INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Aktorstwo teatru lalek

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

I. Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 05.05.2022 r. godz. 00:00

Zakończenie: 20.06.2022 r. godz. 23:59

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

II. I eliminacja:

Bez udziału kandydata – na podstawie materiałów filmowych zamieszczonych w IRK – 4-7 lipca 2022

III. Obowiązkowe warsztaty sprawdzające predyspozycje do zawodu aktora teatru lalek dla kandydatów zakwalifikowanych do II eliminacji 11-12 lipca 2022

Warsztaty są obowiązkowe. Kandydat uczestniczy w warsztacie tylko jednego dnia.

IV. II eliminacja:

  • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
  • Sprawdzian praktyczny –13-15 lipca 2022

V. Ogłoszenie listy przyjętych – 19 lipca 2022


Reżyseria

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

I. Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 05.05.2022 r. godz. 00:00

Zakończenie: 11.09.2022 r. godz. 23:59

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

II. I eliminacja:

Bez udziału kandydata – na podstawie pisemnej pracy kandydata

III. II eliminacja:

  • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
  • Obrona pisemnej pracy kandydata

IV. III eliminacja

Sprawdzian praktyczny – wyreżyserowanie etiudy na zadany temat i prezentacja storyboardu

V. Ogłoszenie listy przyjętych