Informacje dla słuchaczy PSRTDiM

 Plan zajęć

                                                        Sobota  26 października

 

9.30-11.00- Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

12.00- 12.45 – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:  CLOUDY | sala 028 | Narodowy Uniwersytet Artystyczny im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie

Bezpośrednio po spektaklu – 15.00   – Podstawowe zadania sceniczne w planie zywym, prof. Jacek Radomski, sala 027/  028

15.00- 15.50  – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:   KINDERBAL - WIERSZYKI ZASTRASZAJĄCE | Sala Studio | AST Wrocław

17.00 – 19.15  – Reżyseria  teatru dramatycznego , mgr S. Przepiórka, sala 027,030

                                    Niedziela  27 października

 

9.30-11.00- Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

11.00 – 13.30 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, mgr B.Niećko, sala 226

13.30-15.00 – Teatr w walizce, dr A.Pejcz, sala 028

 

szatnia 031

 

Sobota  12 października

 

10.00-11.00 – Spotkanie organizacyjne, sala  136

11.00-12.00 – Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala  226,

12.15 -14.30  – Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym, prof. Jacek Radomski, sala  028

15.00- 16.30 – Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sal 203 (zajęcia ruchowe w Sali baletowej, proszę zabrać  wygodny strój do ćwiczeń oraz obuwie zmienne)

16.30 – 18.45 – Reżyseria  teatru dramatycznego , mgr S. Przepiórka, sala 027,030

Niedziela  13 października

 

9.00 – 12.45 –podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym, dr hab. A.  Głuch –Klucznik sala 028

12.45-14.15 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr A. Kulińska, sala 203

szatnia :232

 

 

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:

Santander
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

 


                                                        Sobota  26 października

 

9.00- 11.15 - Zabawy ortofoniczne z elementami  logopedii , prof. Anna Kramarczyk, sala 235

12.00 – 15.00  - Gra aktorska w masce, sala  227, prof. J.Frymet

 
 

15.00- 15.50  – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY:   KINDERBAL - WIERSZYKI ZASTRASZAJĄCE | Sala Studio | AST Wrocław

19.00- 20.00 - – udział w spektaklu w ramach festiwalu METAFORMY: MEDULLA | Sala Czarna | Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze

                                    Niedziela  27 października

 

9.00-12.00 – Praca nad scenariuszem, dr T.Man, sala  235

12.15-13.45 - Scenografia, prof. M. Jędrzejewski, sala A23

 
 

 

Sobota  12 października

 

9.00- 11.15 - Zabawy ortofoniczne z elementami logopedii , prof. Anna Kramarczyk, sala 235 - UWAGA! Zajęcia odwołane !

11.15 – 12.15 – Spotkanie w sprawie organizacji spektakli dyplomowych, sal 235, prof. J.Radomski

12.30 – 14.45 – Gra aktorska w masce, sala  230, prof. J.Frymet

 

16.00 – 19.00 – Reżyseria teatru plastycznego, prof. K.Grębski , sala 028

                                    Niedziela  13 października

 9.30 - 11.00 - Scenografia, prof.M.Jędrzejewski, sal A23

11.00-13.15 – Gra aktorska w masce, prof. J.Frymet , sala 227

szatnia 232

 

 

 

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:

Opłata za studia

Santander 
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

Informacje dotyczące procesu dyplomowania 

Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Formularz zgłoszenia przedstawienia dyplomowego

Zarządzenie Rektora PWST - w sprawie zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych

strona tytulowa pracy dyplomowej - wzór

oswiadczenie-prawa-autorskie

 

Oświadczenie słuchacza o prawach autorskich jest integralną częścia pracy i stanowi jej ostatnią stronę.