Nauczyciele akademiccy PSRTDiM

Pedagodzy wykładający na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. Józef Frymet, prof. dr hab.
 2. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab.
 3. Wiesław Hejno, prof. dr hab.
 4. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
 5. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
 6. Krzysztof Kuliński, prof. dr hab. 
 7. Jacek Radomski, prof. dr hab. - kierownik studiów podyplomowych 
 8. Jerzy Bielunas, dr hab.
 9. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, dr hab.
 10. Ewelina Ciszewska, dr hab.
 11. Ewa Giedrojć, dr hab.
 12. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
 13. Tomasz Man, dr hab.
 14. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk, dr 
 15. Dorota Bielska, mgr
 16. Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, mgr
 17. Agnieszka Kulińska, mgr
 18. Elżbieta Olinkiewicz, mgr
 19. Maria Rewers, mgr
 20. Teresa Mak