Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST

Dziekan Wydziału Lalkarskiego

dr Anna Guzik

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

mgr Karolina Maciejaszek

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

prof. dr hab. Krzysztof Grębski

prof. zw.

prof. dr hab. Jolanta Góralczyk

prof. zw.

prof. dr hab. Mirosław Kocur

prof. dr hab. Anna Kramarczyk

prof. zw.

prof. dr hab. Aleksander Maksymiak

prof. zw.

prof. dr hab. Jacek Radomski

prof. zw.

dr hab. Ewa Giedrojć, prof. AST

dr hab. Aneta Głuch-Klucznik, prof. AST

dr hab. Izabela Jeżowska, prof. AST

dr hab. Arkadiusz Klucznik, prof. AST

dr hab. Agata Kucińska, prof. AST

dr hab. Tomasz Man, prof. AST

dr hab. Marek Tatko, prof AST

dr Wojciech Brawer

dr Joanna Gerigk

dr Gabriel Gietzky

dr Krystian Kobyłka

dr Michał Kowalczyk

dr Małgorzata Król-Sozańska

dr Tomasz Maśląkowski

dr Kamil Król

dr Aleksandra Pejcz

dr Marzenna Wojak

mgr Mateusz Barta

mgr Małgorzata Bekalarska

mgr Jacek Bunsch

mgr Małgorzata Jaworska-Kaczmarek

mgr Zbigniew Karbowski

mgr Agnieszka Kulińska

mgr Bartosz Kurowski

mgr Anna Makowska- Kowalczyk

mgr Adrianna Maliszewska

mgr Michał Opaliński

mgr Paweł Palcat

mgr Jerzy Jan Połoński

mgr Agnieszka Rychlewska

mgr Marta Streker

mgr Bogna Woźniak Joostberens

mgr Błażej Wójcik

dr Damian Banasz

Pedagog współpracujący z WL

dr Izabela Cześniewicz

Pedagog współpracujący z WL

dr Tomasz Broda

Pedagog współpracujący z WL

mgr Konrad Dworakowski

Pedagog współpracujący z WL

mgr Piotr Dziubek

Pedagog współpracujący z WL

dr Marcin Grabosz

Pedagog współpracujący z WL

mgr Jakub Gontarski

Pedagog współpracujący z WL

mgr Andrzej Janiga

Pedagog współpracujący z WL

mgr Artur Jóskowiak

Pedagog współpracujący z WL

mgr Dominika Kluszczyk

Pedagog współpracujący z WL

mgr Marzena Kopczyńska- Urlich

Pedagog współpracujący z WL

mgr Jakub Lech

Pedagog współpracujący z WL

dr Mateusz Mirowski

Pedagog współpracujący z WL

mgr Agnieszka Nocko

Pedagog współpracujący z WL

dr Marek Pustowaruk

Pedagog współpracujący z WL

mgr Alicja Pietrucka

Pedagog współpracujący z WL

mgr Maria Rewers

Pedagog współpracujący z WL

dr Dawid Szkoła

Pedagog współpracujący z WL

dr Anita Wincencjusz- Patyna

Pedagog współpracujący z WL

prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Prorektor ds. Filii we Wrocławiu

dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST

Dziekan

mgr Piotr Łukaszczyk

Prodziekan

prof. dr hab. Wojciech Kościelniak

prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

prof. zw.

prof. Krzysztof Dracz

dr hab. Jerzy Bielunas, prof. AST

dr hab. Krzysztof Boczkowski, prof. AST

dr hab. Teresa Sawicka, prof. AST

dr hab. Jolanta Zalewska, prof. AST

dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska

dr Adam Cywka

dr Jacek Deleżyński

dr Magdalena Drab

dr Radosław Łazarz

dr Ewelina Paszke-Lowitzsch

dr Katarzyna Strączek

dr Jolanta Solarz-Szwed

dr Magdalena Śniadecka-Skrzypek

dr Bogusława Sztencel-Morawska

dr Grzegorz Wojdon

mgr Anita Balcerzak-Michalska

mgr Teo Dumski Chomiak

mgr Anna Gancarz

mgr Ewa Głowacka-Fierek

mgr Paweł Krawczyk

mgr Agnieszka Oryńska-Lesicka

mgr Łukasz Ożga

mgr Katarzyna Pietruska

mgr Lesław Skibicki

mgr Anna Skorupa

mgr Magdalena Szczerbowska

mgr Małgorzata Szczerbowska

mgr Jagoda Szelc

mgr Maciej Tomaszewski

mgr Robert Zawadzki

mgr Przemysław Brynkiewicz

Pedagog współpracujący z WA

mgr Magdalena Kolska

Pedagog współpracujący z WA

mgr Anna Kwaśna

Pedagog współpracujący z WA