SYLABUSY

Kierunek Aktorstwo Teatru Lalek

MODUŁ I – PRACA NAD ROLĄ W TECHNIKACH ZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW
Sylabus A Moduł I Praca nad rolą w technikach związanych z kierunkiem studiów [1,2 MB]

MODUŁ II – TECHNIKI GRY ZWIĄZANE ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW

MODUŁ III – PRACA NAD ROLĄ W TECHNIKACH ZWIĄZANYCH ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW

MODUŁ IV – PRACA NAD SŁOWEM

MODUŁ V – INTERPRETACJA PIOSENKI

MODUŁ VI – TECHNIKA WOKALNA I WYRAZISTOŚĆ MOWY

MODUŁ VII – PLASTYKA RUCHU I WYRAZISTOŚĆ CIAŁA

MODUŁ VIII – TEATR I DRAMAT

MODUŁ IX – HISTORIA KULTURY I SZTUKI ORAZ FILOZOFIA, PSYCHOLOGIA I ETYKA

MODUŁ XI – LEKTORAT

MODUŁ XII – PRACOWNIA FORMY I OBRAZU

Kierunek Aktorstwo

MODUŁ I – PRACA NAD ROLĄ W TECHNIKACH ZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW

MODUŁ II – TECHNIKI GRY AKTORSKIEJ ZWIĄZANE ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW

SYLABUS A – MODUŁ III – PRACA NAD ROLĄ W TECHNIKACH ZWIĄZANYCH ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW

MODUŁ IV – PRACA NAD SŁOWEM

MODUŁ V – INTERPRETACJA PIOSENKI

MODUŁ VIII – TEATR I DRAMAT

MODUŁ IX – HISTORIA KULTURY I SZTUKI ORAZ FILOZOFIA, PSYCHOLOGIA I ETYKA

MODUŁ X – PRZEDSTAWIENIE DYPLOMOWE I PISEMNA PRACA DYPLOMOWA

Kierunek Reżyseria

MODUŁ I – REŻYSERIA ZWIĄZANA Z KIERUNKIEM STUDIÓW

MODUŁ II – REŻYSERIA TEATRU LALEK ZWIĄZANA ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW

MODUŁ III – PRACA Z AKTOREM W TECHNIKACH KLASYCZNYCH TEATRU LALEK

MODUŁ IV – DRAMATURGIA

MODUŁ V – WSPÓŁPRACA ZE SCENOGRAFEM ZWIĄZANA ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW

MODUŁ VI – MUZYKA W TEATRZE

MODUŁ VII – SŁOWO NA SCENIE

MODUŁ VIII – TEATR I DRAMAT

MODUŁ IX – HISTORIA SZTUKI ORAZ FILOZOFIA I PSYCHOLOGIA

MODUŁ X – ORGANIZACJA PRACY I ZARZĄDZANIE W TEATRZE

MODUŁ XII – PRZEDSTAWIENIE DYPLOMOWE I PISEMNA PRACA DYPLOMOWA

MODUŁ XIII – KULTURA FIZYCZNA I WYRAZISTOŚĆ CIAŁA