NAUCZYCIELE AKADEMICCY SPRTDIM


Pedagodzy wykładający na Studiach Podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. Aleksandra Pejcz, dr – kierownik studiów podyplomowych
 2. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab.
 3. Krzysztof Grębski, prof. dr hab. 
 4. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
 5. Ewa Giedrojć, dr hab.
 6. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
 7. Tomasz Man, dr hab.
 8. Wojciech Brawer, dr 
 9. Mateusz Barta, mgr
 10. Jacek Bunsch, mgr
 11. Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, mgr
 12. Agnieszka Kulińska, mgr 
 13. Teresa Mak
 14. Maria Rewers, mgr
 15. Marta Streker, mgr