Michał Kowalczyk

Aktor-lalkarz, prawnik, doktor nauk humanistycznych, aktywista na rzecz ekologii.

W roku 2001 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
a następnie kontynuował naukę na aplikacji sędziowskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz prowadził własną działalność gospodarczą.
W roku 2006 ukończył szkołę aktorską Lart Studio w Krakowie, a w 2010 roku Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (obecnie AST) w Krakowie Filia we Wrocławiu na kierunku aktorskim.
W ramach tzw. dyplomu indywidualnego na Wydziale Lalkarskim przygotował monodram na podstawie „Kontrabasisty” Patricka Süskinda, uhonorowany wyróżnieniem na festiwalu Wrocławskie Spotkania Teatru Jednego Aktora.
W roku 2017 ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego,
a następnie obronił pracę doktorską przygotowaną w Instytucie Filologii Polskiej tejże uczelni.
Na Wydziale Lalkarskim zatrudniony od 2012 roku, obecnie w charakterze adiunkta.
Prowadzi zajęcia: Dramaturgia i historia teatru lalek, Historia teatru i dramatu powszechnego oraz Prawo autorskie. W poprzednich latach wraz z prof. Ryszardem Waksmundem wykładał także Historię teatru i dramatu polskiego.
W roku akademickim 2014-2015 prowadził ponadto autorski cykl zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim zatytułowany Teatr animacji – wybrane zagadnienia.
Miłośnik szeroko pojętego teatru animowanej formy, któremu poświęca swoją pracę badawczą.
W rozprawie doktorskiej opisał jedno z najważniejszych zjawisk w historii wrocławskiego i polskiego lalkarstwa, jakim jest „Teatr Hejny” (twórczość wrocławskiego reżysera teatru lalek Wiesława Hejny związana przede wszystkim z tzw. Małą Sceną dla widzów dorosłych).
Jest redaktorem naczelnym i autorem koncepcji wydawnictwa Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, 1948-2018.
Szczególnie dużo uwagi poświęca także współczesnym środkom wyrazowym teatru animacji wykorzystywanym w różnorodnych kontekstach przestrzeni artystycznej, również poza sceną teatralną.
Obecnie członek Senatu AST w kadencji 2020-2024 oraz Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.

Prywatnie pasjonat kultury i krajobrazu Kaszub, skąd pochodzi, a także fotografii i malarstwa marynistycznego.

fot. Grzegorz Gołębiewski