JOANNA GERIGK Z TYTUŁEM DOKTORA HABILITOWANEGO!

15.04.2024

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. stopni, Pani Joannie Gerigk nadany został stopień doktora habilitowanego.

Gratulujemy!

JOANNA GERIGK

Dr hab. Joanna Gerigk