NAUCZYCIELE AKADEMICCY SPRTDiM


Pedagodzy wykładający na Studiach Podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. dr Aleksandra Pejcz – kierownik studiów podyplomowych
 2. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk
 3. prof. dr hab. Krzysztof Grębski
 4. prof. dr hab. Anna Kramarczyk 
 5. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik
 6. dr hab. Tomasz Man
 7. dr Mateusz Barta
 8. dr Wojciech Brawer
 9. mgr Jacek Bunsch
 10. mgr Małgorzata Jaworska-Kaczmarek
 11. mgr Agnieszka Kulińska 
 12. Teresa Mak
 13. mgr Adrianna Maliszewska
 14. mgr Maria Rewers
 15. mgr Marta Streker
 16. mgr Dawid Sulima