INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Kontakt z Władzami Wydziału Aktorskiego:

Dziekan: dr hab. Bożena Klimczak – dziekanWA@ast.wroc.pl

Prodziekan: mgr Piotr Łukaszczyk – prodziekanWA@ast.wroc.pl

PLAN ZAJĘĆ WYDZIAŁ AKTORSKI 17.11 – 23.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 REKTORA AST Z DNIA 23.10.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWIU W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 REKTORA AST W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWIU W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 REKTORA AST Z DNIA 16 LIPCA 2020 W SPRAWIE: SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021