Anna Kwaśna

Od 2013 roku pedagog współpracujący z Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego Filii we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z Pływania i Wychowania Fizycznego.

Ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 2002 roku.
Została zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pływania AWF we Wrocławiu.
Obroniła pracę doktorską w 2008r. pod tytułem „Wiedza o wartościach i skuteczność uczenia się czynności motorycznych (na przykładzie pływania)” i od tego roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta.
W 2014 roku ukończyła podyplomowe studia filozoficzno-etyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
Posiada uprawnienia trenera pływania klasy mistrzowskiej, instruktora odnowy biologicznej, instruktora aerobiku, ratownika i płetwonurka.
Aktywnie uczestniczyła w ponad 40 konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Opublikowała jako autor i współautor ponad 50 prac naukowych.
Wielokrotnie była członkiem naukowym oraz organizacyjnym konferencji naukowych.
Brała udział w stażach naukowych w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim u prof. Józefa Lipca
w Krakowie 2004r. oraz w Katedrze Teorii Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
u prof. Andrzeja Pawłuckiego w  Gdańsku 2006r., a także w wyjazdach stażowych do Czech na Uniwersytet Masaryka w Brnie 2021r. i do Francji na University of Rouen Normandy 2019r.

 

Fot. z archiwum prywatnego