Informacje dla studentów

Kontakt z Władzami Wydziału Aktorskiego:

Dziekan: dr hab. Bożena Klimczak – dziekanWA@ast.wroc.pl

Prodziekan: mgr Piotr Łukaszczyk – prodziekanWA@ast.wroc.pl

Plan zajęć Wydział Aktorski 17.11 - 23.12.2020

Zarządzenie nr 60/2020 Rektora AST z dnia 23.10.2020 w sprawie przeprowadzenia kształcenia we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora AST z dnia 16 lipca 2020 w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

Pisemna praca dyplomowa:

Zasady przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych oraz zasady postępowania antyplagiatowego określa zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST.

Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

 1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, zajęć, praktyk i obozów przewidzianych planem studiów,
 2. uzyskanie z przedstawienia dyplomowego objętego pracą dyplomową oceny pozytywnej,
 3. uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym,
 4. uzyskanie od promotora i recenzenta oceny pozytywnej z pisemnej pracy dyplomowej,
 5. uzyskanie co najmniej 270 pkt. ECTS na kierunku aktorstwo i co najmniej 300 pkt. ECTS na kierunku reżyseria,
 6. dokonanie rozliczenia rekwizytów, kostiumów oraz materiałów bibliotecznych,
 7. uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł,
 8. złożenia zdjęć do dyplomu (format 4,5 cm x 6,5 cm, na jasnym tle, w stroju galowym).

Warunki, o których mowa w pkt. 6-8 powinny być spełnione najpóźniej na 3 dni robocze przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu będą wpisywane nagrody uzyskane przez niego w czasie studiów. Wykaz nagród i wyróżnień wraz dokumentacją potwierdzającą ten fakt należy złożyć w dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Strona tytułowa pracy dyplomowej i oświadczenie o prawach autorskich

Pisemna praca dyplomowa:

Zasady przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych oraz zasady postępowania antyplagiatowego określa zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST.

Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

 1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, zajęć, praktyk i obozów przewidzianych planem studiów,
 2. uzyskanie z przedstawienia dyplomowego objętego pracą dyplomową oceny pozytywnej,
 3. uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym,
 4. uzyskanie od promotora i recenzenta oceny pozytywnej z pisemnej pracy dyplomowej,
 5. uzyskanie co najmniej 270 pkt. ECTS na kierunku aktorstwo i co najmniej 300 pkt. ECTS na kierunku reżyseria,
 6. dokonanie rozliczenia rekwizytów, kostiumów oraz materiałów bibliotecznych,
 7. uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł,
 8. złożenia zdjęć do dyplomu (format 4,5 cm x 6,5 cm, na jasnym tle, w stroju galowym).

Warunki, o których mowa w pkt. 6-8 powinny być spełnione najpóźniej na 3 dni robocze przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu będą wpisywane nagrody uzyskane przez niego w czasie studiów. Wykaz nagród i wyróżnień wraz dokumentacją potwierdzającą ten fakt należy złożyć w dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Strona tytułowa pracy dyplomowej i oświadczenie o prawach autorskich