Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lalkarskiego w sprawie przyjęcia na studia

12 lipca 2019

Poniżej zamieszczamy Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lalkarskiego.

Osobom przyjętym na studia gratulujemy, a tym, którym się nie udało przypominamy słowa Pani Dziekanz ogłoszenia wyników: pokażcie jak bardzo komisja myliła się w tym roku!