Informacje dla słuchaczy PSRTDiM

Regulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolity

Harmonogram spotkań słuchaczy Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w roku akademickim 2018/2019:

 

Terminy zjazdow w semestrze zimowym:

II ROK

13-14.X

20-21.X

27-28.X

3-4. XI

17-18.XI

1-2.XII

15-16.XII

12-13.I

2-3.II

I ROK

13-14.X

27-28.X

3-4. XI

17-18.XI

1-2.XII

15-16.XII

12-13.I

2-3.II

 

 


Regulamin studiów podyplomowych 

Regulamin studiów - tekst jednolity

Uchwała nr 482012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie z dnia 27.04.2015 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

Sobota 18 maja

9.00- 11.00 – Próby własne do egzaminu -  028,027, 121,119

11.30-14.30 – Egzamin , prof. W. Hejno, sala 028, 027

15.00 – 16.30 – Budowa lalek, T.Mak, pracownia plastyczna (ostatnie zajęcia)

 

Niedziela 19 maja  - nie ma zajęć

 

 

 

Sobota 11 maja

9.00- 11.00 – Próby własne do egzaminu -  028,027, 121,119

11,30-15,30 – Egzamin , prof. W. Hejno, sala 028, 027

16.00 – 19.00 – Budowa lalek, T.Mak, pracownia plastyczna

19.15 – 20.45 - Terapia kreatywna w teatrze, mgr E. Olinkiewicz, sala 226,227

 

Niedziela 12 maja

8.30 – 11.30 - Terapia kreatywna w teatrze, mgr E. Olinkiewicz, sala 226,227 (ostatnie zajecia)

 

 

 

 

Sobota 27 kwietnia

 
 
 

11,00-14,30 - Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli, (11.,00-D.Bar, 13.00 M.Kraśna – Kuklewska) sala 028             

14.30-17.30 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze –B.Niecko, sala A23

17.00-21.00 - Terapia kreatywna w teatrze, mgr E.Olinkiewicz, sala 226,227

 

                                    Niedziela  28 kwietnia

 
 
 

9.00-12.30   - Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli (9.00 –M.Jaczewski, 11.00 – J.Rogowska), sala 028

13.00 – 15.15 – Reżyseria  teatru osoby i wyobraźnie, prof. W. Hejno, sala  027,030, 227,228., 230

 

 

Sobota 13 kwietnia

 
 
 

9.00-13.00 – Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli  ( B.Pietrzyk – 9.00, M. Leja - 11.00) – sala 028

13.00- 15.15 – Kultura słowa i interpretacja sceniczna, prof. A. Kramarczyk,  sala 235

15.30-18,30 – Historia teatru, mgr J .Bunsch, sala 235 (ostatnie zajęcia)

19.00 -20.30 - Terapia kreatywna w teatrze, mgr E.Olinkiewicz, sala 235 lub A23

                                    Niedziela  14 kwietnia

 
 
 

9.00- 10.30 – Kultura słowa i interpretacja sceniczna, prof. A. Kramarczyk,  sala 235 – ostatnie zajęcia

11.00-14.00 – Reżyseria  teatru osoby i wyobraźni,  prof.W. Hejno, sala  028,027,030, 227,228

 

 

 

Studia  Podyplomowe – I rok

Plan na dodatkowy zjazd  6-7 kwietnia związany z warsztatami reżyserskimi

 

Sobota – 6 kwietnia

9,00-12,00 – Reżyseria teatru osoby i wyobraźni – prof. W.Hejno, sala 028,027,119,121,125

13,00-22,00 – Warsztaty reżyserskie z prof. M.Kocurem , rozkład przerw do uzgodnienia z prowadzącym– sala  051

13.00-14.00 – sala – 0 51

14.00-16.00 – sala A 23

16.00-22.00- sala 0 51

 

 

Niedziela  - 7 kwietnia

9,00-12,00 – Reżyseria teatru osoby i wyobraźni – prof. W. Hejno, sala 028,027,119,121,125, 228,

12,00-15,00 - Budowa lalek, p.Teresa Mak , pracownia plastyczna 206

 

                                                        Sobota 30 MARCA

9.00 – 10.00 – opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   235 (ostatnie zajęcia)

11.00-12.30 - Spektakl dyplomowy Pani M.Wojcieszuk, omówienie spektaklu, sala 028

12.30 – 14.45 – Kultura słowa i interpretacja sceniczna, prof. A. Kramarczyk,  sala 235

15.30-17.45 – Historia teatru, mgr J .Bunsch, sala 235

                                    Niedziela  31  MARCA

9.00- 13.00 – Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli: Pani Agnieszka Grondowa (9.00) i Pani Ewa Suleja (11.00), sala 028

13.00-14.30 - Kultura słowa i interpretacja sceniczna, prof. A. Kramarczyk,  sala 235

 

  Sobota 16 MARCA

9.00 – 10.30 - Kultura słowa i interpretacja sceniczna, prof. A. Kramarczyk,  sala 235

11,30-13,30 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala 235

15,00- 15,40 - Spektakl dyplomowy sala 028

bezpośrednio po spektaklu:

15.40-17.55 – Historia teatru, mgr J .Bunsch, sala 235

18.00-21.00 - Reżyseria teatru osoby i wyobraźni, prof. W. Hejno, sala 228/230

                                    Niedziela  17  MARCA

9.00-11.00 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   235

12.00-15.00 –Budowa lalek, p.Teresa Mak, pracownia plastyczna 205,206

 

                                                        Sobota 2 MARCA

9.00-11.00 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   235

 

11,30- 13,45 – Historia teatru mgr Jacek Bunsch sala 235

13.45 – 15.00 –Przerwa obiadowa

15.00 – 16,30 – Rytmika Dalcroze’a mgr Maria Rewers , sala 203

17.00-18.30 – Reżyseria teatru osoby i wyobraźni, prof. W. Hejno, sala 028

 

                                    Niedziela  3  MARCA

9.00-11.00 Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   235

11.15-13.30 - Rytmika Dalcroze’a mgr Maria Rewers, sala 051,052, ostatnie zajęcia

13.30 – 15.15 – Reżyseria teatru dramatycznego, mgr Sławomir Przepiórka, sala 028, ostatnie zajęcia

 

 

 

 

Sobota 16 lutego

9.00-11.00 – opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   lub 235

 

11.00-13.15 - Podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym , prof. Aneta Głuch -Klucznik, sala 028 (ostatnie zajęcia)

13.15 – 15.00 –Przerwa obiadowa

15.00 – 18.00 – Budowa lalek, Pani Teresa Mak, sala 205

 

                                    Niedziela  17 lutego

8.00-10.00 opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   lub 235

10.00-13.00 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

 

13.15 – 14.45 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 203

 

                                                         Sobota  2 lutego -

 
 

8,45-10,00 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   lub 235

12,00-13,30 – Budowa lalek, sla 205, Pani Teresa Mak

14.00-16,15 - Podstawowe zadania sceniczne w planie lalkowym , prof. Ewa Giedrojć, sala 028 (zaliczenie)

16,30-19,30 – Teatr w walizce –prof.A. Pejcz , sala 028 (zaliczenie)

                                    Niedziela  3 lutego

 
 

9.00-12.00 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

 

12,00 – 13,30- Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 203

 

 

 

 

 

 

Sobota  12 stycznia

 
 

9,15-11,30 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 203

12,00- 15,00 – Teatr w walizce, dr A. Pejcz, sala 028

15,30 – 17,45 – Podstawowe zadania sceniczne w planie lalkowym , prof. Ewa Giedrojć, sala 028

19,00 – udział w premierze spektaklu „Siksy”

 

                                    Niedziela  13 stycznia

 
 

 

10,00- 13,00 Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

 

 

                                                        Sobota  15 grudnia

 
 

10,00-12,15 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

12,30-14,00 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 051

15,30 – 17,00 - rytmika Dalcroze’a, mgr Maria Rewers, sala  051

17,00 – 24,00 – Jasełka oraz spotkanie świąteczne  - sal 028/029

 

                                    Niedziela  16 grudnia

 
 

9,00-10,30 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 051

11,30-13,00 - - rytmika Dalcroze’a, mgr Maria Rewers, sala  051

 

 

 

 

  Sobota 1 grudnia

10,00-12,15 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027/028

12,30-14,45 -  Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym – prof. J. Radomski – sala 028

14,45-15,30 - przerwa

15,30 – 18,30 –  Teatr w walizce , dr Aleksandra  Pejcz , sala 028

19,00 – udział w premierze spektaklu dyplomowego

                                    Niedziela  2 grudnia

9,00-12,00 - Podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym , prof. Aneta Głuch -Klucznik, sala 028

 

 

 

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:
Santander
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

 


II rok

 

Sobota 18  maja

10.00-16.00 – Reżyseria teatru groteski, dr W. Brawer, sala 230, oraz po próbie I roku sale  121,119

 

Niedziela 19 maja  - nie ma zajęć

 

 

 

Sobota 11 maja 

9.00 – 13.30  Muzyka w teatrze – mgr Małgorzata Jaworska Kaczmarek, sala 051

14.30 – 19.00 Muzyka w teatrze – mgr Małgorzata Jaworska Kaczmarek, sala 051 (ostatnie zajęcia)

 

 

Niedziela 12 maja

Nie ma zajęć

 

 

 

Sobota 4 maja

  10.00 12.15 - Rezyseria teatru ruchu, dr hab. Ewelina Ciszewska , sala 230 (ostatnie zajęcia)

12.30- 16.15 - Techniki interpersonalne w proceisie reżyserskim, mgr D.Bielska, sala 230

17.00-20.00 - Teatr żyworęki, dr A.Pejcz, sala 028

Niedziela 5 maja 

8.00-10.15  - Teatr żyworęki, dr A.Pejcz, sala 028 (ostatnie zajęcia)

10.30-13.30 -  Techniki interpersonalne w proceisie reżyserskim, mgr D.Bielska, sala 230 (ostatnie zajęcia)                                               

 

 

 

Sobota 27 kwietnia

 
 
 

11,00-14,30 - Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli, (11.,00-D.Bar, 13.00 M.Kraśna – Kuklewska) sala 028             

 

15,00 – 18.00 - Teatr żyworęki, dr A. Pejcz, sala 028

                                    Niedziela  28 kwietnia

 
 
 

9.00-12.30   - Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli (9.00 –M.Jaczewski, 11.00 – J.Rogowska), sala 028

 

12.30-15.30 - Teatr żyworęki, dr A. Pejcz, sala 028

 

 

Uprzejmie przypominam o konieczności wysłania na skrzynkę mailową prof. Jolany Góralczyk, reżyserskiej analizy Wiśniowego sadu - Czechowa, termin: 14.04

                                                        Sobota 13 kwietnia

 
 
 

9.00-13.00 – Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli ( B.Pietrzyk – 9.00, M. Leja - 11.00) – sala 028

 

13.00-16.45 – Teatr żyworęki, dr A.Pejcz, sala 028

17.15-18.45 - Terapia kreatywna w teatrze, mgr E. Olinkiewicz, sala 227 – ostatnie zajęcia

19.00- 21.15 – Reżyseria teatru lalki formy i animacji, prof.J. Radomski – ostatnie zajęcia, EGZAMIN,  sala 028

W imieniu profesora Radomskiego bardzo proszę abyście Państwo zabrali na egzamin przedmiot, który będzie służył  jako rekwizyt, ma to być coś starego- „nadgryzionego zębem czasu”, np. kapelusz, but, torba….

                                    Niedziela  14 kwietnia

 
 

9.00-10.30 - Teatr żyworęki, dr A. Pejcz, sala 028

 

11.00-14.00 - Reżyseria teatru ruchu, dr hab. E. Ciszewska , sala 230 

 

 

 

 

                                                        Sobota  30  marca

11.00-12.30 – Spektakl dyplomowy pani Małgorzaty Wojcieszuk, omówienie spektaklu, sala 028

 
 

12.30 – 15.30 - Reżyseria teatru ruchu, dr hab. E.Ciszewska , sala 230 Reżyseria teatru ruchu, dr hab. E.Ciszewska , sala 230

 


15.30-17.45 – Reżyserska interpretacja tekstu, prof. Jolanta Góralczyk, sala 125 lub 227

18.45-21.00 - Terapia kreatywna w teatrze, mgr E. Olinkiewicz, sala 227

                                    Niedziela  31 marca

9.00- 13.00 – Spektakle dyplomowe oraz omówienie spektakli: Pani Agnieszka Grondowa (.9.00) i Pani Ewa Suleja (11.00), sala 028

 
 

13.00 – 15.00 - Reżyserska interpretacja tekstu, prof. Jolanta Góralczyk, sala 125 lub 227 (ostatnie zajęcia)

 

 

                                                        Sobota  16  marca

11,00 – 14.45 – Techniki interpersonalne w procesie reżyserskim, mgr Dorota Bielska, sala 027,230

15.00-16.00 - Spektakl dyplomowy (p. K.Chwałek Bednarczyk) sala 028 (próba spektaklu w godz. 14.00-15.00, sala 028)

rezrwacja sali 027 na spotkanie po spektaklu od 15.00 do 18,00 

16.00-19.00 – Reżyseria teatru ruchu, dr hab. E.Ciszewska , sala 230

19,15-21,30 - Reżyseria teatru lalki formy i animacji, prof. Jacek Radomski, sala 028

 

                                    Niedziela  17 marca

10,00-15,00 - Reżyseria teatru groteski , dr hab. Wojciech Brawer, sala 027,028 rozklad przerw do uzgodnienia z prowadzącym

 

 

 

 

Sobota  2 marca

10.00-12.15 – Reżyseria teatru lalki formy i animacji, prof. Jacek Radomski, sala 028

12,30 – 17.45 – Muzyka w teatrze, mgr M. Jaworska Kaczmarek, sala 051,052

 

Praca własna w sali 051,052 do godz. 20,00

                                    Niedziela  3 marca

9.00-15.00 – Wprowadzenie do reżyserii , sceny i scenariusz, prof. T.Man, sala 226

 

                                                        Sobota 16 lutego

10.00-13.00 - Reżyserska interpretacja tekstu, prof. Jolanta Góralczyk, sala 125 lub 230/231

 

13.00 – Reżyseria teatru groteski, prof. W.Brawer, sala 227,228 (ilość godzin oraz rozkład przerw będą uzgodnione pomiędzy prowadzącym a słuchaczami)

 

                                    Niedziela  17 lutego

10.00-13.00 - Techniki interpersonalne w procesie reżyserskim, mgr Dorota Bielska, sala 230/231

 

 

sobota  2 lutego

 
 
 

10,00-13,00 Praca na rolą mgr J.Bunsch, sala 235 (zaliczenie)

13,30-15,00 – Terapia kreatywna w teatrze, mgr E. Olinkiewicz, sala 226

16.30-18.00 – Scenografia , prof. M. Jędrzejewski sala A23 (zaliczenie)

                                    Niedziela  3 lutego

 
 
 

10.00-13.45 – Reżyseria teatru groteski, prof. W. Brawer, sala 227,228 (zaliczenie)

14.00-15.30 – Wprowadzenie do reżyserii – sceny i scenariusz, prof.T.Man, sala 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 


Opłata za studia

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:
Santander 
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

Informacje dotyczące procesu dyplomowania 

Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Formularz zgłoszenia przedstawienia dyplomowego

Zarządzenie Rektora PWST - w sprawie zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych

strona tytulowa pracy dyplomowej - wzór

oswiadczenie-prawa-autorskie

 

Oświadczenie słuchacza o prawach autorskich jest integralną częścia pracy i stanowi jej ostatnią stronę.