AUDIENCJA III, czyli RAJ ESKIMOSÓW Bogusława Schaeffera w reż. Wojciecha Ziemiańskiego

28.05.2018

Występują: Renata Pałys, Maciej Tomaszewski

28 i 29 maja 2018, godz.18.00, Sala Studio

Spektaklem, którego producentem jest „WRESZCIE” Fundacja Renaty Pałys, rozpoczynamy cykl prezentacji  pod nazwą „CONTINUUM”.
Projekt ma na celu otworzyć przestrzeń dla  różnorodnych dokonań artystycznych i międzypokoleniowej wymiany inspiracji, wyobrażeń, planów i doświadczeń między absolwentami i studentami uczelni artystycznych.

Profesor Bogusław Schaeffer urodził się 6 czerwca 1929 r. we Lwowie. Wybitny polski twórca. Postać w dzisiejszym świecie kulturalnym zupełnie wyjątkowa. Jest kompozytorem, teoretykiem muzyki, dyrygentem, pedagogiem, propagatorem muzyki polskiej na świecie. Nie rezygnując z twórczości muzycznej, zaczął uprawiać dramaturgiczną. Zajmuje się również twórczością plastyczną.

Jest autorem około 550 utworów muzycznych, w 23 gatunkach. Napisał 44 sztuki, przetłumaczone na 17 języków, granych na całym świecie. Pisze książki o muzyce, podręczniki muzyczne oraz artykuł poświecone zagadnieniom kultury.

Renata Pałys – absolwentka Wydziału  Lalkarskiego PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu (1980).
Aktorka teatralna i filmowa. Debiut w 1980 r. na scenie Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Ponadto związana z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Wrocławskim Teatrem Pantomimy i OTO ”Kalambur” we Wrocławiu. Grała gościnnie na scenach Legnicy, Wałbrzycha oraz innych teatrów wrocławskich.

Maciej Tomaszewski – absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu (1985). Aktor teatralny i filmowy. Debiutował w 1980 r. na scenie Teatru C.K. Norwida. Od 1985 r. związany z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Grał gościnnie na scenach Legnicy, Szczecina i Warszawy oraz innych teatrów wrocławskich. W 1987 otrzymał Nagrodę Artystyczną Młodych im. Wyspiańskiego. Czterokrotny laureat „Złotej Iglicy”. Ma na swoim koncie  wiele nagród festiwalowych.

Wojciech Ziemiański – absolwent Wydziału  Lalkarskiego  PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu (1977). Aktor teatralny i filmowy, reżyser. Debiutował w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku.
Związany z Teatrem Dramatycznym w Opolu i Jeleniej Górze. Od 1988 r. etatowy aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Gościnnie grał w Poznaniu, w teatrach wrocławskich oraz w Teatrze Telewizji.

        „Audiencja III czyli Raj Eskimosów” ma formę aberracyjną. Zaczyna się od wykładu o muzyce, ale wykładowca jest tylko człowiekiem, ma swoje problemy, pasje, kompleksy, zamiłowania i ulubione tematy. Jego partnerka – ma również swoje problemy. Oboje są sobie niekiedy bliscy (w jednej ze scen łączy ich miłość), innym razem są wobec siebie obojętni, jeszcze innym razem powstaje między nimi antagonizm duchowy, intelektualny, antagonizm postaw, estetyki życia, sposobu ujmowania i interpretowania jego zjawisk. Charakterystyczne jest zwielokrotnienie obu osobowości, ON ( choć zakrojony jest niebogato ), ani ONA nie da się sprowadzić do jakiegoś typu psychicznego.                                                                          Bogusław Schaeffer

      „Audiencja III…” jest środkowym utworem w wielkim, przeszło czterogodzinnym cyklu napisanym przez Schaeffera w 1964 r. Jest jedyną „Audiencją” napisaną na dwie osoby. To pierwszy utwór teatralny Schaeffera.

      Jadwiga Hodor w 1979 r. napisała: „Duet to dialog, a dialog to już niemal teatr! I rzeczywiście wkraczamy tu w specyficzny świat teatru, autor po raz pierwszy formułuje swoje dzieło według kanonów scenicznych, dbając o krągłość formy i o teatralność rzeczy.”