Konkurs na najem budynku przy ul. Jastrzębiej

03.03.2023

warunki konkursu na najem budynku

 Wrocław, 01.03.2023 r.

Numer sprawy: KUW.221.4.2023

Konkurs na najem budynku przy ul. Jastrzębiej 18-20 we Wrocławiu

Zapraszamy do złożenia oferty na najem nieruchomości przy ul. Jastrzębiej 18-20 we Wrocławiu.

Przedmiotem najmu jest wolnostojący budynek Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Budynek został zbudowany na początku XX wieku i jest usytuowany w zachodniej części dzielnicy Borek na skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej i Racławickiej. Bardzo dogodnie skomunikowany, zlokalizowany w cichej i spokojnej okolicy. Działka jest w całości ogrodzona. Na jej terenie znajduje się niewielki parking i ogród.

Budynek ma cztery kondygnacje (przyziemie, dwie kondygnacje naziemne, poddasze użytkowe, nieużytkowy strych), jest przyłączony do sieci miejskiej wod.-kan., c.o., telefonicznej i energii elektrycznej. W budynku znajduje się dziewięć sporej wielkości pomieszczeń (w tym sala gimnastyczna), obecnie wykorzystywanych jako sale lekcyjne, sześć pomieszczeń biurowych (każde wielkości ok. 15 m²), ponadto sala wykorzystywana na potrzeby stołówki, dwie szatnie i liczne pomieszczenia techniczne.

Podstawowe informacje o budynku i warunkach wynajmu:• adres nieruchomości: Wrocław, ul. Jastrzębia 18-20,

• oznaczenie nieruchomości: księga wieczysta nr WR1K/00093695/6, działka nr 20, AM-1, obręb Borek,

• powierzchnia nieruchomości gruntowej: 1.642,00 m˛,

• powierzchnia użytkowa budynku: 1.102,30 m˛,

• Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i nie zawiera pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami,

• Budynek wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod numerem rejestru – A/2648/415/WM. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

• proponowany minimalny czynsz miesięczny: 29 000 zł netto,

• możliwa data rozpoczęcia działalności w budynku: 1 lipca 2023 r.,

• obciążenia nieruchomości: brak,

• szczegółowy opis zobowiązań Najemcy i Wynajmującego znajduje się w załączonym wzorze umowy.

Załączniki:

1. wzór umowy,

2. rzuty budynku,

3. dokumentacja fotograficzna,

4. przykładowy wzór oferty,

5. klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnej oferty zawierającej następujące informacje:• podstawowe informacje o Oferencie: nazwa (firma), adres, imię i nazwisko osoby uprawomocnionej do reprezentowania Oferenta, informacja o tym, od jak dawna Oferent prowadzi działalność, numer, pod jakim Oferent figuruje w rejestrze przedsiębiorców,

• oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,

• oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego,

• informacja o adresach innych wynajmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali,

• oświadczenie, że Oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych,

• oferowana kwota miesięcznego czynszu najmu w PLN netto,

• przewidywany okres wynajmu w latach,

• od kiedy Oferent zamierza rozpocząć najem,

• opis planowanych przez Oferenta prac remontowych wpływających na podniesienie standardu budynku, a z perspektywy Oferenta koniecznych,

• opis zaplanowanych przez Oferenta prac remontowych innych niż wymienione powyżej, a związanych z przystosowaniem budynku do specyficznych potrzeb Oferenta,

• opis działalności, jaką Oferent zamierza prowadzić w budynku; Wynajmujący zastrzega możliwość żądania przedłożenia w dalszym etapie biznesplanu dla działalności, która ma być prowadzona w budynku celem weryfikacji zdolności regulowania czynszu najmu.

• Inne informacje, które zdaniem Oferenta są istotne celem zaprezentowania się jako potencjalnego rzetelnego Najemcy.

W II etapie:• zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,

• zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego,

• zaświadczenie o tym, że Oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych.

Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2023 r.

Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego w celu umawiania się na oglądanie nieruchomości: sekretariat@ast.wroc.pl, tel. 071 358 34 01. Z przyjemnością odpowiemy też na wszelkie pytania.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i uczestnictwem w konkursie ponosi we własnym zakresie oferent.

AST zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zatwierdziła: Katarzyna Kostenko

Z-czyni Kanclerza AST ds. Filii we Wrocławiu