Oferty pracy

AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
FILIA WE WROCŁAWIU
poszukuje pracownika na stanowisko
Specjalista/Referent ds. płac
( ½ etatu)

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,
- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw płacowych,
- bardzo dobra znajomość systemu Płatnik,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- wysoka etyka pracy i kultura osobista,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- zaangażowanie, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków,
- samodzielność w działaniu, zdolność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń płac w uczelniach wyższych lub szkołach.


Opis stanowiska:

- sporządzanie list płac z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz funduszu świadczeń socjalnych, 
- obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych dopłat, nadpłat lub potrąceń,
-  naliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-  sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla osób i urzędów,
-  sporządzanie dokumentacji emerytalnej,
 - przygotowywanie sprawozdań z zakresu funduszu płac.

Oferujemy:

1. Pracę w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu, w dziale finansowym (od sierpnia 2018 r.),
2. Zatrudnienie na ½ etatu, na umowę o pracę, początkowo na okres próbny,
3. Ciekawe i odpowiedzialne stanowisko.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: anna.wodzislawska@ast.wroc.pl
w terminie do 22 kwietnia 2018 roku.

Informacja dotycząca danych osobowych:

Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata do pracy jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacji na w/w stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda kandydata. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, ale wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji do pracy.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w oparciu o podane dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji (a po tym okresie na potrzeby kolejnych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi na to odrębną zgodę). W przypadku zatrudnienia kandydata dane będą przetwarzane na podstawie odrębnych regulacji.
Osoba przekazująca dane osobowe - kandydat do pracy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, praw wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@ast.krakow.pl