Wspólne Gaudeamus we Wrocławiu | 7.10.2019

30 września 2019

Jak co roku wrocławskie uczelnie (tym razem 30 września) wspólnie rozpoczną rok akademicki. Na uroczystościach w tym dniu AST podczas immatrykulacji i składania ślubowania reprezentować będą: Kamila Romaniuk (WA) i Michał Remiszewski (WL). Czekają nas natomiast jeszcze aż dwie (!) inauguracje!

 


 

Pierwsza będzie miała miejsce 7 października o godzinie 11:00 w Oratorium Marianum. Podczas tego wydarzenia nasi wykładowcy odbiorą następujące odznaczenia:

  •  prof. K. Dracz - Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", 
  •  prof. W. Kościelniak, dr hab. J. Zalewska, dr G. Wojdon i mgr B. Sztencel-Morawska - Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Natomiast dyplomy z oceną celującą odbiorą: Anna Wieczorek, Agnieszka Ejsmont i Bartosz Kurowski.

Czymże byłaby jednak inaguracji roku akademickiego bez odebrania indeksów i uroczystego ślubowania? AST podczas tychże reprezentować będą: Paweł Matura i Patrycja Dąbrowska z WA oraz Kamila Pawlak i Tomasz Kamiński z WL.

Po inauguracji uczelni artystycznych czeka nas jeszcze nasza, własna, już w budynku AST, która będzie miała miejsce o godzinie 16:00.