Komunikat Rady Pedagogicznej Wydziału Lalkarskiego w sprawie udziału spektaklu „Słaby rok” w Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi

26.04.2019

Rada Pedagogiczna Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 25.04.2019 roku potwierdziła brak możliwości udziału spektaklu dyplomowego „Słaby rok” (reż. Martyna Majewska) w Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, odbywającym się dniach 6-12 maja br. Bezpośrednią przyczyną takiego stanowiska Rady Pedagogicznej jest niespełnienie wymogu regulaminowego ww. festiwalu, którym jest zaprezentowanie specyfiki Wydziału przez pretendujący do uczestnictwa spektakl dyplomowy. Tym samym, w wyniku wnikliwej debaty, Rada podzieliła wyrażony w tej sprawie jednoznaczny pogląd JM Rektor AST w Krakowie – prof. dr hab. Doroty Segdy, która pełni jednocześnie funkcję współorganizatora łódzkiego festiwalu i ma decydujący głos w sprawie doboru jego uczestników.

Przygotowane przez dyplomantów Wydziału Lalkarskiego oraz Panią reżyser Martynę Majewską przedstawienie „Słaby rok” jest w pełni autorskim dziełem jego twórców, które w krótkim czasie zyskało liczne pozytywne recenzje oraz stało się przyczynkiem dla wielu, cennych dyskusji na temat współczesnego lalkarstwa. Rada Pedagogiczna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych obejrzeniem tego spektaklu do teatru AST we Wrocławiu oraz wyraża pełną aprobatę dla udziału spektaklu w kolejnych festiwalach.

Rada Pedagogiczna Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu