Informacje dla kandydatów

Plan zajęć - dostepny też  w zakladce: studenci

 Sobota  26 października

        Niedziela  27 października

   

9.30-11.00- Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

9.30-11.00- Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

12.00- 12.45 – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:  CLOUDY | sala 028 | Narodowy Uniwersytet Artystyczny im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie

11.00 – 13.30 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

Bezpośrednio po spektaklu – 15.00   – Podstawowe zadania sceniczne w planie zywym, prof. Jacek Radomski, sala 027/  028

13.30-15.00 – Teatr w walizce, dr A.Pejcz, sala 028

15.00- 15.50  – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:   KINDERBAL - WIERSZYKI ZASTRASZAJĄCE | Sala Studio | AST Wrocław

 

17.00 – 19.15  – Reżyseria  teatru dramatycznego , mgr S. Przepiórka, sala 027,030

 

 

 

Sobota  12 października

 

10.00-11.00 – Spotkanie organizacyjne, sala  136

11.00-12.00 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala  226,

12.15 -14.30  – Podstawowe zadania sceniczne w planie zywym, prof. Jacek Radomski, sala  028

15.00- 16.30 – Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sal 203 (zajęcia ruchowe w Sali baletowej, proszę zabrać  wygodny strój do ćwiczeń oraz obuwie zmienne)

16.30 – 18.45 – Reżyseria  teatru dramatycznego , mgr S. Przepiórka, sala 027,030

Niedziela  13 października

 

9.00 – 12.45 –podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym, dr hab. A.  Głuch –Klucznik sala 028

12.45-14.15 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

szatnia :232

 

 1. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym można składać:

  • osobiście - od poniedziałku do czwartku w godz. 11.30-14.30 w Dziekanacie AST Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, (pok. 139, I piętro) 
  • drogą pocztową -  przesyłając dokumenty na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, z dopiskiem Rekrutacja – Studia podyplomowe. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim  2019/2020 wynosi 60,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto uczelni: 

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław 
Bank Zachodni WBK S.A 34 Oddział we Wrocławiu 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000
zaznaczając w tytule Studia podyplomowe

3. Termin nadsyłania dokumentów: 7.05 - 30.09.2019 r. 

4. Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 jest zebranie minimalnej liczby uczestników - 18 osób.  

6. Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

7. Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 r. (w przypadku zebrania minimalnej liczby słuchaczy).

8. Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany do wiadomości po podjęciu decyzji o uruchomieniu studiów. 

9. Koszt studiów: 9 600 zł, tj. 2400 zł za semestr.

10. Informacje: 713583413

PLAN STUDIÓW I rok 2018-2019

PLAN STUDIÓW II rok 2019-2020