Przewodnik dla kandydatów „Aktorstwo teatru lalek”

I. ZAŁOŻENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW IRK

 • wypełnienie kwestionariusza on-line i załączenie wymaganych dokumentów:
  • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w roku 2022 załączają skan zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oryginał lub odpis świadectwa maturalnego przedstawiają po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego)
  • fotografia
  • repertuar
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia i studiowania na Wydziale Lalkarskim
 • dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne – wpłatę należy dokonać na indywidualne konto kandydata nadane w IRK
 • załączenie linków do materiału egzaminacyjnego (tzw. filmików)

Wszystkie skany dokumentów oraz materiał egzaminacyjny musi zostać uzupełniony na koncie kandydata do czasu zamknięcia internetowej rejestracji kandydatów IRK tj. do 20.06.2022 r. godz. 23:59.

II. PRZEBIEG EGZAMINU

I Eliminacja – ocena materiału egzaminacyjnego

Kandydat przygotowuje i zamieszcza w IRK:

 1. Video wizytówkę –  powinna zawierać podstawowe informacje o kandydacie: imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania. Wizytówka powinna trwać do 2 minut – materiał nagrany w zbliżeniu, w poziomie.
 2. Materiał filmowy przygotowany zgodnie z wytycznymi na potrzeby oceny przez 4 komisje – szczegóły poniżej

Kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie (IRK) linki. Link należy wkleić w module „wyniki” w polu zatytułowanym „Link pierwszy do playlisty na YouTube”.

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Przygotowanie materiału egzaminacyjnego:

Wymagania ogólne:

 1. Każde zadanie powinno być filmowane osobno, bez montażu i nakładanych efektów.
 2. Kamera / telefon powinna być umieszczona na statywie w kadrze poziomym / 16:9
 3. Rozdzielczość obrazu: 720p (1280×720)
 4. Format: MPEG-4 lub MOV
 5. Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata, tytułem utworu /autora / zadania oraz nazwą komisji, dla której został przygotowany

Szczegółowe wymagania na potrzeby oceny przez poszczególne komisje:

I. KOMISJA INTERPRETACJI AKTORSKIEJ

Komisja dokonuje oceny sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych

 1. Kandydat prezentuje dwa utwory – fragment wiersza i prozy – wybranych spośród listy wymaganych utworów:
 • Każdy plik musi zawierać tytuł, imię i nazwisko autora prezentowanego utworu
 • Prezentacja wybranych utworów musi być zarejestrowana w osobnych plikach, w planie ogólnym, w dowolnej przestrzeni zamkniętej i w pozycji stojącej tak, aby można było zobaczyć całą sylwetkę kandydata
 • Maksymalny czas nagrania – 60 sekund
 1. Kandydat prezentuje zadanie aktorskie – prezentacja stanów emocjonalnych na fragmencie wybranego do I eliminacji utworu (proza): strach, radość, gniew, rozpacz, ulga. Przejście z jednego stanu w następny może odbywać się w dowolnej kolejności i uzupełnione o konieczne do realizacji zadania działania w ruchu i w przestrzeni. Zapis zadania należy przesłać w osobnym pliku i opisać jako Zadanie aktorskie. 

II. KOMISJA GŁOSU 

Komisja sprawdza walory głosowe Kandydata – barwę głosu, wolumen (wielkości głosu), możliwości dynamiczne, nośność, a także słuch muzyczny, poczucie rytmu, muzykalność i stan aparatu głosowego. Kandydat proszony jest o taki dobór piosenek i tekstów, aby jak najkorzystniej zaprezentować walory głosu – mniej ważna jest interpretacja aktorska (zwłaszcza w przypadku tekstu). Interpretacja muzyczna jest również oceniana, jednak prosimy o rezygnację z choreografii.

Do oceny przez Komisję Głosu Kandydat/ka zobowiązany jest przedstawić nagrany materiał:

a) TRZY PIOSENKI: jedną ludową oraz dwie piosenki dowolne, z repertuaru kabaretowego i estradowego o zróżnicowanym charakterze (jedna dynamiczna, druga liryczna) w języku polskim. Ewentualnie Kandydat może przedstawić dodatkową, czwartą piosenkę w języku obcym.

Piosenki powinny być wykonane z pamięci i zaśpiewane a cappella – bez podkładu muzycznego i bez akompaniamentu, a także zarejestrowane bez edycji muzycznej (wzmocnienia, pogłosu, montażu itp.), w jednym ujęciu, bez odsłuchu (bez słuchawek w uszach).

b) FRAGMENT DOWOLNEGO TEKSTU (wiersza lub prozy), bez interpretacji (chyba, że jest dynamiczna i nie koliduje z zadaniami), bez skrajnych wyciszeń, ze zwróceniem uwagi na walory głosowe

c) ZAWOŁANIE ZDANIA: „KOCHAM TĘ SZKOŁĘ!” (bez krzyku, na największej dynamice głosu)

Film dla Komisji Głosu powinien ukazywać całą postać Kandydata w przestrzeni zamkniętej, w pozycji stojącej, w dobrym oświetleniu, nie na tle okna, z widoczną twarzą i odsłoniętymi uszami, najlepiej na jednolitym tle. Film nie może być poddawany montażowi, powinno to być jedno nieprzerwane nagranie.

III. KOMISJA WYMOWY

– dokonuje oceny artykulacji, aparatu wymawianiowego i ogólnej kultury słowa na podstawie materiałów zamieszczonych w Komisji Interpretacji Aktorskiej oraz wizytówki, którą Kandydat zamieszcza w folderze ogólnym dostępnym dla członków wszystkich Komisji.

IV. KOMISJA RUCHU I WYOBRAŹNI 

Egzamin składa się z 4 etapów:

 1. ZADANIA FIZYCZNO–GIMNASTYCZNE
 2. TANIEC
 3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ
 4. ZADANIA  ANIMACYJNE

WYMAGANIA TECHNICZNE – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

PRZESTRZEŃ: Miejsce prezentacji ruchowej powinno zapewnić zdającemu maksimum bezpieczeństwa. Szerokość rekomendowana to min. 4 metry, a głębokość, czyli odległość od kamery powinna wynosić tyle, żeby można było widzieć całą sylwetkę zdającego. Tło powinno być pozbawione elementów ruchomych, okien, mebli, kwiatów, obrazów etc. Optymalna byłaby pusta przestrzeń. Światło miękkie, przednie.

STRÓJ: Kandydat powinien zaprezentować się w stroju sportowym, przylegającym do ciała. Może to być strój typu legginsy i t-shirt, najlepiej w kolorze ciemnym. Obuwie do wyboru: sportowe, jednak z niezbyt grubą podeszwą, ewentualnie baletki lub boso. Panie powinny mieć spięte włosy; występ bez biżuterii, zegarków itp.

SPRZĘT GRAJĄCY: Prosimy o przygotowanie sprzętu grającego z głośnikiem, w celu odtworzenia podkładu dźwiękowego do jednego, wybranego przez kandydata spośród pięciu tańców ludowych. Taniec dodatkowy, może być wykonany z podkładem dźwiękowym, ale także i bez niego.

REKWIZYTY: Do etiud animacyjnych prosimy o przygotowanie trzech rekwizytów:

 • Książka
 • Szalik bądź chusta
 • Para butów

PRZEBIEG EGZAMINU:

1. ZADANIA FIZYCZNO-GIMNASTYCZNE

Egzamin (nagranie) należy zacząć od zadań fizyczno–gimnastycznych, sprawdzających budowę ciała kandydata, jego elastyczność i predyspozycje fizyczne:

a) Skłon tułowia w przód

Zadanie: Stań bokiem do kamery ze złączonymi nogami (stopami) i z pozycji wyprostowanej powoli wykonaj skłon tułowia w przód prowadząc dłonie blisko ciała (kończyny proste). Zacznij od pochyłu głowy i kontynuuj skłon rolując kręgosłup kręg po kręgu do momentu osiągnięcia przez siebie pełnego zakresu ruchu. Wracając do postawy wyprostowanej działaj analogicznie rolując najpierw kręgosłup, a kończąc unosząc głowę.

b) Przysiady

Zadanie: Stań bokiem do kamery w pozycji wyprostowanej z lekko rozstawionymi nogami (stopy równoległe na szerokości bioder) i wolno wykonaj przysiad uginając nogi w kolanach do kąta prostego (90 stopni). Pamiętaj, by stopy całe przylegały do podłoża. Schodząc, należy wyciągnąć ręce przed siebie, a biodra wypchnąć do tyłu. Ćwiczenie powtórz trzy razy.

c) Wspięcie na palcach

Zadanie: Stań przodem do kamery w postawie wyprostowanej, unieś proste ręce w górę (nad siebie) i zachowując proste nogi w stawie kolanowym wykonaj wznos na palcach stóp najwyżej jak potrafisz. Zatrzymaj się w najwyższym punkcie na 5 sekund wyciągając swoje ciało od dłoni po palce stóp. Wróć do pozycji wyjściowej.

2. TANIEC

a) Taniec ludowy

Kandydat/ka wykonuje fragment jednego, wybranego przez siebie tańca do podkładu muzycznego. Podkład powinien być słyszalny dla zdającego jak i dla członków Komisji. Prezentacja powinna zawierać charakterystyczny dla danego tańca krok, ewentualnie inne charakterystyczne elementy choreograficzne Prezentacja powinna trwać około 30 sekund.

Podkłady muzyczne:

b) Taniec wybrany przez kandydata

To może być każdy rodzaj tańca bądź ekspresji ruchowej. Może być wykonany z podkładem dźwiękowym bądź bez niego. Prosimy przed wykonaniem prezentacji o zapowiedź, jaki rodzaj tańca będzie wykonywany. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 30 sekund.

3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ (3 zadania)

Kandydat/ka ma za zadanie wybranie z zamieszczonej poniżej listy trzech zadań i wykonanie ich tylko przy użyciu ekspresji swojego ciała, bez użycia głosu, słów i dźwięków (naturalny, własny oddech jest absolutnie dopuszczalny). Zadanie powinno być poprzedzone zapowiedzią, a realizacja każdego z nich może być osobnym filmem. Czas trwania każdej z etiud: nie powinien być dłuższy niż 1 minuta.

Lista tematów do wyboru:

 • pokazać w ruchu trzy postaci z bajki „Czerwony Kapturek”
 • rozkołysać dzwon Zygmunt, znajdujący się na Wawelu
 • przenieść wiadro wody
 • zaprezentować etiudę „4 pory roku” – własna interpretacja tego tematu
 • pokazać sobą drapieżnego ptaka polującego na ofiarę
 • pokazać sobą kurę w środowisku naturalnym
 • pokazać w ruchu (ekspresja swojego ciała) kolor czarny i czerwony – każdy kolor osobno
 • przedzierać się przez gęste zarośla, następnie próbować przejść przez bagno

4. ZADANIA  ANIMACYJNE (3 zadania)

W tej części egzaminu prosimy o przygotowanie trzech, wymienionych wcześniej, rekwizytów: książki, szalika bądź chusty, pary butów. Przy użyciu kolejno każdego z rekwizytów prosimy o wykonanie następujących zadań. Przypominamy o nieużywaniu dźwięku podczas prezentacji.

 • Książka zamienia się w ptaka, wzlatuje do góry, szybuje i ląduje.
 • Buty idą w miejscu miarowym rytmem, następnie rozglądają się, czekają na kogoś, nudzą się, uciekają.
 • Prosimy o pokazanie szalikiem/chustą trzech różnych zwierząt.

Czas trwania każdej z etiud: nie powinien przekraczać 1 minuty.          

WARSZTATY

Warsztaty to obowiązkowy etap rekrutacji dla osób zakwalifikowanych do II eliminacji na Wydziale Lalkarskim. Warsztaty są jednodniowe, ich termin wyznacza kandydatom dziekanat.

II Eliminacja – etap punktowany

Sprawdzian teoretyczny – kandydatom z tzw. „nową maturą” są przeliczane na punkty procenty uzyskane z egzaminu z języka polskiego na egzaminie maturalnym.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów:

 1. na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie maturalnym),
 2. za poziom rozszerzony 10 punktów. 

Kandydaci z tzw. „starą maturą”, maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy przystępują do rozmowy z kwalifikacyjnej z zakresu historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej.

Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części eliminacji

Sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki – egzamin przed jedną wieloosobową komisją. Komisja ocenia:

 • poprawność wymowy,
 • warunki głosowe,
 • umiejętności wokalne,
 • interpretację prozy klasycznej,
 • interpretację prozy współczesnej,
 • interpretację wiersza klasycznego,
 • interpretację wiersza współczesnego,
 • wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat i prezentacja etiudy z formą plastyczną     przygotowanej podczas warsztatów,
 • sprawność ruchową i fizyczną,
 • ocenę warunków zewnętrznych,
 • wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki:

Wykaz zagadnień z zakresu teatru, kultury i sztuki, o które kandydat może zostać zapytany :

 • Podstawowe techniki lalkowe w teatrze.
 • Teatry lalkowe w Polsce – przykłady.
 • Ostatnio widziany spektakl w teatrze lalek (może być online)
 • Ostatnio widziany spektakl w teatrze (może być online)
 • Festiwale lalkowe w Polsce.
 • Dramatopisarze: Sofokles, W. Szekspir, Molier, A. Czechow, B. Brecht, S. Beckett.
 • Polscy dramatopisarze: A. Mickiewicz, J. Słowacki, A. Fredro, S. Wyspiański, Witkacy, S. Mrożek, T. Różewicz
 • Wybitni artyści: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Francisco Goya, Manet, van Gogh, Picasso,
 • Style epok: Starożytna Grecja i Rzym, średniowiecze, Renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, impresjonizm, ekspresjonizm i sztuka nowoczesna (cechy charakterystyczne)
 • Wybitni kompozytorzy: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Czajkowski, Strawiński 

Suma punktów z obu sprawdzianów stanowi wynik końcowy kandydata. W oparciu o wyniki końcowe kandydatów tworzona jest lista rankingowa i lista przyjętych.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl