Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych Sztuki Uczelni Artystycznych Wrocławia za nami

2 kwietnia 2019

W Oratorium Marianum 1 kwietnia 2019 roku zebrały się Władze Uczelni Artystycznych Wrocławia, by uroczyście wręczyć tytuł doktora i doktora habilitowanego sztuki.

Jako reprezentant AST swoją habilitację odebrał dr hab. Arkadiusz Klucznik. Serdecznie gratulujemy!