INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Kierunek uruchomiony

Pierwsze zajęcia odbędą się 28-29.10.2023.

Jeśli chcesz dołączyć do grona słuchaczy, a nie brałeś udziału w rekrutacji poprzez IRK-a, pilnie skontaktuj się z dziekanatem.

Marzanna Baziukiewicz
pok. 135
tel. 71 358 34 30
e-mail: marzanna.baziukiewicz@ast.wroc.pl

Rekrutacja on-line zakończyła się 30.09.2023 r. godz. 23:59

Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy należy złożyć w dziekanacie – osobiście lub drogą pocztową.

Koszt studiów od roku akademickiego 2023/2024 to 3 000 zł semestralnie czyli 12 000 zł za cały okres nauki.