Radosław Łazarz

Historyk filozofii i medycyny, bohemista i animator kultury.

Wykładowca w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
We wrocławskiej Filii AST prowadzi zajęcia z Etyki.
Jest autorem wielu publikacji z zakresu związków między teologią, a filozofią polityczną oraz teologią, a medycyną w okresie wczesnej nowożytności, kulturowej historii medycyny, filmoznawstwa i literatury czeskiej w XVI i XVII stuleciach.
Obecnie prowadzi prace nad monografią poświęconą filmowym przedstawieniom męskiego ciała w okresie I wojny światowej.

Zainteresowania naukowe:
Ciało, kulturowe konteksty cielesności
Nowa Historia Kina
Kulturowe doświadczenie Wielkiej Wojny
Pamięć kulturowa
Oratura
Utopie wczesnonowożytne i utopie miejskie
Epidemie jako doświadczenie medyczne, teologiczne i kulturowe
Teologia, medycyna i literatura wczesnej nowożytności (szczególnie w kontekście polskim i czeskim)
Dziedzictwo husytyzmu
Terapia epikurejska

 

 

 

Fot. Grzegorz Gołębiewski