mgr Grażyna Krzyńska

Wykładowca j. niemieckiego. Absolwentka Filologii Germańskiej i Podyplomowych Studiów w zakresie Emisji Głosu Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca. Uczestniczyła w wielu seminariach, szkoleniach metodycznych oraz konferencjach  organizowanych przez ośrodki akademickie w kraju i za granicą.

Realizuje autorski program nauczania. Każda grupa to nowe wyzwanie, okazja do poznania i odpowiedzi na oczekiwania  i potrzeby studentów, a co za tym idzie, do ustawicznego doskonalenia  własnego warsztatu zawodowego. Z PWST we Wrocławiu związana od 1982 r. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała nagrodę Rektora PWST II stopnia.

Mit jeder Sprache, die du kannst, bist du ein Mensch mehr. (węgierska  mądrość ludowa)