Informacje dla kandydatów

 

 1. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym można składać:

  • osobiście - od poniedziałku do czwartku w godz. 11.30-14.30 w Dziekanacie AST Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, (pok. 139, I piętro) 
  • drogą pocztową -  przesyłając dokumenty na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, z dopiskiem Rekrutacja – Studia podyplomowe. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim  2019/2020 wynosi 60,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto uczelni: 

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław 
Bank Zachodni WBK S.A 34 Oddział we Wrocławiu 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000
zaznaczając w tytule Studia podyplomowe

3. Termin nadsyłania dokumentów: 7.05 - 20.09.2019 r. 

4. Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 jest zebranie minimalnej liczby uczestników - 18 osób.  

6. Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

7. Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 r. (w przypadku zebrania minimalnej liczby słuchaczy).

8. Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany do wiadomości po podjęciu decyzji o uruchomieniu studiów. 

9. Koszt studiów: 9 600 zł, tj. 2400 zł za semestr.

10. Informacje: 713583413

PLAN STUDIÓW I rok 2018-2019

PLAN STUDIÓW II rok 2019-2020