Marzenna Wojak

Ukończyła studia w zakresie wokalno – aktorskim  w klasie prof. Danuty Paziuk – Zipser na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1996).

Brała udział w wokalnych kursach mistrzowskich prowadzonych przez Christiana Elssnera, Janusza Niziołka, Andre Orlowitza. Poszerzała też swoje umiejętności z pedagogiki głosu uczestnicząc w warsztatach z Zygmuntem Molikiem, Olgą Szwajgier czy Kristin Linklater.

 Debiutowała w czasie studiów na scenie Opery Wrocławskiej w przedstawieniu „Krasnoludki, krasnoludki” – Katarzyny Gaertner w roli siostry Kopciuszka i Czarownicy).

Po ukończeniu studiów była solistką Opery i Operetki w Szczecinie i Teatru Muzycznego we Wrocławiu.
Obecnie uczy impostacji i emisji głosu w Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Akademii Sztuk Teatralnych
w Krakowie Filia we Wrocławiu we Wrocławiu.
Przez wiele lat była trenerem wokalnym Wrocławskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Prowadzi również kursy wokalne w wielu akademiach muzycznych i szkołach teatralnych w Europie (Bułgaria, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Łotwa, Czechy).
Wykonuje muzykę oratoryjną oraz występuje z  recitalami pieśni w kraju i za granicą.

Dokonała  nagrań teatralnych („Kordian” w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu) i telewizyjnych (m.in. ścieżka dźwiękowa do filmu „Dziecko” Mariusza Fronta).
Bywa zapraszana jako konsultant wokalny do programów telewizyjnych i filmów (m.in.do serialu „Tancerze”).

W latach 2011-2016 współtworzyła zespół kameralny Angelus Silesius Ensamble prowadzony przez Barbarę Szarejko.

 fot. Grzegorz Gołębiewski