Maria Rewers

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu- kierunek nauczycielski, specjalizacje; gimnastyka artystyczna, taniec ludowy i rytmika.
Zawodniczka sekcji gimnastyki sportowej K.S.”Burza” i  artystycznej  w A.K.S. Uniwersytet Wrocław.
Trenerka ( W.K.S.”Śląsk” Wrocław) i sędzia gimnastyki artystycznej.
Nauczycielka metodyki nauczania wychowania fizycznego (lekcje pokazowe) i opiekunka praktyk pedagogicznych studentów AWF we Wrocławiu w ramach przedmiotu Metodyka WF.
Słuchaczka Podyplomowych Studiów  „Joga i Relaksacja” na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ( dyplom, czerwiec 2021)
Uczestniczka licznych warsztatów, kursów, sympozjów i konferencji w zakresie rytmiki, jogi i relaksacji.
fot. ze zbioru prywatnego