Mirosław Kocur

Reżyser i antropolog teatru, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, we wrocławskiej filii AST prowadzi zajęcia na Wydziale Lalkarskim.
Projektował i budował mosty, uczestniczył w przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, był kierownikiem artystycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie (1987-1990) i dyrektorem festiwalu sztuki Broken Walls w Kalifornii (1991).
W roku 2005 otrzymał stypendium naukowe od Fundacji Fulbrighta.
Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach Zjednoczonych. Opublikował Teatr antycznej Grecji (2001, Nagroda indywidualna MENiS i Dolnośląski Brylant Roku), We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie (2005, Nagroda im. W. Bogusławskiego), Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich (2010), Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza (2012) i Źródła teatru (2013, Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego, www.zrodlateatru.pl). Recenzje teatralne publikuje w piśmie Teatr i na portalu internetowym Teatralny.pl.

Fot. 1 Grzegorz Gołębiewski