Nieruchomość na sprzedaż | Jastrzębia 18-20, Wrocław

12.03.2018

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie sprzeda gruntową nieruchomość zabudowaną przy ul. Jastrzębiej 18-20 we Wrocławiu.

Oznaczenie nieruchomości: księga wieczysta nr WR1K/00093695/6, działka nr 20, AM-1, obręb Borek
powierzchnia nieruchomości gruntowej: 1.642,00 m2
powierzchnia użytkowa budynku: 1.102,30 m2

Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób zagospodarowania:
Nieruchomość zabudowana położona we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20. Na nieruchomości znajduje się czterokondygnacyjny budynek (przyziemie-suterena, 2 kondygnacje naziemne, poddasze użytkowe, nieużytkowy strych) wzniesiony jako budynek mieszkalny ok. 1906 r. Od lat 80-tych budynek pełni funkcję budynku oświaty, nauki i kultury. Budynek wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod numerem rejestru – A/2648/415/WM. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza: 7.329.000 zł netto (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: zamowienia@ast.wroc.pl