INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


Reżyseria

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 05.05.2022 r. godz. 00:00

Zakończenie: 19.09.2022 r. godz. 23:59 – Rekrutacja zakończona !!!

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wg następującego harmonogramu:

Start: 03.10.2022

Zakończenie: 09.10.2022 godz. 23:59

I eliminacja:

Bez udziału kandydata – na podstawie pisemnej pracy kandydata 11 października 2022

II eliminacja:

  • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
  • Obrona pisemnej pracy kandydata: rozmowa w formie on-line 12 października 2022

III eliminacja

Sprawdzian praktyczny – wyreżyserowanie etiudy na zadany temat i prezentacja storyboardu – stacjonarnie AST Wrocław 14 października 2022

Ogłoszenie listy przyjętych 14 października 2022