w dniu eliminacji III

ELIMINACJA III

Eliminacja z udziałem kandydatów realizowana stacjonarnie

Przygotowanie pierwszego zadania praktycznego (etiuda plastyczna)

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie etiudy teatralnej z zastosowaniem środków wyrazu teatru plastycznego na zadany temat (z udziałem studentów kierunku Aktorstwo Teatru Lalek).
 • Kandydaci otrzymują szczegółowe instrukcje techniczne.
 • Kandydaci mają wyznaczony czas i przestrzeń do przygotowania zadania praktycznego (około 2 godziny)
 • Kandydaci pracują z wyznaczonymi do pomocy studentami kierunku Aktorstwo Teatru Lalek, mając do dyspozycji udostępnione przez AST lalki, maski, kostiumy, rekwizyty oraz oświetlenie teatralne i sprzęt audio (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku).
 • Po zrealizowaniu etiudy należy ją udokumentować w formie zapisu cyfrowego (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku) oraz zamieścić w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365.

Przygotowanie drugiego zadania praktycznego („storyboard”)

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie serii zdjęć („storyboardu”) na zadany temat. Celem pracy jest zbudowanie narracji przy pomocy obrazu.
 • Kandydaci otrzymują szczegółowe instrukcje techniczne.
 • Rezultat pracy należy zamieścić w formie zapisu cyfrowego w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365.

Prezentacja obu zadań praktycznych oraz rozmowa kandydata / kandydatki z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę obu zadań praktycznych z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 50 punków – prezentacja oraz rozmowa na temat obu zadań praktycznych

 • Prezentacja obu zadań praktycznych.
 • Rozmowa na temat zadań praktycznych obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia.
 • Warunkiem pozytywnego wyniku końcowego egzaminu wstępnego oraz dopuszczenia do studiów jest otrzymanie przez kandydata / kandydatką jak najwyższej sumy punktów w eliminacji II oraz w eliminacji III
 • Po zakończeniu eliminacji III dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku końcowym egzaminu wstępnego.

POWODZENIA!