Nauczyciele akademiccy PSRTDiM


Pedagodzy wykładający na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab.
 2. Krzysztof Grębski, prof. dr hab. 
 3. Wiesław Hejno, prof. dr hab.
 4. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
 5. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
 6. Krzysztof Kuliński, prof. dr hab. 
 7. Jacek Radomski, prof. dr hab. - kierownik studiów podyplomowych 
 8. Ewelina Ciszewska, dr hab.
 9. Ewa Giedrojć, dr hab.
 10. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
 11. Tomasz Man, dr hab.
 12. Wojciech Brawer, dr 
 13. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk, dr 
 14. Monika Taras, dr
 15. Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, mgr
 16. Agnieszka Kulińska, mgr
 17. Sławomir Przepiórka, mgr 
 18. Jan Kochanowski, mgr
 19. Teresa Mak, mgr
 20. Maria Rewers, mgr