Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na kierunek Reżyseria są zamieszczone w zakładce „Reżyseria” powyżej.

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Aktorstwo teatru lalek zapraszamy do założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK na stronie internetowej:

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Termin rozpoczęcia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 05.05.2021. godz. 00:00

Termin zakończenia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 21.06.2021 r., godz. 23.59

 

Informacje dla kandydatów na kierunek Aktorstwo teatru lalek są zamieszczone w zakładce „Aktorstwo teatru lalek” powyżej.

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Uwaga: termin rejestracji w systemie IRK-a został przedłużony do 15.09.2021

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Reżyseria zapraszamy do założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK na stronie internetowej:

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 05.05.2021.

Termin rozpoczęcia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 05.05.2021. godz. 00:00

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2021.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Reżyseria zapraszamy do pobrania przewodnika dla kandydatów na I rok studiów (plik do pobrania poniżej)

PRACA PISEMNA

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Reżyseria przygotowują pracę pisemną na podstawie jednego z utworów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną:

  • HANS CHRISTIAN ANDERSEN, Brzydkie kaczątko, tłumaczenie: BOGUSŁAWA SOCHAŃSKA (plik do pobrania jest umieszczony poniżej)
  • PEDRO CALDERON DE LA BARCA, Życie snem, tłumaczenie: JÓZEF SZUJSKI (plik do pobrania jest umieszczony poniżej)
  • TADEUSZ RÓŻEWICZ, Kartoteka
  • STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ, Matka
  • MARIA WOJTYSZKO, Piekło – Niebo (plik do pobrania jest umieszczony poniżej)

Praca pisemna powinna zawierać:

  • koncepcję reżyserską (refleksje na temat autora, utworu, problematyki utworu w odniesieniu do epoki oraz do współczesności)
  • koncepcję scenografii z zastosowaniem środków wyrazu teatru lalek (opis scenografii, opis lalek, masek lub innych form plastycznych, opis oświetlenia)
  • koncepcję muzyki
  • opracowanie tekstu (didaskalia, skróty w utworze)
  • analizę reżyserską scen utworu oraz tematów aktorskich (opis scen, opis relacji między osobami utworu)

Plik HANS CHRISTIAN ANDERSEN Brzydkie kaczątko jest udostępniony kandydatom tylko do celów rekrutacji na I rok studiów na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, na rok akademicki 2021 / 2022. Rozpowszechnianie tego pliku jest zabronione.

Plik PEDRO CALDERON DE LA BARCA Życie snem jest udostępniony kandydatom tylko do celów rekrutacji na I rok studiów na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, na rok akademicki 2021 / 2022. Rozpowszechnianie tego pliku jest zabronione.

Plik WojtyszkoMaria.Piekło-Niebo.adit jest udostępniony kandydatom tylko do celów rekrutacji na I rok studiów na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, na rok akademicki 2021 / 2022. Rozpowszechnianie tego pliku jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone pod opieką Agencji Dramatu i Teatru ADiT.

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej w naszym systemie IRK. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść dopiero na II eliminację, która obędzie się stacjonarnie w budynku Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji. 

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Lista przygotowanych przez kandydata utworów jest potrzebna już w I eliminacji, dlatego w systemie rejestracji kandydatów IRK będzie miejsce na dołączenie pliku z Waszym repertuarem. Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji są zobowiązani do przywiezienia listy przygotowanych przez siebie utworów wraz z pozostałymi dokumentami. Kandydaci nie przesyłają/ nie przywożą tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w tym roku. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie AST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną najpóźniej na dzień przed II eliminacją.

4. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy, którego numer generowany jest dla każdej osoby indywidualnie w trakcie rejestracji w naszym systemie Intrenetowej Rejestracji Kandydatów IRK. Numer rachunku jest inny dla każdego z kandydatów. 

5. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. Dla każdego kierunku, na jaki zarejestruje się w naszym systemie IRK wygenerowany zostanie osobny numer konta do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Wpłata na konkretne konto zostanie powiązana przez nasz system z rejestracją na odpowiedni wydział i kierunek studiów.

6. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów uchwala Senat Uczelni. Na rok akademicki 2021/2022 limity przyjęć zostały określone następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo teatru lalek – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

7. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów. W pobliżu naszej szkoły znajdują się hostele, z których najczęściej korzystają nasi kandydaci.

8. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2021, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.  

9. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych: dziekanat@ast.wroc.pl

10. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia aktorskie?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.