Informacje dla słuchaczy PSRTDiM

Regulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolityRegulamin studiów - tekst jednolity

Harmonogram spotkań słuchaczy Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w roku akademickim 2018/2019:

 

Terminy zjazdow w semestrze zimowym:

II ROK

13-14.X

20-21.X

27-28.X

3-4. XI

17-18.XI

1-2.XII

15-16.XII

12-13.I

2-3.II

I ROK

13-14.X

27-28.X

3-4. XI

17-18.XI

1-2.XII

15-16.XII

12-13.I

2-3.II

 

 


Regulamin studiów podyplomowych 

Regulamin studiów - tekst jednolity

Uchwała nr 482012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie z dnia 27.04.2015 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

                                                        Sobota 16 lutego

9.00-11.00 – opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   lub 235

 

11.00-13.15 - Podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym , prof. Aneta Głuch -Klucznik, sala 028 (ostatnie zajęcia)

13.15 – 15.00 –Przerwa obiadowa

15.00 – 18.00 – Budowa lalek, Pani Teresa Mak, sala 205

 

                                    Niedziela  17 lutego

8.00-10.00 opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   lub 235

10.00-13.00 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

 

13.15 – 14.45 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 203

 

                                                         Sobota  2 lutego -

 
 

8,45-10,00 - Opracowanie i realizacja muzyczna w teatrze, Bartłomiej Niećko, sala   lub 235

12,00-13,30 – Budowa lalek, sla 205, Pani Teresa Mak

14.00-16,15 - Podstawowe zadania sceniczne w planie lalkowym , prof. Ewa Giedrojć, sala 028 (zaliczenie)

16,30-19,30 – Teatr w walizce –prof.A. Pejcz , sala 028 (zaliczenie)

                                    Niedziela  3 lutego

 
 

9.00-12.00 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

 

12,00 – 13,30- Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 203

 

 

 

 

 

 

Sobota  12 stycznia

 
 

9,15-11,30 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 203

12,00- 15,00 – Teatr w walizce, dr A. Pejcz, sala 028

15,30 – 17,45 – Podstawowe zadania sceniczne w planie lalkowym , prof. Ewa Giedrojć, sala 028

19,00 – udział w premierze spektaklu „Siksy”

 

                                    Niedziela  13 stycznia

 
 

 

10,00- 13,00 Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

 

 

                                                        Sobota  15 grudnia

 
 

10,00-12,15 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027;028

12,30-14,00 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 051

15,30 – 17,00 - rytmika Dalcroze’a, mgr Maria Rewers, sala  051

17,00 – 24,00 – Jasełka oraz spotkanie świąteczne  - sal 028/029

 

                                    Niedziela  16 grudnia

 
 

9,00-10,30 - Podstawy ruchu scenicznego, mgr Agnieszka Kulińska , sala 051

11,30-13,00 - - rytmika Dalcroze’a, mgr Maria Rewers, sala  051

 

 

 

 

  Sobota 1 grudnia

10,00-12,15 - Reżyseria teatru dramatycznego , mgr Sławomir Przepiórka –sala  027/028

12,30-14,45 -  Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym – prof. J. Radomski – sala 028

14,45-15,30 - przerwa

15,30 – 18,30 –  Teatr w walizce , dr Aleksandra  Pejcz , sala 028

19,00 – udział w premierze spektaklu dyplomowego

                                    Niedziela  2 grudnia

9,00-12,00 - Podstawowe zadania sceniczne w planie plastycznym , prof. Aneta Głuch -Klucznik, sala 028

 

 

 

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:
Santander
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

 


 

                                                        Sobota 16 lutego

10.00-13.00 - Reżyserska interpretacja tekstu, prof. Jolanta Góralczyk, sala 125 lub 230/231

 

13.00 – Reżyseria teatru groteski, prof. W.Brawer, sala 227,228 (ilość godzin oraz rozkład przerw będą uzgodnione pomiędzy prowadzącym a słuchaczami)

 

                                    Niedziela  17 lutego

10.00-13.00 - Techniki interpersonalne w procesie reżyserskim, mgr Dorota Bielska, sala 230/231

 

 

sobota  2 lutego

 
 
 

10,00-13,00 Praca na rolą mgr J.Bunsch, sala 235 (zaliczenie)

13,30-15,00 – Terapia kreatywna w teatrze, mgr E. Olinkiewicz, sala 226

16.30-18.00 – Scenografia , prof. M. Jędrzejewski sala A23 (zaliczenie)

                                    Niedziela  3 lutego

 
 
 

10.00-13.45 – Reżyseria teatru groteski, prof. W. Brawer, sala 227,228 (zaliczenie)

14.00-15.30 – Wprowadzenie do reżyserii – sceny i scenariusz, prof.T.Man, sala 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 


Opłata za studia

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:
Santander 
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

Informacje dotyczące procesu dyplomowania 

Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Formularz zgłoszenia przedstawienia dyplomowego

Zarządzenie Rektora PWST - w sprawie zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych

strona tytulowa pracy dyplomowej - wzór

oswiadczenie-prawa-autorskie

 

Oświadczenie słuchacza o prawach autorskich jest integralną częścia pracy i stanowi jej ostatnią stronę.