Marek Tatko

W 1987 roku ukończył Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie filia we Wrocławiu. Od tego samego roku związany z Wrocławskim Teatrem Lalek. W dotychczasowym dorobku ma kilkadziesiąt ról w przedstawieniach w reżyserii m. in. Wiesława Hejny, Jerzego Bielunasa, Petera Nosalka, Leszka Mądzika, Jana Peszka, Piotra Tomaszuka, Jakuba Krofty, Maćko Prusaka, Jarosława Kiliana.

W roku 1998 obronił doktorat pt. Elementy specyfiki nauczania emisji głosu i techniki mowy w kształceniu aktorów do teatru lalek, a w 2011 rozprawę habilitacyjną pt. Postać Harkulesa jako personifikacja mocy uwiedzionej przez zło: na podstawie roli Statek błaznów w reż. Piotra Tomaszuka we Wrocławskim Teatrze Lalek. W latach 2016 – 2020 prodziekan Wydziału Lalkarskiego.

Fot. Grzegorz Gołębiewski