Marta Streker wśród laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską

29.03.2018

Marta Streker wśród laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie w roku akademickim 2016/2017 
Marta otrzymała wyróżnienie za pracę „Analiza sztuki reżyserskiej Michała Zadary” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Kocura.
Serdeczne gratulujemy

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/256969,druk.html