Aktualności SPRTDIM

Opłaty za studia prosimy wpłacać przelewem na konto Uczelni:

Santander Bank

06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe 

w terminach: 

  • zgodnymi z warunkami umowy o odpłatnościach. Podpisanie umów nastąpi podczas pierwszego zjazdu 28.10.2023 r.

Koszt studiów to 12 000 zł, czyli 3000 zł semestralnie.

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135.