„Calineczka” reż. Laura Sonik na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie | 22.11.2015

06.11.2015

Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac młodych reżyserów teatralnych, debiutujących w ostatnich dwóch latach w polskim teatrze, którego celem jest zarówno podniesienie kompetencji artystycznych uczestników jak i promocja młodej polskiej reżyserii.

Przygotowanie i wybór spektakli do prezentacji w krakowskiej PWST jest również rodzajem monitoringu losów reżyserów debiutujących w teatrach w ostatnim czasie. Krakowska szkoła postawiła sobie za zadanie wsparcie młodych twórców na początku drogi zawodowej poprzez zaprezentowanie ich osiągnięć.

W tym roku PWST Filia we Wrocławiu zaprezentuje podczas Forum Młodej Reżyserii spektakl „Calineczka” w reżyserii Laury Sonik, studentki IV roku kierunku Reżyseria Teatru Lalek na Wydziale Lalkarskim zrealizowanym w roku akademickim 2014/2015  w ramach przedmiotu Kompozycja spektaklu (małe formy dla dzieci) pod opieką pedagogiczną dr. hab. Arkadiusza Klucznika. 

Zapraszamy na przedstawienie dzieci od lat 5 w dniu 22 listopada 2015 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22, sala 311. Czas trwania spektaklu: 60 min. bez przerwy.

CALINECZKA

na podstawie scenariusza Elżbiety Bussold wg Hansa Christiana Andersena

reżyseria: Laura Sonik
scenografia: Aleksandra Tomczyk
muzyka: Miłosz Markiewicz
występują: Katarzyna Borek, Łukasz Staniewski
realizacja oświetlenia: Filip Niżyński

Spektakl dla widzów w wieku wczesnoszkolnym, zrealizowany w ramach zajęć „kompozycja spektaklu, małe formy dla dzieci” pod opieką pedagogiczną  dr Arkadiusza Klucznika (PWST)  i prof. Aleksandra Maksymiaka (ASP). Fabuła ilustrowana jest za pomocą relacji Ogrodnik – Ogrodniczka, którzy wcielają się w role postaci ze świata głównej bohaterki. Ta historia służy bohaterom za pretekst do opowiedzenia o istniejącej między nimi relacji. Ważnym aspektem w odczytaniu historii Calineczki jest spojrzenie na bajkę w kontekście opowieści o dorastaniu kobiety w świecie, o jej dojrzewaniu i zachodzących w niej zmianach. Dla Calineczki wektorem poszukiwań jest przede wszystkim ona sama.

Rekomendacja pedagoga:

„Pani Laura Sonik, studentka IV roku kierunku Reżyseria Teatru Lalek na Wydziale Lalkarskim PWST Filii we Wrocławiu zrealizowała podczas przedmiotu „Kompozycja spektaklu” przedstawienie pt. „Calineczka” wg H. Ch. Andersena. Pokaz został bardzo dobrze przyjęty przez dziecięcą publiczność oraz przez grono pedagogów oceniających pracę Pani Laury Sonik.
Przedstawienie, choć skromne w formie, spełnia wszystkie wymogi, tak pod względem artystycznym, jak i warsztatowym. Warto nadmienić, iż spektakl ten jest rezultatem współpracy między wrocławskimi uczelniami artystycznymi w ramach projektu kształcenia integracyjnego.
Scenografię do spektaklu pt. „Calineczka” zaprojektowała Pani Aleksandra Tomczyk, studentka II roku Akademii Sztuk Pięknych Katedry Scenografii w Pracowni Scenografii Teatru Lalek, natomiast muzykę skomponował Pan Miłosz Markiewicz, student V roku Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Popieram i rekomenduję spektakl „Calineczka” w reżyserii Pani Laury Sonik do reprezentowania naszego kierunku, Reżyseria Teatru Lalek, na Forum Młodej Reżyserii w PWST w Krakowie.

prof. Aleksander Maksymiak
Akademia Sztuk Pięknych
Wrocław, 29.06.2015