NAUCZYCIELE AKADEMICCY PSRTDIM


Pedagodzy wykładający na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. Anna Guzik, dr – kierownik studiów podyplomowych
 2. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab.
 3. Krzysztof Grębski, prof. dr hab. 
 4. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
 5. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
 6. Krzysztof Kuliński, prof. dr hab. 
 7. Ewelina Ciszewska, dr hab.
 8. Ewa Giedrojć, dr hab.
 9. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
 10. Tomasz Man, dr hab.
 11. Wojciech Brawer, dr 
 12. Aleksandra Pejcz, dr 
 13. Monika Taras, dr
 14. Mateusz Barta, mgr
 15. Jacek Bunsch, mgr
 16. Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, mgr
 17. Agnieszka Kulińska, mgr 
 18. Teresa Mak
 19. Maria Rewers, mgr
 20. Marta Streker, mgr