Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi im. L. Schillera ukończyła w 1977 roku i związała się z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Grała też w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu (1985 r.) i Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi pod dyrekcją B. Hussakowskiego (1985 r. – 1987 r).

W Teatrze Polskim we Wrocławiu zagrała swoje najważniejsze role i spotkała się w pracy z wybitnymi reżyserami, wizjonerami i osobowościami teatru: Jerzym Grzegorzewskim, Jerzym Jarockim, Krystianem Lupą, Henrykiem Tomaszewskim, Tadeuszem Różewiczem, Andrzejem Wajdą, Stanisławem Radwanem, Franciszkiem Starowieyskim.

Ważniejsze role: Ofelia Hamlet W. Shakespeara, reż. P. Paradowski (debiut); Tytania Sen nocy letniej W. Shakespeara, reż. J. Grzegorzewski; Postać Złowiony T. Różewicza, reż. J. Grzegorzewski; Ana Immanuel Kant T. Bernharda, reż. K. Lupa; Matylda Dama z Jednorożcem H. Brocha i B. Musila, reż. K. Lupa; Taisa Preykles W. Shakespeara, reż. H. Tomaszewski; Maryna Wesele St. Wyspiańskiego, reż. J. Przegrodzkiego; Spika Hrabina Tremendoza Jeden chybiony – drugi w serce, reż. M. Domański; Goplana  Balladyna J. Słowackiego, reż. K. Meissner; Wnuczka Dziewczyna Dziennikarka Kartoteka rozrzucona, reż. T. Różewicz, C Improwizacja Wrocławska Tadeusza Różewicza, rez. A. Wajda; Matka Kabelka Od dziś będziemy dobrzy P. Sala, reż. Ł. Kos; Kalpurnia Juliusz Cezar W. Shakespeara, reż. R. Brzyk i wiele innych.

Ma w swoim dorobku także główne i mniejsze role w filmie i telewizji.

Z Wydziałem Aktorskim AST im. L. Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu związana od 1989 roku. Prowadzi zajęcia ze Scen Współczesnych ze studentami II roku Wydziału Aktorskiego. Wyreżyserowała spektakle dyplomowe Zwyczajne szaleństwa wg Petra Zelenki i Przypadek Klary Dei Loher.

Jest recenzentką wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Ma w swoim dorobku również kierownictwo wielu projektów badawczych.

Stopień doktora otrzymała w 1999 r., a stopień doktora habilitowanego w 2011 r.

Tytuł profesorski otrzymała 28.02.2020 r.

Od 1.09. 1999 r. do 2005 r. przez dwie kadencje pełniła funkcję Prodziekana ds. Studentów na Wydziale Aktorskim.

Od 1.09.2005 r. do 2012 r. przez kolejne dwie kadencje pełniła funkcję Dziekana Wydziału Aktorskiego

Od 1.09.2012 r. pełni funkcję Prorektora AST w Krakowie ds. Filii we Wrocławiu.

 

Fot. Grzegorz Gołębiewski