Nauczyciele akademiccy PSRTDiM

Pedagodzy wykładający na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. Józef Frymet, prof. dr hab.
 2. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab.
 3. Wiesław Hejno, prof. dr hab.
 4. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
 5. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
 6. Krzysztof Kuliński, prof. dr hab. 
 7. Jacek Radomski, prof. dr hab. - kierownik studiów podyplomowych 
 8. Ewelina Ciszewska, dr hab.
 9. Ewa Giedrojć, dr hab.
 10. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
 11. Krzysztof Grębski, dr hab. 
 12. Tomasz Man, dr hab.
 13. Wojciech Brawer, dr 
 14. Michał Kowalczyk, dr 
 15. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk, dr 
 16. Dorota Bielska, mgr
 17. Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, mgr
 18. Agnieszka Kulińska, mgr
 19. Elżbieta Olinkiewicz, mgr
 20. Sławomir Przepiórka, mgr 
 21. Maria Rewers, mgr
 22. Teresa Mak