prof. dr hab. Jacek Radomski

Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Wydział Lalkarski Wrocław.
Dziekan Wydziału Lalkarskiego w latach 1993-1999.
Prorektor PWST w Krakowie filia Wrocław w latach 1999-2005.
Kierownik Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.
Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej i projektów badawczo-naukowych.
Recenzent rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk teatralnych.
Ekspert zewnętrzny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Asystent, współrealizator i reżyser przedstawień teatralnych.
Członek jury w przeglądach i festiwalach teatralnych.
Udział w kilkudziesięciu spektaklach Wrocławskiego Teatru Lalek oraz w festiwalach teatralnych w Polsce i zagranicą.
Laureat nagród i wyróżnień artystycznych i państwowych.