Nauczyciele akademiccy WL

Pedagodzy zatrudnieni na Wydziale Lalkarskim:

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI

1. Józef Frymet, prof. dr hab.
2. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab. 
3. Mirosław Kocur, prof.dr hab. 
4. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
5. Aleksander Maksymiak, prof. dr hab.
6. Jacek Radomski, prof. dr hab.
7. Ryszard Waksmund, prof. dr hab. 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI

1. Ewelina Ciszewska, dr hab. 
2. Krzysztof Grębski dr hab.
3. Ewa Giedrojć, dr hab.
4. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
5. Izabela Jeżowska, dr hab.
6. Agata Kucińska, dr hab.
7. Tomasz Man, dr hab.
8. Marek Tatko, dr hab.

ADIUNKCI

 1. Anna Guzik, dr
 2. Krystian Kobyłka, dr
 3. Arkadiusz Klucznik, dr
 4. Michał Kowalczyk, dr 
 5. Tomasz Maśląkowski, dr
 6. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk, dr 

ASYSTENCI

 1. Joanna Gerigk, dr
 2. Kamil Król, mgr 

STARSI WYKŁADOWCY

 1. Wojciech Brawer, dr
 2. Barbara Bonarska, mgr
 3. Małgorzata Jaworska - Kaczmarek, mgr 
 4. Zbigniew Karbowski, mgr
 5. Małgorzata Król-Sozańska, mgr 
 6. Agnieszka Kulińska, mgr 

WYKŁADOWCY

 1. Jacek Bunsch, mgr 
 2. Gabriel Gietzky, mgr 
 3. Jerzy Połoński, mgr 

 

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Lalkarskim:

1. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
2. Mirosława Lombardo, prof. dr hab. 
3. Anna Twardowska, prof. dr hab. 
4. Damian Banasz, dr
5. Tomasz Broda, dr 
6. Marcin Grabosz, dr
7. Anna Kwaśna, dr
8. Radosław Łazarz, dr
9. Sebastian Ładyżyński, dr
10. Mateusz Mirowski, dr 
11. Dawid Szkoła, dr
12. Marzenna Wojak, dr
13. Tadeusz Bański, mgr
14. Małgorzata Bekalarska, mgr
15. Andrzej Gąsieniec, mgr
16. Andrzej Janiga, mgr 
17. Marzena Kopczyńska-Urlich, mgr 
18. Paweł Palcat, mgr 
19. Jan Polivka, mgr
20. Agnieszka Rychlewska, mgr