Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

dr hab. Aneta Głuch-Klucznik, prof. AST

Dziekan Wydziału Lalkarskiego

dr hab. Marek Tatko, prof. AST

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

prof. dr hab. Józef Frymet

dr hab. Ewa Giedrojć, prof. AST

dr hab. Krzysztof Grębski, prof. AST

prof. dr hab. Wiesław Hejno

dr hab. Arkadiusz Klucznik, prof. AST

dr hab. Agata Kucińska, prof. AST

prof. dr hab. Aleksander Maksymiak

dr hab. Tomasz Man, prof. AST

prof. dr hab. Anna Twardowska

prof. dr hab. Ryszard Waksmund

dr Wojciech Brawer

dr Anna Guzik

dr Michał Kowalczyk

dr Tomasz Maśląkowski

dr Aleksandra Pejcz

dr Mateusz Mirowski

dr Marzenna Wojak

mgr Małgorzata Bekalarska

mgr Barbara Bonarska

mgr Gabriel Gietzky

mgr Małgorzata Jaworska-Kaczmarek

mgr Kamil Król

mgr Małgorzata Król-Sozańska

mgr Jerzy Jan Połoński

dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST

dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, prof. AST

Prorektor ds. Filii we Wrocławiu

dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST

Dziekan

dr Ewelina Paszke-Lowitzsch

Prodziekan

prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

prof. Krzysztof Dracz

prof. dr hab. Wojciech Kościelniak

dr hab. Jerzy Bielunas, prof. AST

prof. dr hab. Michał Jędrzejewski

pedagog współpracujący z WA

prof. dr hab. Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz

pedagog współpracująca z WA

dr hab. Krzysztof Boczkowski, prof. AST

dr hab. Przemysław Kania, prof. AST

dr hab. Waldemar Krzystek, prof. AST

dr hab. Teresa Sawicka, prof. AST

dr hab. Jolanta Zalewska, prof. AST

dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska

dr Adam Cywka

dr Jacek Deleżyński

dr Grażyna Kruk-Schejbal

pedagog współpracująca z WA

dr Radosław Łazarz

dr Marek Pustowaruk

pedagog współpracujący z WA

dr Halina Śmiela-Jacobson

pedagog współpracująca z WA

dr Mieczysława Walczak-Deleżyńska

pedagog współpracująca z WA

dr Grzegorz Wojdon

mgr Anita Balcerzak-Michalska

pedagog współpracująca z WA

mgr Tadeusz Bański

pedagog współpracujący z WA

mgr Paulina Chapko

mgr Teo Dumski Chomiak

mgr Anna Gancarz

mgr Ewa Głowacka-Fierek

mgr Cezary Iber

mgr Paweł Krawczyk

mgr Marzena Kopczyńska-Ulrich

pedagog współpracująca z WA

mgr Grażyna Krzyńska

mgr Piotr Łukaszczyk

mgr Agnieszka Oryńska-Lesicka

mgr Łukasz Ożga

mgr Maria Rewers

mgr Lesław Skibicki

mgr Jolanta Solarz-Szwed

mgr Katarzyna Strączek

mgr Bogusława Sztencel-Morawska

mgr Magdalena Śniadecka-Skrzypek

mgr Mateusz Barta

mgr Jacek Bunsch

pedagog współpracujący z WL

dr Joanna Gerigk

prof. dr hab. Jolanta Góralczyk

dr hab. Izabela Jeżowska, prof. AST

mgr Zbigniew Karbowski

prof. dr hab. Mirosław Kocur

prof. dr hab. Anna Kramarczyk

prof. zw.

mgr Agnieszka Kulińska

pedagog współpracujący z WL

prof. dr hab. Jacek Radomski

prof. zw.