Erasmus+ | Relacja z wyjazdu dydaktycznego | Institut del Teatre w Barcelonie

28.06.2024

W dniach  29-30 marca 2024 r.  AST w ramach Programu Erasmus+ zrealizowała w Barcelonie mobilność dydaktyczną.

Pedagog Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu, Pani Sara Celler-Jezierska – asystentka prof. dr hab. Elżbiety Czaplińskiej-Mrozek przy przedmiocie Praca nad rolą współczesną, prowadząca przedmiot Sceny w języku angielskim, poprowadziła dwudniowy warsztat aktorski wprowadzający studentów drugiego roku aktorstwa w treści oraz formę tekstów Williama Shakespeare’a. Grupa licząca około 20 studentów i studentek Institut del Teatre w Barcelonie pracowała nad fragmentem „Romea i Julii” w oryginale.

Celem tych warsztatów było wprowadzenie uczestników w nową formę ekspresji, której jeszcze nie mieli w ramach regularnych zajęć. Przygotowując program działań, Sara Celler-Jezierska kładła nacisk na podstawowe tematy kierujące dramatem, na formę oraz rytm zawarty w dramacie (sonet, jamb, wiersz), a przede wszystkim współczesne oraz indywidualne rozumienie dramatu. Zapoznała studentów z metodą relaksacyjną dla aktorów opracowaną przez Lee Strasberga oraz podstawowymi ćwiczeniami z zakresu rozwoju pamięci sensorycznej. Następnie studenci rozpracowywali tematy zawarte w dramacie poprzez ruch, rysunek, muzykę, improwizowane sceny dotyczące relacji bohaterów dramatu. W tych ćwiczeniach posługiwała się technikami dramy oraz ćwiczeniami pomagającymi oswoić materiał szekspirowski w oryginale.

W programie pobytu nie zabrakło czasu na wymianę opinii i doświadczeń z zakresu organizacji kształcenia, nauki aktorstwa w różnych szerokościach geograficznych, rozwoju pedagoga-performera, budowania strumieni świadomości i monologów wewnętrznych oraz udział w warsztacie z rytmu i perkusji prowadzonym przez Neus Fernandez.


Wierzymy, że takie wizyty przyczyniają się do:

  • doskonalenia umiejętności zawodowych,
  • wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
  • rozszerzenia sieci kontaktów międzynarodowych,
  • poznania innowacyjnych rozwiązań możliwych do zastosowania w macierzystej uczelni,
  • rozwoju osobistego i zawodowego uczestników,
  • wzmocnienia współpracy międzynarodowej między uczelniami.

Relacje z wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na stronie: Relacje z pobytów – Akademia Sztuk Teatralnych (ast.krakow.pl)


Flaga Unii Europejskiej z 12 żółtymi gwiazdami na niebieskim tle, symbolizująca jedność i współpracę między krajami członkowskimi. Obok napis: Współfinasowane przez Unię Europejską.

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej.

Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Informacje na temat możliwości wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ dostępne na stronie: Program Erasmus+ – Akademia Sztuk Teatralnych (ast.krakow.pl)