MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „LALKA NOVA” 23-25 LISTOPADA W AST!

21.11.2023

LALKA NOVA to wydarzenie łączące formułę konferencji naukowej i przestrzeni prezentującej sztukę teatralną, performatywną
i wizualną.

I edycja LALKI NOVEJ, która odbyła się w 2021 roku, uruchomiła gen innowacyjności na naszym gruncie, poszerzyła konteksty i dała nową perspektywę.

​Nie zwalniamy tempa. Chcemy dalej rozmawiać o współczesnej formie, tym razem przez pryzmat różnych p e r c e p c j i  i  ich relacyjności ze sztuką oraz technologiami. Interesują nas wzajemne zależności na polu zmysłów, tożsamości, ciała, szeroko rozumiane transformacje, także w kontekście cyberrewolucji, która właśnie dzieje się na naszych oczach. Zmiana powoduje reakcję. Czy nadążamy? I co sztuki performatywne, wizualne, teatr formy, teatr nowych mediów może mieć/ma dziś do zaoferowania? Jak to, co nas otacza, wpływa na roz/poznanie nie/ludzkich możliwości i przeniesienie ich w sceniczny wymiar?

więcej informacji
Program

Plakat Lalki Novej. Po lewej znajduje się pół robotycznej twarzy. Po prawej nazwa konferencji. Na dole hasło Perception oraz data wydarzenia\