Bilety

KUP ONLINE

Szanowni Państwo, 
Drodzy Widzowie Teatru AST we Wrocławiu!

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd i obowiązującymi od 1 grudnia 2021 r., dotyczącymi limitu miejsc dostępnych w instytucjach kultury, informujemy, że zakup biletów na spektakle przez Internet będzie możliwy do 50% wypełnienia miejsc na widowi. Po przekroczeniu limitu 50%, zakup biletów na spektakle będzie możliwy dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19, tylko w kasie po okazaniu certyfikatu szczepienia.

Z uwagi na obwiązujący stan epidemii COVID-19 wprowadzamy, dla bezpieczeństwa Państwa i nas: wykonawców, realizatorów spektakli i pracowników Uczelni, Regulamin bezpiecznego uczestnictwa 
widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych
 im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w Teatrze AST

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz z podstawowymi zasadami zamieszczonymi poniżej:

Zasady bezpiecznego przebywania w Teatrze AST we Wrocławiu 
obowiązujące 
w okresie trwania epidemii COVID-19 

 1. Zachęcamy do zakupu biletów online na stronie internetowej www.ast.wroc.pl/bilety 
 2. Kasa Teatru AST jest czynna w dni powszednie w godzinach: 9:00-15:00 oraz na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. W związku ze stanem epidemii Kasa prowadzi wyłącznie sprzedaż biletów wcześniej zarezerwowanych telefonicznie: 71 358 34 06 lub mailowo: teatr@ast.wroc.pl Rekomendujemy płatność kartą.
 3. Teatr AST jest otwarty dla widzów na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Prosimy 
  o przybycie najpóźniej 15 minut przed przedstawieniem.
 4. Warunkiem koniecznym do wejścia na widownię Teatru AST jest złożenie przez widza pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje cech infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Oświadczenie zawiera również zobowiązanie do przestrzegania zasad i Regulaminu i zgodę na przekazanie danych kontaktowych właściwym służbom sanitarnym w zakresie określonym w „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.
 5. Formularze oświadczenia dostępne są na stronie www.ast.wroc.pl/bilety oraz u obsługi widowni, 
  u której należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie. Rekomendujemy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza przed przybyciem do AST, w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się przy wejściu do budynku.
 6. W czasie przebywania na terenie AST, każda osoba zobowiązana jest do:
 • zachowywania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób,
 • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) zapewnionymi 
  we własnym zakresie,
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku AST.
 1. Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi, która skieruje Państwa do wejścia na widownię.
 2. Korzystanie z windy jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
 3. AST zastrzega sobie możliwość ograniczenia działania bufetu.
 4. Informujemy, że wszyscy pracownicy obsługi widza pracują w przyłbicach lub maseczkach, teren Teatru AST jest na bieżąco dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).
 5. Udostępniamy Państwu połowę miejsc na widowni lub ilość zgodną z aktualnymi zasadami 
  i ograniczeniami. Należy zajmować miejsca wskazane na bilecie lub przez obsługę widowni.
 6. Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją zasad i Regulaminu.

Zasady i Regulamin obowiązują podczas stanu epidemii, do odwołania. 
Prosimy o zastosowanie się do nich, dziękujemy za wyrozumiałość.


REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

Dział Organizacji Teatru AST i Promocji
ul. Braniborska 59 we Wrocławiu

poniedziałek – piątek | godz. 9.00-14.30
tel.: 71 358 34 06 | teatr@ast.wroc.pl


WIĘCEJ INFORMACJI

ANKIETA ORAZ INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DO POBRANIA PONIŻEJ