Nauczyciele akademiccy WL

Pedagodzy zatrudnieni na Wydziale Lalkarskim:

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI
1. Józef Frymet, prof. dr hab.
2. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab. 
3. Mirosław Kocur, prof.dr hab. 
4. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
5. Aleksander Maksymiak, prof. dr hab.
6. Jacek Radomski, prof. dr hab.
7. Ryszard Waksmund, prof. dr hab. 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI
1. Ewelina Ciszewska, dr hab. 
2. Krzysztof Grębski dr hab.
3. Ewa Giedrojć, dr hab.
4. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
5. Izabela Jeżowska, dr hab.
6. Agata Kucińska, dr hab.
7. Tomasz Man, dr hab.
8. Marek Tatko, dr hab.

ADIUNKCI
1. Krystian Kobyłka, dr
2. Arkadiusz Klucznik, dr
3. Tomasz Maśląkowski, dr

STARSI WYKŁADOWCY
1. Wojciech Brawer, mgr
2. Barbara Bonarska, mgr
3. Małgorzata Jaworska - Kaczmarek, mgr 
4. Zbigniew Karbowski, mgr
5. Małgorzata Król-Sozańska, mgr 

WYKŁADOWCY
1. Anna Guzik, dr
2. Krzysztof Kopka, mgr 
3. Agnieszka Kulińska, mgr 
4. Krzysztof Papis, mgr
5. Bartosz Porczyk, mgr

ASYSTENCI
1. Joanna Gerigk, mgr
2. Michał Kowalczyk, mgr
3. Kamil Król, mgr 
4. Aleksandra Pejcz - Jakimiuk, dr

Pedagorzy współpracujący z Wydziałem Lalkarskim:

1. Mirosława Lombardo, prof. dr hab. 
2. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
3. Anna Twardowska, prof. dr hab. 
4. Anna Kwaśna, dr
5. Radosław Łazarz, dr
6. Sebastian Ładyżyński, dr
7. Mateusz Mirowski, dr 
8. Dawid Szkoła, dr
9. Marzenna Wojak, dr
10. Damian Banasz, dr
11. Tadeusz Bański, mgr
12. Jacek Bunsch, mgr
13. Łukasz Damrych, mgr
14. Andrzej Gąsieniec, mgr
15. Gabriel Gietzky, mgr
16. Marcin Grabosz, dr
17. Jan Polivka, mgr
18. JerzyJan Połoński, mgr
19. Agnieszka Rychlewska, mgr
20. Małgorzata Bekalarska