Pracownicy administracyjni i techniczni

Wybierz:

mgr Radosław Frąk

Kierownik działu technicznego
Telefon: 71 358 34 14 / 667 183 943

pok. 053

mgr Ilona Szurkowska

Kierownik pracowni plastycznej
Telefon: 71 358 34 24

Pracownia krawiecka
pok. 207

Marlena Zakrzewska

Telefon: 71 358 34 25

Pracownia rzeźby
pok. 208

Marcin Osicki

Oświetleniowiec
Telefon: 71 358 34 18 | 71 358 34 31

Cecylia Mazur

Starszy specjalista ds. przygotowania dokumentacji z zakresu dorobku dydaktyczno – badawczego wrocławskiej Filii AST.
Telefon: 667 183 908

mgr inż. Cecylia Kominiarczyk

Kierownik Dziekanatu
Telefon: 71 358 34 07

Kamila Cichy

Referent ds.organizacji Teatru AST i promocji
Telefon: 71 358 34 06

Remigiusz Brzeski

Specjalista ds. BHP i P.Poż.

mgr Michał Kozłowski

Kierownik działu gospodarczego
Telefon: 71 358 34 16 | 667 183 942

pok. 055

Eugeniusz Gorgoń

konserwator
Telefon: 71 358 34 34

pok. A14

mgr Anna Wodzisławska

Specjalista ds. Nauki i Rozwoju Naukowego
Telefon: 71 358 34 08

pok. 130

Konrad Wilk

Akustyk (brygadzista)
Telefon: 71 358 34 18

pok. 057

mgr Bartłomiej Niećko

Akustyk
Telefon: 71 358 34 18

pok. 057

Jan Tworek

Maszynista (brygadzista)
Telefon: 71 358 34 34

pok. A14

Robert Wolszczak

Maszynista
Telefon: 71 358 34 34

pok. A14

mgr Joanna Mikuła

Kierownik biblioteki
Telefon: 71 358 34 19

mgr Joanna Śliwa

Kierownik
Telefon: 71 358 34 23 | 535 983 250

Mateusz Machniak

Montażysta
Telefon: 71 358 34 34

pok. A14

mgr Karolina Mrozińska

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu
Telefon: 71 358 34 09

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu

Zbigniew Hryczyszyn

Maszynista
Telefon: 71 358 34 34

pok. A14

mgr Aneta Wysoczańska

Telefon: 71 358 34 12

Krystyna Wiśniewska

Garderobiana / rekwizytorka
Telefon: 71 358 34 24

pok. 206,207,208

Piotr Kochanowski

Telefon: 71 358 34 24

Pracownia konstruktora
pok. 206

mgr Izabela Marzec

Bibliotekarz
Telefon: 71 358 34 19

mgr inż. Krzysztof Opalski

Archiwum
Telefon: 71 358 34 17

pok. 056

mgr inż. Bartosz Ryszkowski

Informatyk
Telefon: 71 358 34 17

pok. 056

Łukasz Mały

Oświetleniowiec
Telefon: 71 358 34 18 | 71 358 34 31

mgr Joanna Moroz

Kasa | Sprawy socjalne
Telefon: 71 358 34 13

Beata Zakrzewska

Księgowość
Telefon: 71 358 34 11

Karolina Lach

Księgowość
Telefon: 71 358 34 10

mgr Anna Wodzisławska

Kadry
Telefon: 71 358 34 08

mgr Małgorzata Wilk

Sekretarz Prorektora | Sekretarz z-cy Kanclerza
Telefon: 713583401

Małgorzata Bekalarska

Telefon: 71 358 34 24

Pracownia krawiecka
pok. 207

mgr Marzanna Baziukiewicz

Telefon: 71 358 34 30

mgr inż. Krzysztof Opalski

Telefon: 71 358 34 19

Rafał Zieliński

Oświetleniowiec
Telefon: 71 358 34 18 | 71 358 34 31

mgr Katarzyna Kostenko

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu
Telefon: 71 358 34 01 | 785 185 618

Iwona Porzyc

Kierowca Zaopatrzeniowiec
Telefon: 71 358 34 15 | 667 183 946

pok. 054