Informacje dla słuchaczy PSRTDiM

 

Harmonogram spotkań słuchaczy Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w roku akademickim 2017/2018:

Semestr zimowy:

 • 6-7-8 X 2017
 • 20-21-22 X 2017
 • 27-28-29 X 2017
 • 3-4-5 XI 2017
 • 17-18-19 XI 2017
 • 1-2-3 XII 2017
 • 15-16-17 XII 2017
 • 12-13-14 I 2018
 • 2-3-4 II 2018

Semestr letni: 

 • 9-10-11 II 2018
 • 23-24-25 II 2018
 • 2-3-4 III 2018
 • 16-17-18 III 2018
 • 6-7-8 IV 2018
 • 13-14-15 IV 2018
 • 27-28-29 IV 2018
 • 4-5-6 V 2018
 • 18-19-20 V 2018

* zajęcia w piątki będą odbywać się po godzinie 17.00

Regulamin studiów podyplomowych 

Uchwała nr 482012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie z dnia 27.04.2015 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

Odpłatność za studia

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. 34 Oddział we Wrocławiu
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

 • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
 • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

Plan zajęć:

6-7-9-8 X 2017 

20-21-22 X 2017

27-28-29 X 2017  

3-4-5 XI 2017

17-18-19 XI 2017

1-2-3 XII 2017

15-16-17 XII 2017

 

 

 

 Opłata za studia

Opłaty za studia wnoszone są przelewem na konto Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. 34 Oddział we Wrocławiu
06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe 

w teminach: 

 • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
 • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135. 

 

Informacje dotyczące procesu dyplomowania 

Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Formularz zgłoszenia przedstawienia dyplomowego

Zarządzenie Rektora PWST - w sprawie zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych

strona tytułowa pracy dyplomowej - wzór

oświadczenie - prawa autorskie

Oświadczenie słuchacza o prawach autorskich jest integralną częścia pracy i stanowi jej ostatnią stronę.