Nauczyciele akademiccy PSRTDiM

Szanowni Pedagodzy

Zwracamy się do Państwa zatrudnionych na Podyplomowych Studiach Reżyserii
Teatru Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Lalkarskim AST we Wrocławiu
z informacją dotyczącą przełożenia zajęć dydaktycznych na l i ll roku studiów
oraz realizacji spektakli dyplomowych, na semestr zimowy w nowym roku
akademickim.Pensum i honoraria pozostają bez zmian.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość.
        Przesyłamy serdeczne pozdrowienia z nutką optymizmu.

Władze Wydziału Lalkarskiego oraz kierownictwo Studiów Podyplomowych

 

Pedagodzy wykładający na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. Józef Frymet, prof. dr hab.
 2. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab.
 3. Wiesław Hejno, prof. dr hab.
 4. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
 5. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
 6. Krzysztof Kuliński, prof. dr hab. 
 7. Jacek Radomski, prof. dr hab. - kierownik studiów podyplomowych 
 8. Ewelina Ciszewska, dr hab.
 9. Ewa Giedrojć, dr hab.
 10. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
 11. Krzysztof Grębski, dr hab. 
 12. Tomasz Man, dr hab.
 13. Wojciech Brawer, dr 
 14. Michał Kowalczyk, dr 
 15. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk, dr 
 16. Dorota Bielska, mgr
 17. Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, mgr
 18. Agnieszka Kulińska, mgr
 19. Elżbieta Olinkiewicz, mgr
 20. Sławomir Przepiórka, mgr 
 21. Maria Rewers, mgr
 22. Teresa Mak