DO 30.09 PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ NA PODYPLOMOWE STUDIA REŻYSERII TEATRU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

19.09.2023

Studia Podyplomowe Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży są propozycją dla instruktorów teatralnych, animatorów kultury, nauczycieli przedszkoli, pedagogów prowadzących klasy teatralne na różnych poziomach edukacji, osób współtworzących amatorskie grupy teatralne oraz wszystkich, którzy realizują lub planują realizację projektów artystycznych związanych z edukacją kulturalną, teatrem i sztuką.

Studia mają charakter praktyczny. Program obejmuje zajęcia między innymi z zakresu: reżyserii teatru dramatycznego, reżyserii teatru plastycznego, reżyserii teatru osoby
i wyobraźni, reżyserii teatru groteski oraz reżyserii teatru ruchu.

Celem Studiów Podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży jest kształtowanie świadomych twórców teatru niezawodowego. Wiedza, warsztatowe umiejętności i narzędzia nabyte podczas toku studiów pozwolą na:

 • wzbogacenie praktyki zawodowej o twórcze formy edukacji teatralnej
 • samodzielne prowadzenie amatorskich grup teatralnych
 • dobieranie i stosowanie różnorodnych metod twórczych i warsztatowych dopasowanych do potrzeb i charakteru grupy
 • świadome wykorzystywanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego, technik
  i znaków teatralnych
 • poszukiwanie autorskich metod warsztatowych i rozwiązań scenicznych
 • stymulowanie kulturalnego i artystycznego rozwoju uczestników grup teatralnych
  oraz współtwórców działań artystycznych

Poza rzemieślniczym przygotowaniem do pracy z amatorskimi grupami teatralnymi nasz studia podyplomowe mają na celu rozwijanie u słuchaczek/słuchaczy wrażliwości, wyobraźni, pasji twórczej, postaw aktywnego i twórczego angażowania się w realizację zadań, nabywanie umiejętności pracy z zespołem.

Zwieńczeniem dwuletnich Studiów Podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży jest:

 • realizacja spektaklu dyplomowego pod opieką artystyczną twórców teatralnych
  i reżyserów

lub

 • pisemna praca dyplomowa z zakresu szeroko rozumianej edukacji teatralnej.

  Na wasze zgłoszenia czekamy do 30 września!

  WIĘCEJ INFORMACJI