ARCHIWALNY: HOLOUBEK SYN PICASSA

Spektakl studentów III roku Wydziału Aktorskiego w ramach zajęć ze scen współczesnych oraz jednocześnie projekt badawczy - POSZERZANIE POLA, CZYLI PRACA AKTORA Z DRAMATURGIEM I REŻYSEREM.

Dramat autorstwa duetu pilgrim / majewski powstał w ramach zamkniętego konkursu dramaturgicznego strefa kontaktu 2016 organizowanego przez Wrocławski Teatr Współczesny.
Opieka pedagogiczna: dr hab.Teresa Sawicka
Opieka dramaturgiczna: Sebastian Majewski

Premiera; 24.01.2018 r.

Występują:: Karol Donda, Weronika Dzierżyńska, Kinga Jasik, Aleksander Kaleta, Dominik Mirecki, Wojciech Świeściak, Kinga Zygmunt

Czas trwania: 1 godz.

Grupa wiekowa: 16+

           Utwór jest groteskową opowieścią o ikonach komunistycznych filmów animowanych {czechosłowackich, wschodnioniemieckich i radzieckich}, które w specjalnym ośrodku internowania wiodą spokojne i nudne życie. Sytuacja się komplikuje, gdy okazuje się, że poczciwym bohaterom czechosłowackiej kreskówki Żwirkowii Muchomorkowi zostaje porzucona jajko, z którego po wielu perypetiach, wykluwa się dumny gołąb – identyczny z tym, którego naszkicował w przypływie swojego geniuszu i komunistycznego zaangażowania sam wielki kubista Pablo Picasso. Abstrakcyjny twór staje się sprawdzianem dla charakterów i postaw. Fabularna opowieść jest próbą teatralnego opowiedzenia o problemach wynikłych z komunistycznej przeszłości, o resentymentach oraz o narastających głosach o wyraźnym odcinaniu się od tamtego czasu. To historia o błędach jakie popełniamy wobec przeszłości oraz o tym jak historia niczego nie uczy. Dramat ten w alegorycznej i groteskowej formie stara się zmierzyć z tematem manipulacji wobec pamięci historycznej. I niespodziewanie w aktualnej sytuacji politycznej staje się niezwykle żywy a zawarte w nim treści mocno rezonują z rzeczywistością.

Tekst stał się podstawą pracy z III rokiem Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w ramach zajęć ze scen współczesnych i w ramach projektu badawczego POSZERZANIE POLA CZYLI PRACA AKTORA Z DRAMATURGIEM I REŻYSEREM. Projekt zrodził się z potrzeby zapoznania studentów z rozpowszechnionym modelem pracy nad spektaklem, który zakłada otwartość tekstu dramatycznego i tworzenie jego kształtu w czasie prób, dzięki pracy w układzie relacji: reżyser – dramaturg – aktor. Zorganizowanie prób wokół dramatu pilgrima / majewskiego dało szansę studentom na zapoznanie się z treściami zawartymi w utworze oraz umożliwiło ich twórcze rozwinięcie, zmodyfikowanie lub nawet zmianę.

Nasza praca otwarta jest na dialog i wspólną wymianę doświadczeń pomiędzy studentami a wykładowcami {aktorami a dramaturgiem i reżyserem} i składa się z sześciu komplementarnych wobec siebie etapów.
Etap pierwszy – zapoznanie się studentów z tekstem oryginalnym oraz rozczytanie sensów przy udziale dramaturga {dramatopisarza};
Etap drugi – opisanie świata przedstawionego i omówienie założeń inscenizacji {reżyser i dramaturg};
Etap trzeci – praca studentów nad tekstem z uwzględnieniem założeń inscenizacji oraz indywidualnych uwag i sugestii aktorów wobec omówionych problemów;
Etap czwarty – zapis tekstu będący efektem pracy aktorów, dramaturga i reżysera;
Etap piąty – cykl prób zakończony pokazem {premierą};
Etap szósty – eksploatacja spektaklu wraz z możliwością wprowadzania korekt i zmian, które wynikać będą z kolejnych prezentacji.
Po styczniowej premierze projekt znajduje się w najważniejszym etapie – eksploatacji a sam spektakl konfrontuje się z widzami.