Stanowisko Prezydium KRASP oraz apel KRUWiO dotyczące obecnej sytuacji w kraju

30 października 2020

Poniżej zamieszczamy stanowisko Prezydium KRASP oraz apel KRUWiO dotyczące obecnej sytuacji w kraju.