Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST

Dziekan Wydziału Lalkarskiego

dr Anna Guzik

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

mgr Karolina Maciejaszek

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

prof. dr hab. Wiesław Hejno

prof. dr hab. Aleksander Maksymiak

prof. dr hab. Anna Twardowska

prof. dr hab. Józef Frymet

dr hab. Ewa Giedrojć, prof. AST

prof. dr hab. Krzysztof Grębski,

prof. dr hab. Ryszard Waksmund

dr hab. Aneta Głuch-Klucznik, prof. AST

dr hab. Arkadiusz Klucznik, prof. AST

dr hab. Agata Kucińska, prof. AST

dr hab. Tomasz Man, prof. AST

dr hab Marek Tatko, prof AST

dr Wojciech Brawer

dr Michał Kowalczyk

dr Tomasz Maśląkowski

dr Aleksandra Pejcz

dr Mateusz Mirowski

dr Marzenna Wojak

mgr Małgorzata Bekalarska

mgr Barbara Bonarska

mgr Gabriel Gietzky

mgr Małgorzata Jaworska-Kaczmarek

mgr Kamil Król

mgr Małgorzata Król-Sozańska

mgr Jerzy Jan Połoński

prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Prorektor ds. Filii we Wrocławiu

dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST

Dziekan

mgr Piotr Łukaszczyk

Prodziekan

prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

prof. Krzysztof Dracz

prof. dr hab. Wojciech Kościelniak

dr hab. Jerzy Bielunas, prof. AST

prof. dr hab. Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz

pedagog współpracująca z WA

prof. dr hab. Michał Jędrzejewski

pedagog współpracujący z WA

dr hab. Krzysztof Boczkowski, prof. AST

dr hab. Przemysław Kania, prof. AST

dr hab. Waldemar Krzystek, prof. AST

dr hab. Teresa Sawicka, prof. AST

dr hab. Jolanta Zalewska, prof. AST

dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska

dr Adam Cywka

dr Jacek Deleżyński

dr Grażyna Kruk-Schejbal

pedagog współpracująca z WA

dr Radosław Łazarz

dr Ewelina Paszke-Lowitzsch

dr Marek Pustowaruk

pedagog współpracujący z WA

dr Jolanta Solarz-Szwed

dr Magdalena Śniadecka-Skrzypek

dr Halina Śmiela-Jacobson

pedagog współpracująca z WA

dr Mieczysława Walczak-Deleżyńska

pedagog współpracująca z WA

dr Grzegorz Wojdon

mgr Anita Balcerzak-Michalska

pedagog współpracująca z WA

mgr Tadeusz Bański

pedagog współpracujący z WA

mgr Paulina Chapko

mgr Teo Dumski Chomiak

mgr Anna Gancarz

mgr Ewa Głowacka-Fierek

mgr Paweł Krawczyk

mgr Marzena Kopczyńska-Ulrich

pedagog współpracująca z WA

mgr Grażyna Krzyńska

mgr Agnieszka Oryńska-Lesicka

mgr Łukasz Ożga

mgr Maria Rewers

mgr Lesław Skibicki

mgr Katarzyna Strączek

mgr Bogusława Sztencel-Morawska

mgr Mateusz Barta

mgr Jacek Bunsch

pedagog współpracujący z WL

prof. dr hab. Jolanta Góralczyk

dr Joanna Gerigk

dr hab. Izabela Jeżowska, prof. AST

mgr Zbigniew Karbowski

prof. dr hab. Mirosław Kocur

prof. dr hab. Anna Kramarczyk

prof. zw.

mgr Agnieszka Kulińska

pedagog współpracujący z WL

prof. dr hab. Jacek Radomski

prof. zw.