Pracownicy administracyjni i techniczni

Wybierz:

dr Magdalena Chlasta - Dzięciołowska

Specjalista ds. Nauki i Rozwoju Naukowego
Telefon: 71 358 34 30

mgr Andrzej Kopcza

Kierownik Działu Technicznego
Telefon: 71 358 34 16 | 667 183 911

Jan Tworek

Maszynista (brygadzista)
Telefon: 71 358 34 34

Pion obsługi sceny

Robert Wolszczak

Maszynista
Telefon: 71 358 34 34

Pion obsługi sceny

mgr Joanna Mikuła

Kierownik biblioteki
Telefon: 71 358 34 19

mgr Radosław Frąk

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
Telefon: 71 358 34 14 | 667 183 943

mgr Cecylia Mazur

Starszy specjalista ds. organizacji Teatru AST i promocji
Telefon: 71 358 34 06 | 667 183 908

mgr Joanna Śliwa

Starszy specjalista ds. organizacji Teatru AST i promocji
Telefon: 71 358 34 23 | 535 983 250

mgr Patryk Rudnicki

Starszy referent ds. organizacji Teatru AST i promocji
Telefon: 71 358 34 22

mgr Karolina Mrozińska

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu
Telefon: 71 358 34 09

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu

Zbigniew Hryczyszyn

Maszynista
Telefon: 71 358 34 34

mgr Ilona Szurkowska

Pracownia
Telefon: 71 358 34 24

Kierownik Pracowni 

Krystyna Wiśniewska

Garderobiana / rekwizytorka
Telefon: 71 358 34 24

Paulina Kasiukiewicz

Pracownia
Telefon: 71 358 34 25

Jerzy Makowski

Pracownia
Telefon: 71 358 34 24

Teresa Mak

Pracownia
Telefon: 71 358 34 24

mgr Izabela Marzec

Bibliotekarz
Telefon: 71 358 34 19

Konrad Wilk

Akustyk (brygadzista)
Telefon: 713583418

Pion akustyczny

mgr Bartłomiej Niećko

Akustyk
Telefon: 71 358 34 18

Pion akustyczny

mgr inż. Krzysztof Opalski

Archiwum
Telefon: 71 358 34 17

mgr inż. Bartosz Ryszkowski

Informatyk
Telefon: 71 358 34 17

Łukasz Mały

Oświetleniowiec
Telefon: 71 358 34 18 | 71 358 34 31

Pion oświetleniowy

mgr Michał Kozłowski

Dział Administracyjno - Gospodarczy
Telefon: 71 358 34 14 | 667 183 942

mgr Joanna Moroz

Kasa | Sprawy socjalne
Telefon: 71 358 34 13

Beata Zakrzewska

Księgowość
Telefon: 71 358 34 11

Karolina Lach

Księgowość
Telefon: 71 358 34 10

mgr Anna Wodzisławska

Kadry | Współpraca międzynarodowa
Telefon: 71 358 34 08

mgr Aneta Wysoczańska

Dziekanat
Telefon: 71 358 34 07

mgr Małgorzata Wilk

Sekretarz Prorektora | Sekretarz z-cy Kanclerza
Telefon: 713583401

mgr Paulina Piwowarczyk

Dziekanat
Telefon: 71 358 34 12

Paweł Dudziak

Oświetleniowiec
Telefon: 71 358 34 18 | 71 358 34 31

Pion oświetleniowy

Paweł Płachetka

Oświetleniowiec
Telefon: 71 358 34 18 | 71 358 34 31

Pion oświetleniowy

mgr inż. Krzysztof Opalski

Telefon: 71 358 34 19

mgr Katarzyna Kostenko

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu
Telefon: 71 358 34 01 | 785 185 618

Iwona Porzyc

Dział Administracyjno - Gospodarczy
Telefon: 71 358 34 15 | 667 183 946

mgr Cecylia Kominiarczyk