Nauczyciele akademiccy WA

Pedagodzy zatrudnieni na Wydziale Aktorskim:

PROFESOROWIE

prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

prof. Krzysztof Dracz

prof. dr hab. Wojciech Kościelniak

prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

 

PROFESOROWIE UCZELNI

dr hab. Jerzy Bielunas

dr hab. Krzysztof Boczkowski

dr hab. Bożena Klimczak

dr hab. Waldemar Krzystek

dr hab. Teresa Sawicka

dr hab. Jolanta Zalewska

 

ADIUNKCI                

dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska

dr Radosław Łazarz

dr Ewelina Paszke-Lowitzsch

dr Jolanta Solarz-Szwed

dr Magdalena Śniadecka-Skrzypek

dr Grzegorz Wojdon

STARSI WYKŁADOWCY

dr Adam Cywka

dr Jacek Deleżyński

mgr Ewa Głowacka-Fierek

mgr Bogusława Sztencel-Morawska

WYKŁADOWCY

mgr Anita Balcerzak-Michalska

mgr Paulina Chapko

mgr Agnieszka Oryńska-Lesicka

mgr Maria Rewers

mgr Łukasz Ożga

ASYSTENCI

mgr Piotr Łukaszczyk

mgr Katarzyna Strączek 

mgr Teo Dumski Chomiak

 

AKOMPANIATORZY

mgr Lesław Skibicki

 

INSTRUKTORZY

 mgr Paweł Krawczyk

 

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Aktorskim:

prof. dr hab. Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz

prof. dr hab. Michał Jędrzejewski

dr Grażyna Kruk-Schejbal

dr Marcin Marek

dr Marek Pustowaruk

dr Halina Śmiela-Jacobson

dr Mieczysława Walczak-Deleżyńska

mgr Tadeusz Bański

mgr Rafał Karasiewicz

mgr Marzena Kopczyńska-Ulrich 

mgr Grażyna Krzyńska