Informacje dla słuchaczy PSRTDiM

 Plan zajęć

1.02.2020 Sobota

9.00-11.15 - Kultura słowa i interpretacja sceniczna, prof. A.Kramarczyk, sala 125

11.30-13.45 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr A.Kulińska, sala 203, ostatnie zajęcia

13.45 - 15,00 - sala 028 zarezerwowana

15.00 - 20,00 - próby wlasne do egzaminu, oraz egzamin z przedmiotu: Reżyseria teatru dramatycznego, mgr S. Przepiórka 027,028,121 (pedagog dołączy do Państwa ok. 17.30 )

 ok. 20.30- pokaz egzaminacyjny II roku , sala 230,( II rok pracować będzie nad swoim pokazem od godz. 17.00 w sali 230 , proszę podaczas przerwy podejsć i zapytać czy ta wstępna godzina pokazu nie ulegnie zmianie.)

02.02.2020 Niedziela 

9.00-11.15 - Kultura słowa i interpretacja sceniczna, prof. A.Kramarczyk, sala 125

11.30-13.45 - Podstawowe zadania sceniczne w planie lalkowym, dr E.Giedrojć, sala 028

 

szatnia 031


Sobota 18.01.2020

9-11.15 - Teatr w walizce, dr A.Pejcz, sala 028, ostatnie zajęcia

11.30-14.30 - Reżyseria teatru dramatycznego, mgr S. Przepiórka 027,028,121 (sale mogą ulec zmianie)

14.30-16.00 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr A.Kulińska, sala 203

17.00-19.15 - Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym, prof. J.Radomski, sala 051, ostatnie zajęcia

19.30 – 21.00 – Rytmika Dalcroze’a mgr M. Rewers, sala  051


Niedziela 19.01.2020

10.00 - 13.00 - Reżyseria teatru dramatycznego, mgr S. Przepiórka sale: 027,028

13.00-14.30 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr A.Kulińska, sala 203

szatnia 125

Sobota 4.01.2020

9-11.15 - Teatr w walizce, dr A.Pejcz, sala 028

11.30-14.00 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

14.00-17.00 - Reżyseria teatru dramatycznego, mgr S. Przepiórka 027,028,228,230 (sale mogą ulec zmianie)

17.30-19.00 - rytmika dalcroze'a , mgr Maria Rewers, sala 051

Niedziela 5.01.2020 

9.00-11.00 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226, A23

11.30-13.45 - Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym, prof. J.Radomski, sa la 028


Sobota 14 grudnia

9.00-11.00 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

11.30 - 14.30 - Historia Teatru, mgr J.Bunsh, sala 235

15,00- 22,00 - Przygotowanie do Jasełek, Jasełka ( godz. 19,00) - sala 028

Niedziela 15 grudnia 

9.00-11.00 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

11,15 - 14.15 - Podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym, dr hab. A. Głuch Klucznik, sala 028

                                                        Sobota  30 listopada

 

9.00-11.30 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

12-15  – Teatr w walizce, dr A. Pejcz, sala 028

15.00-16.00 – Szkolenie elektr. - 027

 

17.00-20.00 – Reżyseria teatru dramatycznego, mgr S. Przepiórka 027,028,228,230

                                    Niedziela  1 grudnia

 

9.00-11.30 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226, A23

12.00 – 14.15  – Podstawowe zadania sceniczne w planie lalkowym, prof. Ewa Giedrojć, sala 028


                                                        Sobota  23 listopada

 

9.00-11.30 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

12-14.15 – Historia teatru, mgr J.Bunsh, sala 235

15.00-18.00 - Podstawowe zadania sceniczne w planie lalkowym, prof. Ewa Giedrojć, sala 028

 

18.15 – 19.45 – Rytmika dalcroze’a, mgr B.Rewers, zajęcia ruchowe (strój sportowy), sala  051 lub 228

                                    Niedziela  24 listopada

 

9.00-11.30 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

12.00 – 15.00  – Teatr w walizce, dr A. Pejcz, sala 028

 


                                                        Sobota  9 listopada

 

9.00-12.00 – Szkolenie z obsługi sprzętu  akustycznego i elektrycznego, sale 028 (od godz. 11,00), 230 (do godz. 12,00)

12-14.15 – Historia teatru, mgr J.Bunsh, sala 235

14.45 – 17,00 - Reżyseria  teatru dramatycznego , mgr S. Przepiórka, sala 027

 

18.00 – 20.15 – Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym , prof. J.Radomski, sala 028

                                    Niedziela  10 listopada

 

9.00-11.30 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226, A23

12.00 – 15.00 - – Teatr w walizce, dr A. Pejcz, sala 028


                                                        Sobota  26 października

 

9.30-11.00- Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

12.00- 12.45 – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:  CLOUDY | sala 028 | Narodowy Uniwersytet Artystyczny im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie

12.45 – 15.00   – Podstawowe zadania sceniczne w planie zywym, prof. Jacek Radomski, sala 027 / 230

15.00- 15.50  – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:   KINDERBAL - WIERSZYKI ZASTRASZAJĄCE | Sala Studio | AST Wrocław

17.00 – 19.15  – Reżyseria  teatru dramatycznego , mgr S. Przepiórka, sala 027,030

                                    Niedziela  27 października

 

9.30-11.00- Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

11.00 – 13.30 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

13.30-15.00 – Teatr w walizce, dr A.Pejcz, sala 028

 

szatnia 031

 

Sobota  12 października

 

10.00-11.00 – Spotkanie organizacyjne, sala  136

11.00-12.00 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala  226,

12.15 -14.30  – Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym, prof. Jacek Radomski, sala  028

15.00- 16.30 – Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sal 203 (zajęcia ruchowe w Sali baletowej, proszę zabrać  wygodny strój do ćwiczeń oraz obuwie zmienne)

16.30 – 18.45 – Reżyseria  teatru dramatycznego , mgr S. Przepiórka, sala 027,030

Niedziela  13 października

 

9.00 – 12.45 –podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym, dr hab. A.  Głuch –Klucznik sala 028

12.45-14.15 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

szatnia :232

 

 

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:

Santander
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

 


Sobota 01.02.2020

10.00-13.00 - Reżyseria teatru ruchu, dr E.Ciszewska, sala 230

14.00-17.00 - Muzyka w teatrze, mgr M. Jaworska - Kaczmarek, sala 125 a po godz. 15 sala 051

17.00-21.00 - Reżyseria teatru plastycznego, prof. K.Grębski sala 230, 227, koniec zajęć, pokaz ok. godz. 20.30

Proszę pamiętać o przyniesieniu gazet (codzienne gazety)

Niedziela 2.02.2020

10.30-13.30 - Reżyserska interpretacja wiersza i prozy, prof. Jolanta Góralczyk, sal 125, na zajęcia proszę opanować pamięciowo fragment prozy lub wiersz, aby zajęcia przebiegly owocnie przynajmniej 5 osób powinno mieć taki fragment opanowany, możecie Państwo ustalić pomiędzy sobą kto zrobi to w pierwszej kolejności, inne osoby będą pracować nad swoimi tekstami na kolejnych zajęciach.

 

 

 

Sobota 18.01.2020

10.00 - 12.15 - Reżyseria teatru ruchu, dr E.Ciszewska, sala 230

13.00 - Reżyseria teatru plastycznego, prof. K.Grębski sala 230, 227, 027 ( od 14,30) planowana jest realizacja calego pozostalego bloku zajęciowego, łącznie 11 godz. lekcyjnych (0,45 min), rzeczywisty czas będzie uzalezniony od mozliwości słuchaczy i prowadzącego, ewentualny kolejny termin do uzgodnienia.

Niedziela 19.01.2020

9.00- 15.00 - Reżyseria teatru groteski, dr W.Brawer, sala 230, 227

 

szatnia 125

Sobota 4.01.2020 

10.00 - 14.30 - Reżyseria teatru plastycznego, prof. K.Grębski sala 028, 230, 227 - zajęcia odwołane przez pedagoga, pozostale zajęcia wg. planu 

15.30- 17.00 - Scenografia prof. M.Jedrzejewski, ostatnie zajęcia , sala A23

Niedziela 5.01.2020

9.00- 15.00 - Reżyseria teatru groteski, dr W.Brawer, sala 230, 227

 

 

Sobota 14 grudnia 

10.00 – 13.00 – Reżyseria  teatru ruchu, dr hab. Ewelina Ciszewska, sala 230

15.00.- 18,00 - Muzyka w teatrze, mgr M.jaworska Kaczmarek, sala 051

19.00 - jaselka - 028

Niedziela 15 grudnia 

10.00 – 13.00 – Reżyseria  teatru ruchu, dr hab. Ewelina Ciszewska, sala 230 ( te zajęcia mogą ulec zmianie, prosimy o śledzenie innformacji na stronie)

 

                                                        Sobota  30 listopada

10.00 – 12.15 – Reżyseria  teatru ruchu, dr hab. Ewelina Ciszewska, sala 230

12.30-14.45  – Zabawy ortofoniczne z elem. logopedii , prof. A. Kramarczyk , sala 235 - zaliczenie

15.00-18.00 – Scenografia, prof. M. Jędrzejewski, sal A23, wykład i zajęcia warsztatowe

                                    Niedziela  1 grudnia

10.00 – 12.15 – Reżyseria  teatru ruchu, dr hab. Ewelina Ciszewska, sala 230 ( te zajęcia mogą ulec zmianie, prosimy o śledzenie innformacji na stronie)

12.30-14.45 - Gra aktorska w masce , prof. J. Frymet, sala 227

 

 

Sobota  23 listopada

 

9.00-10.30 - Zabawy ortofoniczne z elementami  logopedii, prof. Anna Kramarczyk, sala 235

11.00- 14.00 – Reżyseria Teatru plastycznego, prof .K.  Grębski, sale 027 028,230

 
 
 

15.00-17.15 – Gra aktorska w masce , prof. J.Frymet, sala 227

17.30-18.30 -  Spotkanie z prof. Jackiem Radomskiem w sprawie dyplomów

                                    Niedziela  24 listopada

 

9.00-10.30 - Zabawy ortofoniczne z elementami  logopedii, prof. Anna Kramarczyk, sala 235

10.30-13.30 – Praca nad scenariuszem, dr T. Man, sala  235

 

                                                        Sobota  9 listopada

 

11.00- 14.45 – Reżyseria Teatru plastycznego, prof .K.  Grębski, sala 027,227 oraz od 12 do 14,45 sale 028,230

 
 
 

16.00 – 17,30 – Konsultacje, podsumowanie programu z I roku ,mgr E. Olinkiewicz, sala 226

17,30-19,00 Warsztay kostiumow i scenografii wg. L. Mądzika,  prowadzienie: mgr E.Olinkiewicz, sala 226,227

(osoby chętne do udzialu w warsztatach prosimy o zabranie niożyczek lub noży introligatorskich, szary papier i taśma będą czekać na  Państwa na portierni)

                                    Niedziela  10 listopada

 

9.00-15.00 Reżyseria Teatru groteski, dr W.Brawer 230,227

 

Sobota  26 października

 

9.00- 11.15 - Zabawy ortofoniczne z elementami  logopedii , prof. Anna Kramarczyk, sala 235

12.00 – 14.15  - Gra aktorska w masce, sala  227, prof. J.Frymet

 
 

15.00- 15.50  – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:   KINDERBAL - WIERSZYKI ZASTRASZAJĄCE | Sala Studio | AST Wrocław

16,00-17,30 - Spotkanie w sprawie spektakli dyplomowych, prof. J.Radomski, sala 136

19.00- 20.00 - – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY: MEDULLA | Sala Czarna | Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze

                                    Niedziela  27 października

 

9.00-12.00 – Praca nad scenariuszem, dr T.Man, sala  235

12.15-13.45 - Scenografia, prof. M. Jędrzejewski, sala A23

 
 

 

Sobota  12 października

 

9.00- 11.15 - Zabawy ortofoniczne z elementami logopedii , prof. Anna Kramarczyk, sala 235 - UWAGA! Zajęcia odwołane !

11.15 – 12.15 – Spotkanie w sprawie organizacji spektakli dyplomowych, sal 235, prof. J.Radomski

12.30 – 14.45 – Gra aktorska w masce, sala  230, prof. J.Frymet

 

16.00 – 19.00 – Reżyseria teatru plastycznego, prof. K.Grębski , sala 028

                                    Niedziela  13 października

 9.30 - 11.00 - Scenografia, prof.M.Jędrzejewski, sal A23

11.00-13.15 – Gra aktorska w masce, prof. J.Frymet , sala 227

szatnia 232

 

 

 

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:

Opłata za studia

Santander 
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

Informacje dotyczące procesu dyplomowania 

Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Formularz zgłoszenia przedstawienia dyplomowego

Zarządzenie Rektora PWST - w sprawie zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych

strona tytulowa pracy dyplomowej - wzór

oswiadczenie-prawa-autorskie

 

Oświadczenie słuchacza o prawach autorskich jest integralną częścia pracy i stanowi jej ostatnią stronę.