Informacje dla kandydatów

 

 1. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym można składać:

  • osobiście - od poniedziałku do czwartku w godz. 11.30-14.30 w Dziekanacie AST Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, (pok. 135, I piętro) 
  • drogą pocztową -  przesyłając dokumenty na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, z dopiskiem Rekrutacja – Studia podyplomowe. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim  2017/2018 wynosi 60,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto uczelni: 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław 
Bank Zachodni WBK S.A 34 Oddział we Wrocławiu 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000
zaznaczając w tytule Studia podyplomowe

3. Termin nadsyłania dokumentów: 16.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

4. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24.06.2017 r. godz. 11.00 sala 136, I piętro (dotyczy osób, które złożą wymagany komplet dokumentów).

5. Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 jest zebranie minimalnej liczby uczestników  (25 osób).  

6. Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

7. Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017 r. (w przypadku zebrania minimalnej liczby słuchaczy).

8. Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany do wiadomości po podjęciu decyzji o uruchomieniu studiów. 

9. Koszt studiów: 8 800 zł, tj. 2200 zł za semestr.