Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzież

Studia podyplomowe w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu są propozycją dla nauczycieli przedszkoli, pedagogów prowadzących klasy teatralne na różnych poziomach edukacji, instruktorów teatralnych oraz wszystkich zainteresowanych realizujących projekty artystyczne związane z edukacją kulturalną, teatrem i sztuką.

Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży służą pogłębianiu wiedzy, umiejętności oraz uzyskaniu dodatkowej specjalizacji teatralnej dotyczącej kompetencji i możliwości na rynku pracy.

Kadra pedagogiczna składa się z wybitnych profesorów akademickich Akademii Sztuk Teatralnych, praktyków i teoretyków, specjalistów z różnych dziedzin sztuki teatru. 

Zwieńczeniem dwuletnich studiów podyplomowych jest realizacja spektaklu dyplomowego pod opieką artystyczną twórców teatralnych i reżyserów. W trakcie studiów Uczelnia zapewnia udział w oglądaniu spektakli realizowanych w naszej Uczelni.

Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu: reżyserii teatru dramatycznego, reżyserii teatru plastycznego, reżyserii teatru osoby i wyobraźni, reżyserii teatru groteski, scenografii, ruchu scenicznego, pantomimy, teatru ruchu, muzyki w teatrze, kultury słowa i interpretacji tekstu, zabaw ortofonicznych z elementami logopedii, pisania scenariusza itd.

Kształcimy nieprzerwanie od 1992 roku. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Wśród naszych absolwentów mamy dyrektorów szkół i ośrodków kultury, instruktorów teatralnych, twórców autorskich programów i klas teatralnych, pomysłodawców wielu festiwali itd. Grupy naszych absolwentów osiągają znaczne sukcesy na festiwalach i przeglądach teatralnych. 

Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży to studia dla:

– animatorów kultury i instruktorów teatralnych, którzy: 

 • prowadzą teatry dziecięce i młodzieżowe oraz amatorskie teatry ludzi dorosłych,
 • chcą zgłębić problemy reżyserii teatru zabawy, drakatycznego, lalkowego, teatru osoby i wyobraźni, bajki, groteski, teatru plastycznego, teatru ruchu i pantomimy,
 • prowadzą projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, ze sztuką i kulturą,
 • chcą poznać zasady i formy profesjonalnego prowadzenia i organizowania teatrów amatorskich.

– nauczycieli różnych specjalności, wszystkich typów szkół, którzy:

 • chcą poznać techniki i znaki teatralne oraz stosować je w swoich teatrach,
 • wdrażają programy edukacji teatralnej, prowadzą koła, klasy teatralne i zespoły aktywności twórczej,
 • będą prowadzić przedmiot zajęcia artystyczne – teatr (percepcja, recepcja, ekspresja przez sztukę),
 • pragną poznać i stosować metody twórcze i warsztatowe, wspomagające rozwój,
 • chcą poznać nowoczesne metody rozpoznawania i rozwijania zdolności, zainteresowań, inteligencji wielorakich oraz stymulowania kreatywności

– nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, którzy:

 • prowadzą teatralne formy aktywności dzieci,
 • chcą poznać zabawy twórcze, teatralne, ruchowe, sensoryczne i synestetyczne stymulujące rozwój,
 • mają ambicję stosować skuteczne i ciekawe formy edukacji przez zabawę,
 • w ramach kształcenia w klasach I-III szkoły podstawowej będą prowadzić małe formy edukacji teatralnej

– terapeutów, którzy:

 • chcą poznać terapię kreatywną i teatroterapię,
 • dążą do poznania aktywnych i twórczych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi możliwych do zastosowania w różnych formach terapii przez sztukę i teatr

– absolwentów uczelni humanistycznych, pedagogicznych i innych, którzy:

 • chcą zdobywać dodatkowe kwalifikacje,
 • chcą poznać aktywne, warsztatowe i twórcze formy edukacji teatralnej,

– wszystkich zainteresowanych, którzy:

 • prowadzą projekty artystyczne związane z edukacją kulturalną, teatrem, sztuką.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny w zakresie:

 • prowadzenia i organizowania teatrów dziecięcych i młodzieżowych oraz amatorskich teatrów ludzi dorosłych,
 • prowadzenia klas teatralnych i aktywności twórczej (zgodnie z przygotowaniem kierunkowym),
 • przygotowania i prowadzenia projektów i programów teatralnych,
 • prowadzenia przedmiotu zajęcia artystyczne – teatr w III i IV etapie edukacji (percepcja, recepcja, ekspresja i aktywność twórcza),
 • prowadzenie małych form edukacji teatralnej w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z przygotowaniem kierunkowym,
 • teatroterapii (dla słuchaczy z wykształceniem terapeutycznym i psychologicznym).

Studia mają charakter doskonalący i przygotowują do:

 • rozpoznawania i rozwijania zdolności, zainteresowań i postaw twórczych, maksymalizacji szans rozwojowych,
 • stosowania form teatru i sztuki oraz metod twórczych w edukacji,
 • prowadzenia edukacji metodami zabawowymi i warsztatowymi,
 • prowadzenia podstawowych zajęć z profilaktyki i teatralnej terapii kreatywnej.